فهرست مطالب

همای سلامت - سال دوم شماره 6 (پیاپی 11، بهمن و اسفند 1384)
 • سال دوم شماره 6 (پیاپی 11، بهمن و اسفند 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/12/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله «نظر سنجی»
  صفحه 5
 • سال روزها و اخبار بهمن و اسفند
  صفحه 6
 • نگاهی به اعتباربخشی در آموزش عالی ایالات متحده
  صفحه 9
 • جایگاه و نقش مراکز درمانی در مقابله با بلایا
  صفحه 13
 • بررسی میزان رضایتمندی مردم شهر بم از شرایط و موقعیتهای بهداشتی براساس نظر سنجی ایشان در تابستان 84
  صفحه 21
 • گزارش چهارمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران
  صفحه 29
 • آیا کار گروهی و استقلال کاری با یکدیگر سازگاری دارند و آیا منجر به افزایش کیفیت مراقبت های بیمارستانی می شوند؟
  صفحه 31
 • حرکت به سمت یافتن دلایل قوی تر در مورد ارتقا کیفیت
  صفحه 39
 • بار اقتصادی قرار گرفتن در معرض دود سیگار در سال اول زندگی
  صفحه 47
 • آموزه های مدیریت «کلام اولیاء»
  صفحه 54
 • معرفی کتاب «موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و &»
  صفحه 55
 • روشها و ابزار ارتقای کیفیت «ارتقاء کیفی شرکتهای تامین کننده»
  صفحه 59
 • روشهای تصمیم سازی گروهی «روش اولویت دهی بر اساس معیار»
  صفحه 63