فهرست مطالب

همای سلامت - سال دوم شماره 3 (پیاپی 8، مرداد و شهریور 1384)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 8، مرداد و شهریور 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/06/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله «عدالت و سلامت»
  صفحه 5
 • سالروزها و اخبار مرداد و شهریور ماه
  صفحه 7
 • لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین به منظور افزایش اثربخشی در مدیریت بلایا
  صفحه 15
 • کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد از دیدگاه پرستاران
  صفحه 19
 • مصاحبه با رئیس سازمان انتقال خون
  صفحه 27
 • ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
  صفحه 36
 • تئوری و بکاربردن اطلاعات زمان انتظار بعنوان شاخصی از عملکرد در مراقبتهای بهداشتی
  صفحه 44
 • اقتصاد بهداشت و درمان:کلیاتی برای پزشکان
  صفحه 54
 • اندازه گیری فاصله: اندازه گیری کمی و مقایسه نابرابری بهداشت منطقه ای
  صفحه 61
 • آموزه های مدیریت
  صفحه 69
 • معرفی کتاب
  صفحه 70
 • روشها و ابزار ارتقای کیفیت «تحلیل فرآیند»
  صفحه 73
 • روشهای تصمیم سازی گروهی «تصمیم گروهی»
  صفحه 79