فهرست مطالب

همای سلامت - پیاپی 3 (آبان 1383)
 • پیاپی 3 (آبان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/08/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • سالروزها و اخبار مهر و آبان ماه
  صفحه 3
 • اصلاح ساختار هزینه کردن اعتبارات طرحهای تحقیقاتی
  صفحه 9
 • مصاحبه با وزیر اسبق بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  صفحه 17
 • گزارش- روز کیفیت و جایزه ملی کیفیت ایران
  صفحه 25
 • مشارکت عامه در پروژه های سلامتی که بودجة آنها از خارج تامین می شود: «درسهایی از کامبوج»
  صفحه 29
 • تجربیات بدست آمده در شانگهای چین
  صفحه 41
 • ارتقای سلامت در نظامهای مراقبت سلامت: یکپارچه سازی و حمایت سیاسی
  صفحه 48
 • اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه
  صفحه 58
 • پیشگامان کیفیت «کااورو ایشیکاوا»
  صفحه 61
 • کلیدهای کارگروهی- سنجش کارآیی
  صفحه 70