فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال چهارم شماره 19 (مهر و آبان 1385)
 • سال چهارم شماره 19 (مهر و آبان 1385)
 • 132 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اقتصاد و بارزگانی ایران
 • نگاهی به اندیشه و حضور نفت در ایران
  فرشید یزدانی بروجنی صفحه 4
 • ارزیابی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه بنگاهداری اقتصادی
  سیدمحمدعلی حاجی میرزایی صفحه 20
 • تاثیر اصلاح مناسبات میان دولت ها و شرکت های ملی نفت در افزایش بهره وری صنعت نفت
  سیدمهدی میرمعزی صفحه 40
 • اقتصاد و بازرگانی جهان
 • دورنمای ذخایر نفت و گاز خلیج فارس و بازرگانی جهان نفت
  فاضله خادم صفحه 48
 • برخی از آثار افزایش قیمت نفت در سال های اخیر بر اقتصاد جهانی
  صندوق بین المللی پول ترجمه: مهدی رضایی صفحه 61
 • مالکیت فکری و توسعه
  ژان لویی گوتال ترجمه: محسن صادقی صفحه 68
 • اقتصاد و مدیریت بازرگانی
 • توزیع فرصت های آموزشی در آموزش عالی
  احمدرضا روشن صفحه 76
 • سرمایه گذاری در آموزش: بازدهی های خصوصی و عمومی
  رضا کیهانی حکمت، مهدی ترکمنی ترجمه: رضا کیهانی حکمت ، مهدی ترکمنی صفحه 84
  اندیشمندان اقتصادی در زمینه این که آموزش یک عامل تعیین کننده در کسب درآمد افراد و رشد اقتصادی جامعه است با هم متفق القول اند. با مشاهده تغییرات روندهای اقتصادی مربوط به بازار تقاضا برای نیروی کار ماهر در دنیا به اهمیت آموزش پی می بریم. این مقاله تحلیلی است از اهمیت آموزش و پرورش هم در آموزش دیدن افراد و هم در منافعی که جامعه از ارتقای، سطح آموزش بدست می آورد...
 • تامین بودجه، تخصیص منابع و عملکرد درنظام های آموزش عالی
  اینگولیفتر ترجمه: یزدان ابراهیمی صفحه 91
 • بازارشناسی لبنان
  محمدرضا عابدین مقانکی، میترا رحمانی، حسن ولی بیگی صفحه 98
 • اطلاع رسانی
 • بازارشناسی استانی (قسمت دوم) / مدیریت امور استانهای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  صفحه 110
 • معرفی کتاب
  صفحه 132