فهرست مطالب

رسانه دانشگاه - پیاپی 28 (زمستان 1385)

فصلنامه رسانه دانشگاه
پیاپی 28 (زمستان 1385)

 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/01/05
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سرمقاله
  جواد نخی صفحه 2
 • دل هر ذره را که بشکافی
  امیر رحیمی، اکبر ملک پور صفحه 3
 • فلزکاری و معدن کاری کهن در ایران
  مرتضی مومن زاده صفحه 8
 • اطلس شهری؛ عصای دست مدیران
  پروفسور برنارد هورکاد صفحه 12
 • دانایی محوری در سند چشم انداز 20 ساله کشور
  محمدعلی زلفی گل صفحه 16
 • سیر قرآن پژوهی در غرب
  کریمی نیا صفحه 22
 • ضرورتهای پژوهش در مطالعات دینی
  احد فرامرز قراملکی صفحه 30
 • تعامل دینی با زبانی نو
  پرویز رستگار صفحه 34
 • بهائیت در دامن
  حمیدرضا فهیمی تبار صفحه 38
 • جامعه شناسی ایرانی
  تقی آزاد آرمکی صفحه 44
 • حساب جمل در ادبیات فارسی
  مهدی صدری صفحه 48
 • مالکیت ادبی و هنری در قوانین ایران
  سید حسین صفایی صفحه 52
 • مترجمان ادبی در ایران، کم شمار اما پر توان
  نجف دریابندری صفحه 56
 • عشق + استعداد + دانش + کوشش = مهارت در ترجمه
  کریم امامی، گلی امامی صفحه 60
 • نقش روابط عمومی و رسانه در جامعه اطلاعاتی
  محمد مهدی فرقانی صفحه 66
 • نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان
  مهدخت بروجردی علوی صفحه 73
 • روان شناسی تعامل اجتماعی
  فریبرز صدیق ارفعی صفحه 76
 • نیروی فکر ایرانی؛ گنجینه ای روی زمین
  جواد مشرقی صفحه 80
 • بهین سرمشق هنرمندان؛ نوشنده جام بلا؛ آقای دشت کربلا
  جابر عناصری صفحه 86
 • هم اندیشی هنر فرش
  خلیل درودچی، حسن بلخاری، فضل الله حشمتی رضوی صفحه 92
 • کاریکلماتور نویسی
  علی حسین پور صفحه 98
 • پایان نامه ها
  صفحه 106
 • گزیده اخبار
  صفحه 115