فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، فروردین - خرداد 1386)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، فروردین - خرداد 1386)

 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
  جواد اژه ای صفحه 2
 • فضا، فضای حرکت و نشاط است / بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای انجمن های اسلامی دانش آووزان سراسر کشور
  صفحه 6
 • پرورش استعدادها بسیار سخت تر از شناسایی آنهاست / گفتگو هفته نامه «برنامه» با ریاست سمپاد
  صفحه 13
 • در سرزمین سردار جنگل / گزارشی از برگزاری شانزدهمین کنگره قرآنی سمپاد
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 19
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 26
 • گفتگو با استعدادهای درخشان / علی اکبر جلالی، هاشم رفیعی تبار، شهرزاد پژمان، کریم نیرنیا، حسین فرضی، محمدتقی کتانباف نژاد
  صفحه 53
 • گزارش و خبر
  صفحه 85
 • نامه های رسیده
  صفحه 95
 • پرسشهای شما
  صفحه 108