فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، دی - اسفند 1387)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، دی - اسفند 1387)

 • 116 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/01/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خداحافظ سمپاد
  جواد اژه ای صفحه 346
 • تلاش پر نشاط همراه با عقلانیت
  صفحه 349
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 358
 • سال 2009 سال جهانی نجوم
  صفحه 382
 • گفتگو با استعدادهای درخشان
  مژگان بنده پور، محمد جواد محسنی صفحه 405
 • یک تودیع و...
  صفحه 412
 • جشنواره های علمی ایران در سال 1387 / رازی، جوان خوارزمی، خوارزمی و فارابی
  جواد اژه ای صفحه 440
 • گزارش و خبر
  صفحه 457