فهرست مطالب

راهبرد - پیاپی 43 (بهار 1386)

فصلنامه راهبرد
پیاپی 43 (بهار 1386)

 • 310 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • گفتمان
 • حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی صفحه 7
 • پژوهش
 • محمود واعظی صفحه 15
  توسعه امنیت انرژی در وضعیت فعلی یکی از موضوعات پراهمیت در امنیت بین المللی به شمار می آید. این موضوع به ویژه برای کشورهای آسیایی دارای اهمیت و قابلیت چالش زایی بیشتری است. زیرا این کشورها از بالاترین نرخ های مصرف و رشد مصرف انرژی در جهان برخوردارند. مسیر مناسب برای رفع این چالش در اسیا همکاری دو سوی قاره است. زیرا شرق و جنوب اسیا مصرف کنندگان اصلی انرژی و غرب آن تولید کنندگان عمده این ماده را در خود جای داده است. طراحی و عملیاتی ساختن چارچوبی برای نهادینه ساختن همکاری میان دو سوی قاره در وضع کنونی و به ویژه...
 • سیدغلامحسین حسنتاش صفحه 33
  اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاه های موجود در زمینه توسعه گاز طبیعی در کشور و نحوه استفاده از آن در آینده همگی بیانگر آن است که هنوز تصویر روشنی از استراتژی ها و برنامه های توسعه گاز طبیعی در کشور وجود ندارد. در این مطالعه تلاش خواهد شد که جهت رسیدن به یک روش شناسی شخصی نکاتی به صورت فهرست وار مورد توجه قرار گیرد البته نباید برای رسیدن به وحدت نظر در این زمینه با توجه به تحولات و فناوری های موجود در این مقوله امیدوار بود. در این مطالعه ضرورت تدوین برنامه جامع انرژی همچنین عرضه و تقاضای گاز تا سال 1394 پیش بینی شده است که نتایج...
  کلیدواژگان: برنامه جامع انرژی، تزریق گاز طبیعی
 • سیدمسعود موسوی شفایی صفحه 45
  بوش در سخنرانی های متعددی طی سال 2006 اعلام نموده که ایالات متحده به نفت معتاد شده و به گونه ای خطرناک به عرضه انرژی توسط مناطق بی ثبات وابسته شده است. اگرچه در خصوص مخاطرات وابستگی امریکا به نفت وارداتی اتفاق نظر وجود دارد اما درباره شیوه پاسخگویی به این چالش ها توافق عمومی میان صاحب نظران و سیاستگذاران امریکایی دیده نمی شود. براین اساس انتقادات فراوانی به کارآمدی سیاست انرژی دولت بوش وارد شده است. به نظر می رسد دولت بوش چالش های انرژی برای امریکا را شناسایی کرده اما نتوانسته است طرح مشخصی برای مواجهه...
  کلیدواژگان: سیاست انرژی، امنیت انرژی، دولت بوش، خلیج فارس، وابستگی نفتی، عرضه و تقاضا، بازار نفت، مازاد ظرفیت تولید، اوپک
 • کیهان برزگر صفحه 59
  این تحقیق به بررسی جایگاه ایران و عراق در نظام امنیت منطقه ای خلیج فارس در پرتو تحولات جدید سیاسی در منطقه می پردازد. از نظر نویسنده با خروج عراق از یک بازیگر تهدیدگر و تغییر ماهیت امنیتی و همچنین با ورود و افزایش نقش عنصر شیعه در تحولات قدرت و سیاست منطقه و به دنبال آن نزدیکی ایران و عراق، شکل گیری یک نظام امنیتی جدید مبتنی بر ویژگی ها و واقعیات سیاسی- امنیتی، فرهنگی و اقتصادی منطقه ضروری است. نویسنده ضمن ارائه بعضی ویژگی ها ترتیبات جدید امنیتی به این نتیجه می رسد که بدون همکاری جمعی و متقابل میان تمامی کشورهای منطقه...
  کلیدواژگان: ایران، عراق جدید، نظام امنیت منطقه ای، خلیج فارس، ژئوپلتیک شیعه، نقش و نفوذ
 • علی اکبر شبیری نژاد صفحه 77
  بررسی مقایسه ای نیازهای ساختاری بودجه ریزی در مقوله های سیاستی و فنی وضعیت موجود تهیه و اجرای بودجه در ایران و امکان سنجی برای اصلاحات مورد نظر نشان می دهد که در ایران پیش نیازهای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم نیست و در چنین شرایطی اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تغییر طبقه بندی های مالی و ایجاد شاخصهای جدید هرچند گامهای مهمی است ولی نمی توان انجام این تغییرات را شرط کافی برای عملیاتی کردن بودجه دانست. حرکت به سمت اصلاحات مستلزم دستیابی به مبانی نظری و سیاستی ویژه ای است که نقش گروه های...
  کلیدواژگان: بودجه ریزی، اصلاح نظام بودجه ریزی، درآمدهای نفتی، پخش عمومی
 • حمیدرضا برادران شرکاء، کوروش صدیقی صفحه 97
  این مقاله به بیان مسائل اقتصاد ایران علل بروز مسائل و مشکلات موجود به ویژه پدیده کم رشدی از منظر اقتصادی سیاسی با تاکید بر نقش دولت و مناسبات آن با طبقات اجتماعی در تحول اقتصاد کشور و ارائه طریق برای برون رفت از وضعیت کنونی و مواجهه با حوزه های بحران و چالش های آینده می پردازد. همچنین مسائل اساسی اقتصاد ایران از جمله رشد اندک وپرنوسان اقتصادی توزیع نابرابر درآمد شکاف فناوری با دنیای پیشرفته و رقابت پذیری تورم و بیکاری گسترده نیروی کار و شرح پاره ای مسائل ساختاری شامل اتکای اقتصاد کشور به منابع طبیعی و تعامل یک سویه و غیر متقارن با...
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، رشد، توزیع نابرابر درآمد، تورم، بیکاری، اقتصاد دولتی، سرمایه داری
 • سیدجواد طاهایی صفحه 121
  مبحث تاسیس دولت جمهوری اسلامی در شکل و رفتار ادامه تاریخ دولت مدرن در ایران بود. اما فراتر از این مقاله حاضر در پی نشان دادن عمق و ژرفایی است که در تاسیس جمهوری اسلامی نهفته است. این ژرفا ما را وا می دارد که فراتر از این بیندیشیم که تاسیس دولت جمهوری اسلامی حسب تصور رایج گامی صرفا در مسیر هماهن سازی مدرنیزاسیون اقتصادی با مدرنیزاسیون سیاسی بوده است. در واقع این تاسیس حرکتی در مسیر پیوند سیاسی تشیع و ایران تکامل ایده دولت ایرانی و از طریق ان انضمامی سازی ارزشهای کهن و نهایتا خلق یک علم سیاست جدید ایرانی است.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، دولت مدرن، امام خمینی، تشیع
 • محمود شوری صفحه 147
  ایده ها تصورات و انگاره ها به ویژه هنگامی که واقعیتها به طور مداوم در حال تغییرند و یا مبهم هستند بسیار حائز اهمیت اند. اینکه روس ها هویت و منافع خود را چگونه تعریف می کنند و یا چه تصوری از جهان بیرونی دارند و یا چه اصول خدشه ناپذیری را در این تعارف مورد تاکید قرار می دهند حتی بیش از واقعیتها در شکل دهی به رفتار آنها نقش دارد. مقاله انگاره های هویت روسی با تاکید بر ناکارآمد بودن مفهوم بحران هویت در تحلیل شرایط جدید روسیه سه انگاره قدرت سرزمین و تمایز را به عنوان انگاره های عام و مشترکی که سیاست خارجی روسیه را طی سالهای پس از فروپاشی شوروی به پیش برده است مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: روسیه، هویت، سیاست خارجی، اسلاوگرایی، غربگرایی
 • مصطفی تقی زاده انصاری صفحه 163
  به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک امریکا که منجر به تخریب برجهای دوقلو مرکز تجارت جهانی گردید شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1373 مورخ 28 سپتامبر همان سال ضمن تحمیل برخی تعهدات به دولتهای عضو از آنها خواسته تا ضمن اتخاذ تدابیر مکمل در زمینه مبارزه با تروریسم به ویژه جرم اعلام نمودن اقدامات مرتبط با تروریسم و کمکهایی که در این رابطه با این اقدامات صورت می گیرد. از دادن پناهندگی به این افراد خودداری نموده و به مبادله اطلاعات در مورد گروه های تروریستی بپردازند در چهارچوب این قطعنامه کمیته ای تحت عنوان کمیته ضد...
  کلیدواژگان: تروریسم، قطعنامه، شورای امنیت، کمیته ضد تروریسم، تعهدات دولتها
 • رضا سلیمانی صفحه 181
  تنها چند ساعت پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 بسیاری از روزنامه نگاران و اصحاب دانشگاه در امریکا نوشتند که دوره پست مدرنیسم به سرآمده مرز میان خیر و شر مشخص شده و سبی گرایی بالاجبار منسوخ شده است.
  کلیدواژگان: تعریف تروریسم آنتی تروریسم، برساخته گفتمانی، رابطه قدرت، دانش، هژمونی آنتی هژمونی، گفتمان علمی و سیاسی
 • صدیقه ببران، علیرضا غمخوار صفحه 201
  پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 منطقه شاهد هجوم خیل عظیم مردم فقیر جهت امرار معاش از منابع طبیعی از جمله دریا و عدم نظارت بر مسائل صید و صیادی و نیز تخریب محیط زیست بوده است. همچنین فعالیتهای حفظ بازسازی ذخایر و بهسازی محیط دریایی در کشورهای تازه استقلال یافته حایه دریای خزر طی 15 سال اخیر متوقف شده است متاسفانه روند حاضر به ویژه صید غیر مجاز از منابع گرانبها و ارزشمند این دریاچه از جمله ماهیان خاویاری ضرر اقتصادی و زیست محیطی چشمگیری بر منطقه وارد کرده است. صید غیر مجاز ماهیان خاویاری این دریاچه که...
  کلیدواژگان: ماهیان خاویاری، خاویار، دریای خزر، صید غیرمجاز
 • فردین خرازی صفحه 217
  این مقاله با استناد به تصویب پیشنویس قطعنامه ای با عنوان افزایش مشارکت زنان در توسعه یک محیط توانمندسازی برای دستیابی به برابری جنسیتی و پیشرفت زنان با تاکید بر حوزه های آموزش بهداشت و اشتغال توسط کمیسیون مقام زن در ماه مارس 2006 ضمن بررسی نکات محوری این قطعنامه و همچنین وضعیت کلی موضوع زن در سازمان ملل متحد موقعیت کنونی کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را مورد ارزیابی قرار داده جهت نحوه مواجهه با آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاداتی را مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: کمیسیون جایگاه زنان، کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، توانمندسازی زنان
 • برگردان
 • صفحه 233
  یک رابطه بین فرهنگی موثر واقع گرایانه و بی عیب و نقص می تواند به بهبود تفاهم میان فرهنگی منجر شود و به نظر می رسد که بسیاری از ناکامی ها در همکاری های بین فرهنگی و حل منازعه با مشکلات ارتباطی و تفاوتهای فرهنگی در ارتباط است. به بیان دیگر استقرار یک رابطه موثر و مناسب بر پایه حسن نیت و یک تفاهم فرهنگی دو سویه می تواند بسیاری از نزاعهای ملی و بین المللی را حل کند. چنین موضوعی زمانی بحرانی تر حساس تر و سرانجام پیچیده تر خواهد شد که نزاعی میان افراد یا نمایندگان حکومت یک کشور کمتر توسعه یافته و یک کشور توسعه یافته به ویژه در...
  کلیدواژگان: ارتباطات بین فرهنگها، حل تضاد، ارتباطات اثربخش، رفورم اداری، یکپارچی فرهنگی، شناخت متقابل
 • بردت جیی، جی استیل، ژاک. آمورو صفحه 245
  نویسندگان این مقاله معتقدند ارتباط قوی بین سازمان های غیر دولتی حقوق بشری و قدرت های هژمونیک به شیوه ای کارآمد و موثر به پیشگیری از نقض حقوق بشر در سطح جهان کمک می کند. در این راستا پانوپتیکون استعاره مفیدی است که بخشی از روابط ممکن میان هژمون ها و سازمان های غیر دولتی حقوق بشری را نشان می دهد. در حقیقت پانوپتیکون نهادی اجتماعی نمونه با هدف کنترل رفتار زندانیان از طریق اعمال خود انضباطی است. در این سیستم برای زندانی مراقبت نهادی تداوم دارد. مقاله اذعان دارد عمده پژوهش های روابط بین الملل در زمینه تشکل های غیر دولتی...
  کلیدواژگان: سازمان های غیر دولتی، پانوپتیکون، حقوق بشر، هژمونی
 • یوخن پرانتل ترجمه: سیدعلی طباطبایی صفحه 271
  به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل متحد با محدودیتهای ساختاری به چالش کشیده شده است. البته این به مفهوم ناکامی کامل شورای امنیت در عرصه تعاملات بین المللی نیست. در واقع تحلیل کارکرد شورای امنیت نباید لزوما براساس سطح همکاری های رسمی صورت پذیرد و غیر رسمی گروه های ویژه ای از کشورها در خارج از شورای امنیت پرداخت.
  کلیدواژگان: شورای امنیت، گروه های غیر رسمی، همکاری های رسمی، محدودیتهای ساختاری
 • اکساندرا اگستیو صفحه 289
  مشخصه های بی ثباتی در مقطع زمانی کنونی و در فضای پس از 11 سپتامبر موجب شده است فضای مناسب برای ابتکار عمل ناتو در عرصه تعاملات امنیتی- سیاسی بین المللی فراهم آید. بر همین اساس ناتو تلاش می کند تا مقوله جامعه پذیری در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی را ترغیب در روند جامعه پذیری نوین تاکید ویژه ای نموده است.
  کلیدواژگان: نهادهای امنیتی، کارگزاران جامعه پذیری، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، آموزش، ترغیب
|
 • Development Should Not Remain a Dream / Dr Rohani's Speech in the Opening Ceremony of the First Conference on Financing Oil Industry Projects
  Page 7
  Dr Rohani argues in his speech that the realization of our dream to become a developed country is possible only when development transforms into a national goal. In our country, the 20-year vision plan clarifies that Iran must be considered a developed country within the next 18 years, ranking first in economic, scientific and technological fields at the regional level. Of course, reaching this goal requires political and economic stability. It also needs the enhancement of capital market. Some economic researchers believe that capital accumulation was the driving force of scientific, industrial and economic revolution during the 17th and 18th centuries in Europe. Therefore, financing important projects in the field of industry and infrastructure, especially in oil, gas and petrochemical industries is of great importance.
 • Seyyed Gholamhossein Hassantash Page 33
  Different views on developing natural gas resources in the country and how to use them suggest that it doesnt exist a clear strategy for developing natural gas resources. This article tries to mention some points which can help us to develop a methodology in this regard. Also, in this article, the author elaborates on the necessity of the formulation of a comprehensive Energy Plan. The article also includes a forecast of gas supply and demand until 2015.
 • Dr Seyyed Masoud Moosavi Shafaee Page 45
  Bush announced in several national speeches during 2006 that the US was addicted to oil and it was dependent on energy supply from unstable regions. Although, there is a general consensus among American Strategists on the dangers of this dependency, but they do not have similar recommendations in this regard. Accordingly, there are a lot of questions on the efficiency of the Bush energy policy. It seems that the Bush administration has recognized the energy challenges of the U.S. but could not plan and fulfill an proper policy to cope with these challenges. This article analyzes the different aspects of the Bush energy policy.
 • Dr Kayhan Barzegar Page 59
  This article studies the status of Iran and Iraq in the Persian Gulf regional security system in the light of new developments in the region. The author believes that Iraq is no longer considered a threatening actor and the role of Shier element has been increased in the power equations in the region. These changes have made Iran and Iraq closer to each other. As a result, the formation of a new security system based on these new developments seems necessary. After introducing the new characteristics of such a security arrangements, the author concludes that no regional security system will be successful without collective efforts among all regional countries. Cooperation among Persian Golf countries requires leaving aside threat perceptions and strengthening economic and strategic ties.
 • Dr Ali Akbar Shobeirinejad Page 77
  The comparative study of the structural needs of budgeting in the technical and policy-making fields, the current situation of budgeting in Iran and feasibility studies for envisioned reforms show that reforming budgeting system lacks necessary prerequisites. Under these conditions, the efforts made by Management and Planning Organization for modifying categories and establishing new indices are necessary steps but could not be considered enough for reforming the budgeting Process. Conducting these reforms needs reaching a particular theoretical foundation and policy in which the role of economic and social interest groups has been regulated based upon the gradual decreasing share of oil revenues which is under the control of pubic sector.
 • Dr Hamidreza Baradaran Shoraka, Kooros Sedighi Page 97
  This article studies economic problems of Iran their reasons and particularly the phenomenon of low growth with the emphasis on the role of state and its relationships with social classes. Also it tries to present some solutions for these problems and for confronting challenges in the future. Among other issues related to Iranian economy, the authors address low and fluctuating rate of economic growth, unequal distribution of revenues, technological backwardness, inflation and unemployment as well as some structural problems including the dependency of Iranian economy on natural resources and its asymmetrical interaction with the world, and finally the continuation of precapitalist productive relations along with capitalism and state economy.
 • Dr Mostafa Taghizadeh Ansari Page 163
  Following terrorism attacks on September 11, 2007 in New York which led to the destruction of the twin towers of world trade center, the U.N. Security Council ratified the resolution number 1373 on September 28 of that year, imposing some obligations on member states. Also, the resolution asked them to adopt complementary measures regarding struggling against terrorism including information exchange. In the framework of this resolution a committee for struggling against terrorism was established. This article studies the system created by the resolution.
 • Reza Soleimani Page 181
  Only after a few hours following 9/11 event, many academics and journalists in the United States wrote that the post-modern era had ended, the boundary between good and evil had been delineated and relativism had been forcibly abrogated.
 • Dr Sadigheh Babran, Alireza Ghamkhar Page 201
  Following the collapse of the Soviet Union in 1991, the region witnessed the inflow of poor people looking for earning money from natural resources existing in the sea. This led to environmental degradation due to the loose control over fishing. Unauthorized fishing in the Caspian Sea has exposed Sturgeons to the danger of extinction. This article explores the best ways for the preservation of this valuable species.
 • Fardin Kharazi Page 217
  The Commission on the status of women (CSW) affiliated to the U.N. Economic and Social Council ratified a resolution draft called "Increasing Women's Participation in development; an enabling environment for obtaining gender equality and women's progress with the emphasis on education, health and employment", in its 50th session held from 27 February to 10 March 2006. In this document, the characteristics of a favorable environment for the empowerment of women as well as the obstacles and challenges facing the creation of such an environment have been described. This article studies the main points of this resolution, evaluates the current situation of the Convention on eradication of all forms of discrimination against women and presents some recommendations in this regard for the Islamic Republic of Iran.
 • Dr Reza Najafbeigi Page 233
  An effective, realistic and sound intercultural relationship can lead to the improvement of intercultural understanding. It seems that many failures in intercultural cooperation and conflict resolution are related to communicative problems and cultural differences. In other words, establishing a king of effective and appropriate relationship based in good intentions and also a bilateral cultural understanding can resolve many national and international conflicts. Today, there exists many social, economic and political crises throughout the world which cannot be resolved by traditional means. This article tries to help the Islamic Republic of Iran in adopting measures aiming at creating intercultural understanding and governmental reforms.
 • Brent J. Steele, Jacque L. Amoureux, Translated By Mahmoodreza Gloshanpajooh, Ahmadreza Togha Page 245
  This article argues that a strong link between human rights NGOs and hegemonic powers contributes to the prevention of violating human rights all over the world. Along these lines, Panopticon is a useful allegory which shows a part of possible relations between hegemons and human rights NGOs. In fact, Panopticon is an exemplary institution aiming at controlling the behavior of prisoners through a self-disciplined system. The authors while recognizing the fact that a major part of studies conducted about NGOs are focusing on their impact on policies adopted by governmental elements, conclude that human rights NGOs and hegemons have common interests in preventing some cases of human rights violation such as genocide. However, in other cases, their interests sometimes are not the same.
 • Alexandra Gheciu, Translated By Dr Armin Amini Page 289
  Instability in the post September 11 era has created a more favorable atmosphere for NATO to take initiatives in the field of international security and political interactions. For this reason, NATO tries to implement socialization in central and east European countries within a security framework. Training and encouragement in the process of socialization.