فهرست مطالب

تحقیقات مالی - پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1384)

نشریه تحقیقات مالی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1384)

 • 134 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا اسلامی بیدگلی، مهدی کاظمینان صفحه 3
  دنیای کنونی، دنیای فناوری است و عقب ماندن از قافله فناوری به جز وابستگی برای کشورها ارمغان دیگری به همراه نخواهد آورد. در این راستا، کارآفرینی به عنوان عملی ترین راه حل جهت توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع مشکلات مختلفی را از جنبه های مدیریتی، بازاریابی، حقوقی و مالی به کارآفرین تحمیل می نماید. ویژگی های منحصر به فرد شرکت های کارآفرینی فناورانه، موجب آن گردیده است تا نهادهای مالی متداول و به خصوص بانک ها از ارائه تسهیلات به این شرکت ها خودداری نمایند. با توجه به این محدودیت ها یکی از راه های حفظ و بقای طرح های کارآفرینی فناورانه، حضور صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر می باشد. این مقاله به دنبال ارائه الگویی جهت تاسیس این صندوق ها در کشور بر مبنای فقه امامیه می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری ریسک پذیر، فناوری، فقه امامیه، صندوق سرمایه گذاری، کارآفرین
 • علی جهانخانی، سعید قربانی صفحه 27
  شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذینفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت ها ارائه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. در این خصوص نظریه های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می توان به نظریه های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل های مربوطه، بهره گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت ها از الگوی گام تصادفی پیروی می کند. همچنین با توجه به تایید نظریه پیام رسانی، انتظار می رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت های سرمایه گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت های بورس، ایفای نقش می کنند.
  کلیدواژگان: سود، سیاست تقسیم سود، سود سهام نقدی، بازده سود سهام نقدی
 • شکرالله خواجوی، میثم قاسمی صفحه 49
  حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه ی قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی و علوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی رفتاری در تبیین آن می?پردازد.
  کلیدواژگان: بازار کارا، مالی رفتاری، استثناهای بازار
 • عزت الله عباسیان، فریدون رهنمای رودشتی، محمدرضا توکلی بغدادآباد صفحه 71
  در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا () و بتای منفی () تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مقایسه با تخمین مناسبتری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه و D-CAPM در مقایسه با CAPM ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مطلوبتری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بتا، بتای منفی، d، capm، capm، بازار متقارن و نامتقارن
 • حسن قالیباف اصل، زهره مظاهری صفحه 87
  ضریب قیمت بر درآمد به خاطر سهولت محاسبه و سادگی روابط به صورت گسترده ای در ارزشیابی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوز هم بحث در مورد کفایت ضریب قیمت بر درآمد و کاربردهای آن با ابهامات زیادی مواجه است. تحقیقات چندی در مورد روابط بین ضریب قیمت بر درآمد و بازده سهام انجام گرفته اما شمار مطالعات در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر روی ضریب قیمت بر درآمد بسیار کم است در بعد نظری تفاوت بین ضریب قیمت بر درآمد شرکت ها توسط سودآوری و ریسک توضیح داده می شود. ارتباط بین ضریب قیمت بر درآمد با سود آوری...
  کلیدواژگان: ضریب قیمت بر درآمد، ریسک، رشد سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران
 • محمدرضا مهرگان، حمید شاهبندرزاده صفحه 107
  سازمانها هرچه وسیع تر می شوند نیاز به کنترل در آنها مضاعف می گردد. مساله اساسی امروزه دربسیاری از ادارات به ویژه موسساتی که دارای شعب فراوان هستنند و یا حتی دارای بخشهای متعدد در سازمان می با شند این است که روش ارزیابی عملکرد منطقی وصحیحی برای آنها ارائه نشده است؛ چرا که اگر شاخص خوبی معرفی شده بود آنها می توانستند به هدایت بهتر نیروهای خود بطور اخص وهدایت بخشها در جهت اهداف استراتژیک سازمان بطور اعم بپردازند؛ شیوه های انگیزشی را با توجه به محرکهای مناسب برای تشویق تعیین نمایند و بموقع مسئولیت خواهی را از بخشهایی که تعلل کرده اند به اجرا گذارند. این پژوهش بر آن است که تحت یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد و با بکارگیری «کارت امتیازی متوازن پایدار جدید»(New SBSc) روشی را برای ارزیابی عملکرد سازمانی با شناسایی شاخص های مختلف کمی و کیفی و با چشم اندازهای متعددی که با الهام از مدل BSc تکمیل و طراحی شده است به یک نتیجه عملیاتی دست یابد.در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوعی به طور عام و ارزیابی عملکرد بانکها به طور خاص در داخل و خارج، به استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک دست یافته و پس از آن با طراحی مدل مفهومی و عملیاتی با بکارگیری فنون غیرجبرانی و جبرانی تصمیم گیری های چند شاخصه تحت 21 سناریو (17 سناریو جبرانی و 4 سناریو غیر جبرانی) در شعب 10 گانه مربوط به یکی از بانکها با استفاده از 137 شاخص کمی و غیر کمی بعنوان یک مطالعه موردی مدل مذکور به صورت عملیاتی بکارگرفته شده است. که خلاصه دستاوردهای آن در این مقاله آمده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بانک، کارت امتیازی متوازن، تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک برد
 • چکیده لاتین مقالات
  صفحه 2