فهرست مطالب

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران - پیاپی 1 (تابستان 1385)

نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران
پیاپی 1 (تابستان 1385)

 • 208 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 3-5
 • سیدفرخ مصطفوی صفحات 6-19
  این مطالعه به بررسی رابطه میان تحصیلات مادر و مرگ و میر کودکان زیر یک سال در ایران می پردازد. از آنجایی که همبستگی مشاهده شده میان تحصیلات مادر و مرگ و میر کودکان ممکن است به واسطه ارتباط این دو متغیر با موقعیت اقتصادی- اجتماعی و خصوصیات محل زندگی خانوار باشد، لذا سعی شده است دو متغیر اخیر کنترل شوند. داده های به کار رفته مربوط به بررسی جمعیتی و بهداشتی ایران است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون لاجستیک استفاده شده...
  کلیدواژگان: مرگ و میر کودکان زیر یک سال، سلامت کودکان، تحصیلات مادر، موقعیت اقتصادی، اجتماعی خانوار، محل سکونت خانوار
 • شهلا کاظمی پور صفحات 20-42
  چگونگی روند توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور را منابع انسانی آن تعیین می کنند. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. بنابراین، بهره برداری کامل و متناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از هدف های راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. هر چند که همه انسان ها به نوعی در فعالیت هایی که ویژگی های کار را دارد، شرکت دارند اما کسانی که به طور عمده درگیر...
  کلیدواژگان: عرضه و تقاضای نیروی انسانی، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، وضعیت شغلی، بیکاری پنهان
 • مهدی امانی صفحات 43-60
  به کسانی که همسر خود را بر اثر فوت از دست داده اند بیوه اطلاق می شود. بیوگی یکی از وضعیت های چهارگانه زناشویی منعکس در نشریات سرشماری است. از آنجایی که احتمال ازدواج مجدد پس از فوت همسر برای کمتر از مردان است، بیوگی در مورد زنان نمود بارزتری پیدا می کند. در این مقاله تلاش در جهت ارائه تصویری از ویژگی های جمعیت شناختی بیوه زنان و روند صورت گرفته است. روند تحولات...
  کلیدواژگان: وضعیت زناشویی، بیوگی، بیوه زنان، سرشماری، سواد، شهرنشینی، سال های شوهرداری و سن بیوگی
 • حبیب الله زنجانی صفحات 61-80
  این مقاله در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول، پس از بررسی تعاریف و مفاهیم خانوار و تغییر آن در منابع آماری، اثر این تغییر را در تعداد و بعد خانوار نشان داده و با اطلاع از آن به بررسی مشخصه های عمده خانوار در ایران پرداخته است و از آن میان، تعداد و نوع خانوار، میزان رشد خانوارهای معمولی در مقایسه با میزان رشد جمعیت آنها، ترکیب خانوار...
  کلیدواژگان: خانوار، خانوار معمولی، خانوار دسته جمعی، رشد ناهماهنگ، ترکیب خانوار، سرپرست خانوار، پیش بینی خانوار
 • محمد میرزایی، عباس عسگری ندوشن صفحات 81-103
  در نیم قرن اخیر، یافته های مطالعات جمعیتی به طور فزاینده ای مورد استفاده برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. در حالی که دانش جمعیت شناسی نقش تاثیرگذاری در فرمول بندی و هدایت سیاست های ملی و بین المللی ایفا نموده است، این سوال پیش می آید که تحولات کلان سیاسی و تلاش های توسعه در سطح بین الملل چه تاثیری بر هویت تخصصی دانش جمعیت شناسی نهاده است? این مقاله با بینشی کل نگر، تاثیر تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی...
  کلیدواژگان: دانش جمعیت شناسی، رویدادها و تحولات سیاسی بین الملل، برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی، سیاست های توسعه، سیاست های جمعیتی
 • محمد امین کنعانی صفحات 104-126
  معمولا الگوی سنی ازدواج در میان اقوامی مانند ایرانیان ترکمن الگویی زودرس شناخته شده است. به عبارت دیگر غالبا قومیت را به عنوان نیرویی از نیروهای سنت، عامل کاهش سن ازدواج دانسته اند. در این مقاله برای بررسی این مسئله، ابتدا مروری بر آثار مردم شناختی و گزارش های منتشر شده درباره سن ازدواج در میان ایرانیان ترکمن داشته و سپس از روی منابع آماری موجود مانند سرشماری ها...
  کلیدواژگان: سن ازدواج، سنت، نوسازی، ترکمن، ایران
 • حسین محمودیان صفحات 127-140
  تفاوت سنی در آمادگی بیولوژیکی بین زنان و مردان، خود می تواند تفاوت سنی زوجین را موجب شود. علاوه بر آن، قواعد اجتماعی ناظر بر ازدواج نیز می توانند در افزایش یا کاهش اختلاف سنی زوجین تاثیرگذار باشند. تفاوت سنی زوجین عواملی نظیر ثبات رابطه زناشویی، رضایت ازدواجی و تعداد فرزندان مورد علاقه را تحت تاثیر قرار می دهد...
  کلیدواژگان: تفاوت سنی زوجین، سن ازدواج مردان، سن ازدواج زنان، تشکیل خانواده، ازدواج، تحصیلات، موقعیت زنان، قومیت، نسبت با همسر، برابری جنسیت
 • حاتم حسینی، امیرهوشنگ مهریار صفحات 141-167
  در این بررسی استدلال شده است که تفاوت در نگرش ها،رفتار و سطح باروری گروه های قومی بازتاب جایگاه متفاوت آنها در نظام آموزشی است که ریشه در توسعه نامتوازن دارد. یافته ها نشان از نابرابری عمیق آموزشی، عدم تعادل جنستی در وضع سواد و تحصیلات با شدت بیشتر در میان کردها و تفاوت های معنی دار در نگرش ها، رفتار و سطح باروری گروه های قومی مورد بررسی دارد. پس از...
  کلیدواژگان: قومیت، تعیین کننده های بلافصل، نگرش ها و ایده آل های باروری، گذار جمعیت شناختی، واگرایی جمعیت شناختی، نابرابری آموزشی
 • سعید زاهد صفحات 168-198
  در این مقاله تلاش ما بر آن است تا با توجه به نظریه ای که نگارنده در سال 1365 در مورد پدیده مهاجرت طرح کرده است، به بررسی این مهم در دو دهه 1355 تا 1365 و 1365 تا 1375 کشور بپردازیم. برای به کارگیری این نظریه، در این تحقیق، تمرکزگرایی در روابط اجتماعی، برآیند عوامل داخلی و جنگ، ناامنی مرزها و تحمیلات اقتصادی خارجی را به عنوان برآیند نیروهای خارجی در دوره مورد تحقیق...
  کلیدواژگان: مهاجرت، تمرکزگرایی، روابط اجتماعی، مهاجر فرستی، مهاجرپذیری، سازمان ها شغلی