فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 17 (بهار 1386)
 • پیاپی 17 (بهار 1386)
 • 280 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/08/25
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله
  مرتضی هاشمی پور صفحه 5
 • چشم انداز
 • داستان کوتاه عربی
  محمود شریح ترجمه: نرگس قندیل زاده صفحه 9
 • مروری بر دستان نویسی معاصر عرب
  عبدالحسین فرزاد صفحه 23
 • نجیب محفوظ
 • خطابه نوبل (پیام نجیب محفوظ به فرهنگستان سوئد)
  محمد جواهر کلام صفحه 47
 • سخن نامفهوم
  نجیب محفوظ ترجمه: دکتر محمد دهقانی صفحه 57
 • محفوظ و منتقدان چپ
  حلمی سالم، محمد جواهرکلام صفحه 67
 • فقط به صداقت تعصب دارم (گفتگو با نجیب محفوظ)
  احسان موسوی خلخالی صفحه 73
 • نترس (مروری بر آثار محفوظ)
  سارا امینیان صفحه 87
 • پس از نجیب محفوظ
  ادوارد سعید ترجمه: اکبر افسری صفحه 99
 • الیاس خوری
 • الیاس خوری، نویسنده ای از لبنان
  مرتضی هاشم پور صفحه 113
 • بخشی از رمان دیار غریبان
  الیاس خوری، احسان موسوی خلخالی صفحه 117
 • بخشی از رمان باب الشمس
  الیاس خوری ترجمه: نوشین صاحب صفحه 131
 • باب الشمس، داستانی که مرا آزاد کرد
  آلیاس خوری ترجمه: دکتر محمود دهقانی صفحه 151
 • ضرورت به یاد آوردن و فراموش کردن (گفتگو با الیاس خوری)
  مرتضی هاشمی پور صفحه 165
 • داستان های دیگر
 • گناه
  عبدالله الطوخی، عبدالمحمد آیتی صفحه 179
 • ببرها در روز دهم
  زکریا تامر، موسی اسوار صفحه 187
 • پروردگار و ماهی
  یاسین رفاعیه، مهندس علی کریمی (دی) صفحه 193
 • نویسنده
  حنا مینه ترجمه: دکتر مسعود شبستری صفحه 199
 • حادثه
  یوسف ادریس، نسیم الشدایده صفحه 211
 • مقالات
 • چرا تراژدی به ادبیات عرب راه نیافت
  توفیق الحکیم ترجمه: دکتررضا ناظمیان صفحه 221
 • جبرابراهیم جبرا، نویسنده ای از فلسطین
  بهرام پروین گنابادی صفحه 233
 • در میان شاعرانگی ها (گفتگو با جبرا ابراهیم جبرا
  رضوان زندیه صفحه 245
 • تجربه نویسندگی من
  رضوی عاشور ترجمه: یاسمین احمدی صفحه 255
 • نقد کتاب
 • تکه پاره هایی پیرامون زنان و امیدواری در بهبود اوضاع جهان
  محمد نجفی صفحه 263
 • نگاهی به مجموعه داستان عروسیزین
  یاسمین چگینی صفحه 267
 • معرفی کتاب
  صفحه 272