فهرست مطالب

شعر - پیاپی 57 (خرداد 1387)
 • پیاپی 57 (خرداد 1387)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفتگو
 • من شعر را مسلمان می دانم / گفت و گو با محمدحسین مهدوی
  صفحه 3
 • مقاله
 • شاعران دانشگاهی یا استادان شاعر
  محمدعلی آبان افتلتی صفحه 10
 • مفهوم شعریت، ادب کلاسیک و متجددان
  مهدی فاموری صفحه 17
 • قدرت ستیزی عارفانه عطار نیشابوری
  رضا اشرف زاده صفحه 24
 • شعرخوانی
 • در مرز حقیقت و مجاز
  محمدکاظم کاظمی صفحه 32
 • معرفی کتاب
  صفحه 35
 • شاعر جوان
 • ما هیچ، ما شراب
  سیامک بهرام پرور صفحه 38
 • روایت جدید غزل خراسانی
  مرتضی حیدری ال کثیر صفحه 42
 • پیراهنی که بی سروپا نیست
  عباس کرخی صفحه 44
 • غزل را زنده خوش دارم / گفت و گو با علیرضا بدیع
  صفحه 47
 • نیمه دوم نیمه مربیان است
  آرش شفاعی بجستان صفحه 50
 • دفتر شعر
 • شعر ایران / اشعاری از آسیه رحمانی، سعید توکلی، مهدی رمضانی، سعید یوسف نیا، نادر پناه زاده، محمدرضا مختار نژاد،...
  صفحه 55
 • شعر جهان
 • شعر معاصر ترکیه
  شراره کامرانی صفحه 63
 • شعر معاصر تاجیکستان
  رستم عجمی صفحه 64
 • شعر معاصر مجارستان
  ضیا الدین ترابی صفحه 66
 • گزارش
 • سکوت بلوط
  عباس احمدی صفحه 70
 • سه نقد و سه دفتر
  امیرعلی روشن صفحه 77
 • اخبار
  صفحه 79