فهرست مطالب

جغرافیا و توسعه - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1387)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1387)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد مهدی خطیب، اسماعیل سالاروند، محمد بومری صفحه 5
  گستره ی مورد مطالعه در اطراف شهر نهبندان و درشرق ایران قرار دارد. در این تحقیق تاثیرحرکات امروزی گسل های نه شرقی و نه غربی که از اطراف این شهر می گذرند، بر ژئومورفولوژی ساختاری منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. تغییر مسیر رودخانه ها و آبراهه ها، دره هایV شکل، تراورتن زایی در مسیر گسل، چین خوردن رسوبات کواترنری و تغییر رنگ رسوبات و سنگ ها در پهنه ی برشی گسل، از شاخص های ژئومورفولوژیکی مهمی هستند که در برداشت های صحرایی و در ارتباط با حرکات سیستم گسلی نهبندان بررسی شده اند. تصاویرماهواره ای و برداشت های صحرایی از منطقه نشان می دهد که گسل ها، مرز بین کوه و دشت هستند. این گسل ها دارای شیب تند 90-80 درجه می باشند. به گونه ای که شکل مورفولوژیکی آنها در تصاویر 1 ماهواره ای به صورت خطی صاف در مرز بین کوه و دشت نمایان است. مولفه معکوس این گسل ها باعث برخاستگی این کوه ها شده و شکل توپوگرافی کنونی نواحی کوهستانی را در کنترل دارد. با توجه به جهت شیب گسل ها که در صحرا اندازه گیری شده است، این کوه ها در قسمت فرا دیوای گسل ها قرار دارند و در خلاف جهت شیب گسل در حال ارتفاع گرفتن هستند.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، توپوگرافی، گسل، تکتونیک فعال، کواترنری، نهبندان
 • حسین عساکره صفحه 25
  میان یابی یکی از مهم ترین تکنیک هایی است که اقلیم شناسان در مطالعات پهنه ای- مکانی از آن بهره می گیرند. روش های میان یابی برحسب ملاک های مختلف قابل تقسیم بندی هستند. در این تحقیق تلاش براین بوده ضمن معرفی روش میان یابی کریجینگ به عنوان یکی از روش های دقیق و پرکاربرد، مراحل انجام این فرآیند با ذکر مثالی انجام گیرد. دراین راستا میانگین بارش ماهانه ایران زمین در روز 26/12/1376 بر اساس داده های 654 ایستگاه مورد تحلیل قرار گرفت.
  به منظور میان یابی بارش در ابتدا نیمه پراش نگار تجربی محاسبه و ترسیم شد. سپس یازده مدل بر این نیمه پراش نگار برازش یافت. به ازای هر مدل نیم پراش نگار و با سه فرض عدم وجود روند در داده ها، وجود روند خطی و روند درجه 2 مجموعا سی و سه نقشه برای بارش روز مورد مطالعه حاصل شد. سپس با استفاده از تکنیک ارزیابی متوالی (Cross-Validation) خطای نقشه ها برآورد شد و از میان سی و سه نقشه، دو نقشه به عنوان کاندیدهای مناسب اختیار شدند.آزمون های بعدی شامل بررسی میزان خطای برآوردی و درصد آن و نیز انحراف استاندارد نقشه ها نشان داد که برازش مدل خطی بر نیمه پراش نگار بهترین الگو برای میان یابی بارش 26 اسفندماه 1376 ایران زمین بر اساس روش کریجینگ است. براساس این نقشه میانگین بارش کشور طی روز مزبور3/7 میلی متر برآورد شده است.
  کلیدواژگان: میانگین موزون، میان یابی، کریجینگ، همبارش، نیمه پراش نگار
 • حسین نگارش، لیلا لطیفی صفحه 43
  دشت سیستان که در شرق ایران قرار دارد، از اقلیمی خشک و نامساعد برخوردار است و طوفان های شن و ماسه و حرکت تپه های ماسه ای از عوامل تهدیدکننده ی آن محسوب می شوند. وقوع خشکسالی در منطقه ی سیستان و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن دریاچه هامون و همچنین وجود بادهای 120 روزه، شرایط مناسبی جهت فرسایش بادی و وقوع طوفان های گرد و خاک فراهم آورده اند. این عوامل سبب شده اند تا حرکت شن های روان در منطقه با سرعت زیادی انجام گیرد و تپه های ماسه ای فراوانی بر جای گذاشته شود.
  در محاسبات میدانی، ابتدا منطقه کفتارگی به عنوان نمونه ای از کل منطقه ی مورد مطالعه انتخاب و سپس 6 تپه برخان به عنوان شاخص در نظر گرفته شد و میزان حرکت این تپه ها در طی 3 ماه محاسبه و در جدولی تنظیم گردید. نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان داد که باد غالب با سرعت زیاد در منطقه سبب حرکت شدید تپه های ماسه ای شده و با حرکت سریع خود بر روی اراضی کشاورزی، آبادی ها، جاده ها، کانال های آبیاری، تاسیسات... باعث بروز خسارات فراوانی به این مراکز می شوند. بعد از بررسی میزان حرکت تپه های ماسه ای به پیش بینی حرکت آنها در چند سال آینده پرداخته شد، به طوریکه تفسیر تصاویر ماهواره ای و محاسبات میدانی مشخص نمود، مخازن آبی چاه نیمه که تنها منبع آب شرب مردم سیستان می باشد، در چند سال آینده مورد تهدید جدی ماسه های روان قرار خواهدگرفت و اگر از هجوم ماسه ها به این مخازن جلوگیری نشود، حیات این منبع آب مهم و بسیار حساس منطقه به خطر خواهد افتاد. در این مقاله سعی بر این خواهد بود که با توجه به خشکسالی های اخیر، ابتدا نقش انکارناپذیر بادهای 120 روزه سیستان در ایجاد طوفان های شن و ماسه مورد بررسی قرار گیرد و سپس از طریق محاسبات آماری نسبت به تعیین مدل ریاضی بین پارامترهای ژئومورفیک اقدام گردد و در نهایت با استفاده از تصاویرماهواره ای،نقشه های توپوگرافی و محاسبات میدانی به پیش بینی روند پیشروی تپه های ماسه ای و خسارات وارده در منطقه پرداخته شود.
  کلیدواژگان: پیشروی تپه های ماسه ای، خشکسالی، دشت سیستان، باد 120 روزه سیستان، برخان، بیابان، پارامترهای ژئومورفیک، مدل ریاضی
 • علی زنگی آبادی، جمال محمدی، همایون صفایی، صفر قائدرحمتی صفحه 61
  موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و پژوهش در خصوص آسیب پذیری مساکن شهری و شناخت میزان آسیب پذیری آنها در مقابل مخاطرات طبیعی، بسیار ضروری است. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان در برابر خطر زلزله، می باشد.
  نوع تحقیق به صورت پیمایشی، تحلیلی و مبتنی بر مشخصات کمی و کیفی مساکن شهر اصفهان است. جامعه ی آماری مساکن شهر اصفهان و روش و طرح نمونه برداری به صورت نمونه برداری احتمالی می باشد.
  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: 1- میزان آسیب پذیری مساکن شهر در برابر خطر زلزله زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش نشانی، مرکز اورژانس و مرکز پلیس، شهر اصفهان در مواقع بحرانی، مانند وقوع زلزله های احتمالی، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- درصد بهره مندی مساکن شهر اصفهان از کپسول اطفای حریق، جعبه ی کمک های اولیه و بیمه ی زلزله بسیار پایین است. 4- اطلاع رسانی در زمینه ی ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راهکارهای مهم در کاهش آسیب پذیری می باشد.
  کلیدواژگان: زلزله، ایمنی شهری، آسیب پذیری شهری، شاخص های آسیب پذیری
 • مهدی کاظمی صفحه 81
  نتایج برخی مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که چابهار با وجود توانمندی های بالقوه فراوان در جذب گردشگران داخلی و خارجی و علی رغم اینکه به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری استان سیستان و بلوچستان شناخته شده است، اما توفیق چندانی حتی در جذب گردشگران استانی به دست نیاورده است. از آنجایی که بازاریابی محصول گردشگری در هر کشور یا بخشی از بازار به علایق و ادراکات خریداران آن بستگی دارد، و با توجه به تاکید طرح جامع گردشگری استان بر استراتژی توسعه ی گردشگری درون استانی، تحقیق حاضر در پی شناسایی آن دسته از ادراکات و انگیزه های شهروندان زاهدانی است که می تواند در تحقق این استراتژی موثر واقع شود. داده های تحقیق از طریق 545 پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 7 عامل می توانند بیش از58 درصد واریانس کل گویه های مورد بررسی را تبیین نمایند. به این ترتیب یافته های پژوهش ضمن معرفی الگویی از ادراکات شهروندان زاهدانی در خصوص سفر به چابهار، نشان می دهند که در صورت برنامه ریزی و بازاریابی صحیح و متناسب با انتظارات خریداران، چابهارمی تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته های آنان را تامین نماید.
  کلیدواژگان: مقصد گردشگری، محصول گردشگری، بازاریابی گردشگری، چابهار
 • محمد سلیقه، فرامرز بریمانی، مرتضی اسمعیل نژاد صفحه 101
  با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان تنوع اقلیمی بر این استان حاکم است. برای شناخت اقلیم این استان پهنه بندی اقلیمی با روش های نوین ناحیه بندی مانند تحلیل عاملی، خوشه بندی و روابط مکانی انجام گرفت. برای این منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 10 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. بررسی با روش تحلیل عاملی بر روی اقلیم استان نشان داد که اقلیم استان ساخته ی 5 عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل رطوبت جوی، بارش، حرارت، تابش و باد و تندر. بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل عمان نم و ابر و پس از آن تابش و حرارت است. در بلوچستان جنوبی عوامل گرما، تابش، و تندر تظاهر اقلیمی این ناحیه را مشخص می کند و آشکارترین ویژگی اقلیمی در گوشه ی شمال شرقی استان عامل بادی غباری است، در مرزهای شرقی هم عامل باد و غبار چهره ی معمول اقلیمی است. در بلوچستان شمالی عامل تعیین کننده بارش و تندر است. در شرق استان (سراوان) عامل تابش نقش ارزنده ای در شکل گیری اقلیم دارد. یک تحلیل خوشه ایروی 5 عامل اقلیمی وجود 5 ناحیه ی اقلیمی را در استان نشان داد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی اقلیمی، تحلیل عاملی، خوشه بندی، روابط مکانی
 • محمدرضاپورمحمدی، علی مصیب زاده * صفحه 117

  شهر و زندگی در آن درکنار آسایش و رفاهی که برای ساکنان خود به ارمغان آورده در درون و برون خود خطرات (با منشا طبیعی، انسانی) فراوانی را نیز به همراه دارد، زلزله یک نمونه از پدیده های طبیعی است که با وقوع خود در کشورهای آسیب پذیر منجمله کشورهای در حال توسعه و بطور اخص بر شهرهای آنها تلفات و خسارات سنگینی را به بار می آورد. کشور ما نیز به واسطه ی قرار گرفتن در کمربند زلزله خیزی و وجود گسل های متعدد در بستر کالبدی آن توام با آسیب پذیری سکونتگاه های شهری ناشی از تراکم های انسانی و ساختمانی و شهرسازی نامناسب و... از پیامد زلزله های مخرب بشدت متاثر گشته است. یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت بحران زلزله بعد از آشنایی افراد از میزان آسیب پذیری مجتمع های انسانی در جهت پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله، امدادرسانی بر آسیب دیدگان از زلزله است که تجارب کشورها در این زمینه حکایت از آن دارد که عملیات واکنش اضطراری به تنهایی از عهده دولت ها خارج و حتی فاقد کارایی لازمی باشد، بنابراین موثرترین فعالیت های امداد و نجات در مراحل اولیه ی بحران زلزله و بعد از آن تشکل های خودجوش مردمی در قالب محلات شهری است که با مدیریت صحیح آنها می توان ضریب ایمنی و امنیت شهری را ارتقاء داد. در این راستا نگارندگان مقاله، به بررسی مفهوم مشارکت، ساختار کالبدی محله در امدادرسانی، عوامل طبیعی و انسانی موثر در آسیب پذیری مجتمع های زیستی شهری ایران در برابر زلزله در مرحله ی قبل از وقوع و ناکارآمدی امدادگری در حین وقوع و بعد از آن، بابررسی دیدگاه های نظری و سوابق کشورها در زمینه ی مشارکت مردمی پرداخته و در نهایت به ارائه ی راه حل هایی در جهت ارتقای مشارکت مردمی (محله ای) و کاهش آثار و تلفات ناشی از زلزله متناسب با آسیب پذیری شهرها ارایه نموده است.

  کلیدواژگان: مشارکت، زلزله، محله، امدادرسانی
 • محمود خسروی، مجیدحبیبی نوخندان، رضا اسماعیلی صفحه 145
  شهرستان مه ولات با مساحت 3734 کیلومتر مربع تقریبا در مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد و یکی از قطب های عمده ی تولیدات کشاورزی از جمله پسته، انار، زعفران می باشد. در این تحقیق با استفاده از امکانات سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) منحنی های زمانی مکانی وقوع سرمازدگی بهاره در دو آستانه ی سرمازدگی ملایم (دمای یک تا صفردرجه) و سرمازدگی شدید (دماهای زیر صفردرجه) و در سطوح احتمالی 99،95،75،50 درصد با توجه به ایستگاه های مجاور و اعمال ضریب همبستگی بین ارتفاع منطقه و آستانه های مورد نظر ترسیم شده است. از انطباق این منحنی ها با تاریخ خارج شدن از رکود زمستانی در نقشه گونه های غالب باغی، پهنه بندی خطر سرمازدگی باغات انجام شده است. مناطقی که تاریخ وقوع آخرین دمای بحرانی بعد از تاریخ خارج شدن از رکود زمستانی باغات باشد، به عنوان منطقه خطر محسوب شد. از نتایج همپوشانی این نقشه ها، سه منطقه ی پرخطر،خطر و کم خطر در شهرستان شناسایی گشت.با استفاده از این نقشه ها امکان پیش بینی تاریخ وقوع انواع سرمازدگی ها برای تصمیم گیری جهت انتخاب شیوه های مناسب مقابله با سرمازدگی در نقاط مختلف منطقه ی مورد مطالعه و اقدامات مدیریتی فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: سرمازدگی دیررس، منطقه ی پرخطر، احتمال وقوع، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، دوره ی بازگشت
 • رسول قربانی، سمیه نوشاد صفحه 163
  گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه ی گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی وفرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد «رشد هوشمند» به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با «پراکندگی» توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود.
  مقاله ی حاضر به دنبال ارائه ی چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد.در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و... مورد تعمق قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رشد هوشمند، کاربری زمین، حمل و نقل عمومی، پراکنش شهری
 • امجد ملکی، علی قربانپور صفحه 181
  حوضه ی آبریز چرمله در شمال شهرستان سنقر در استان کرمانشاه واقع شده است. این حوضه جزیی از حوضه ی رودخانه گاوه رود است که پس از عبور از استان کرمانشاه به رودخانه ی سیروان وارد می شود و پس از عبور از مرز ایران وارد کشور عراق می شود. حوضه ی مذکور از لحاظ زمین شناسی جزیی از زون سنندج- سیرجان می باشد. نفوذناپذیر بودن سنگ زیر بنا (سنگ های دگرگونی و آذرین)، بارش فراوان و شیب و ارتفاع زیاد این حوضه را از لحاظ وقوع زمین لغزش بسیار آسیب پذیر ساخته است. 9 نقشه شامل شیب، کاربری اراضی، ارتفاع، لیتولوژی، حساسیت سنگ به فرسایش، آب و هوا، هم باران، هم دما و پوشش گیاهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی همپوشانی داده شده اند و از طریق چهار روش تراکم سطح، قضاوت کارشناسی (تحلیل سلسله مراتبی)، وزن متغیر ها و ارزش اطلاعاتی نقشه های خطر زمین لغزش این حوضه تهیه گردیده است. در نهایت از بین نقشه های تهیه شده به روش های مذکور نقشه ی حاصل از روش قضاوت کارشناسی بیشترین تناسب را با زمین لغزش های مشاهده شده در حوضه، داشته است. با استفاده از این روش واستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS پهنه های مستعد زمین لغزش در سطح محدوده ی مورد مطالعه شناسایی و به صورت دقیق ترین نقشه ی پهنه بندی ارایه گردیده است. بطوری که کمترین خطر لغزش در بخش های جنوبی حوضه و بیشترین خطر در بخش های شمالی حوضه به علت عمده ای جنس زمین شناسی و شیب زیاد واقع شده است که این امر می تواند در برنامه ریزی های مختلف مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، سیستم اطلاعات جغرافیایی، چرمله، پهنه بندی
 • محمود آذری، دکترسیدحمیدرضاصادقی، عبدالرسول تلوری صفحه 199
  یکی از مهم ترین اقدامات مورد نظر در پروژ ه های مدیریت سیلاب، بررسی میزان مشارکت زیرحوضه های مختلف یک آبخیز در تعیین مولفه های مختلف سیلاب خروجی از حوضه است. با توجه به نبود ایستگاه های هیدرومتری در محل خروجی تمام زیرحوضه ها، تحقق هدف مذکور نیازمند شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در زیرحوضه ها از طریق مدل های هیدرولوژیکی می باشد. در این مطالعه به منظور تعیین میزان سیلاب خروجی از هر زیرحوضه و بررسی میزان مشارکت آن در بازه ای از حوضه آبخیز جاغرق در استان خراسان رضوی از مدل HEC-HMS 2.2.2 استفاده گردید. بدین منظور پس از جمع آوری آمار بارش و سیلاب مربوط به ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری داخل و خارج حوضه و کنترل داده ها، از 5 واقعه رگبار و سیلاب متناظر، به منظور واسنجی و اعتبار سنجی مدل استفاده شد. با استفاده از اطلاعات وضعیت پوشش گیاهی، خاک و کاربری اراضی حوضه، نقشه CN حوضه در محیط Arcview 3.3 در سامانه اطلاعات جغرافیایی استخراج گردید. سپس به منظور بررسی میزان مشارکت و اولویت بندی زیرحوضه ها، هیتوگراف بارش مربوط به دوره بازگشت های 10، 20 و50 سال حوضه به مدل وارد و با حذف متوالی زیرحوضه های مختلف از جریان شبیه سازی، میزان تاثیر آن در دبی اوج و حجم سیلاب خروجی از حوضه مورد نظر تعیین شد.
  نتایج مطالعه نشان داد که 16/66 درصد کاهش (42/39 مترمکعب بر ثانیه) دبی اوج و 98/65 درصد کاهش (01/298 مترمکعب) حجم سیلاب برای دوره ی بازگشت معمول 20سال متعلق به 4زیرحوضه ی بالادست و میانی بوده و حال آن که یکی از زیرحوضه های مشرف به خروجی حوضه اولویت نخست در تولید و مشارکت سیلاب به ازای واحد سطح را عهده دار بوده است.نتایج به دست آمده امکان تبیین سیاست های صحیح مدیریت سیلاب از طریق مدیریت زیر حوضه های بحرانی در منطقه ی مورد مطالعه را به خوبی فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: مدل سازی سیلاب، HEC، HMS، مدل بارش، رواناب، اولویت بندی زیرحوضه، حوضه ی آبخیز جاغرق، خراسان رضوی
 • خلاصه انگلیسی
  نگین والایی صفحه 213
|
 • Dr. M. M. Khatib, E. Salarvand, Dr. M. Boomeri Page 5
  East Neh and west Neh faults are surrounding two sides of Nehbandan city in east of Iran. This paper has studied recent effects of the faults movement on structural geomorphology of the studied area. Many geomorphological signatures that were resulted by recent activities of the east Neh and west Neh faults such as change of rivers and water cores route, V-shape valleys, travertine deposites, fold of Quaternary sediments, discoloration of deposits and stones will be discussed in this paper. Satellite images and field observations of the studied area show that faults trend parallel to contact zone between mountain and plain. The faults have steep incline (more than 80 to 90 degrees). The faults morphology seems as a rectilinear along the contact zone between mountain and plane. Reverse component of these faults plays main role in rising of these mountains and recent topographic landscopes of the area. Dip direction of the faults shows these mountains are located in hanging wall of the faults. The mountains are uplifting in opposite side of the fault dip direction.
 • Dr. H. Asakereh Page 25
  Interpolation is one of the most important techniques in climatic spatial investigation. These techniques classified based on different criteria. In this paper, it has tried to introduce Kriging interpolation and practical stages as an exact, acute and all-purpose method. Through introducing the method, we have used 1996.12.16 precipitation of 654 stations in Iran. To interpolate the precipitation empirical semi-diffraction-record calculated and delineated in both degree and distance scales. Thus, eleven models have fitted on the empirical semi-diffraction-record. Three maps have created base on every models and three assumptions. The assumptions were no trend, linear trend and quadratic trend existence in the data. Thus, 33 maps have created. In related to cross-validation and error in estimation criteria, two maps that have less error were chosen. These maps created based on linear and quadratic semi-diffraction-record models without any trend in the data. The linear model was the best in comparison with quadratic model fitted on semi-diffraction-record.The result of map was pointed to 7.3 mm of Iran precipitation average during 1996.12.16. The second consequence was concentration of precipitation in the southern part of Iran.
 • Dr. H. Negaresh, L. Latifi Page 43
  Sistan plain that is located in east of Iran has a dry and unpleasant climate and sand storms and movement of dunes are one of the threatening factors in this area. Draught occurrence in Sistan region and subsequent decrease in vegetation, dryness of the Hamoon Lake and 120- Days wind caused windy erosion and sand storms conditions. These factors caused additional velocity of dunes movement in the region and making plentiful sandy-hills. Kaftaregi and then 6 hills of loess (Barkhan) were chosen as samples in field calculations. The rate of movements was calculated in 3 months and adjusted in a table. The results of field investigations showed that wind in high speed are caused increasing dunes movements and damaged farming fields, villages, roads, irrigation channels, installations. After determining the rate of dunes movement, movement of them will be forecasting for further years. Satellite images and field investigations showed that water storage of Chah Nimeh which is the only drinking water source of people, would be threatened by sand storms in the future, and water storage will be in serious danger, if there isn’t a way to prevent the rushing of sands. In this article, the attempt will be to survey the effect of 120- days wind in producing sand storms, and then mathematical model will be determined between geomorphic parameters. At the end, dunes drifting and damages will be forecasted by satellite images, topographical maps and field investigations.
 • Dr. A. Zangi-Abadi, Dr. J. Mohammadi, Dr. H. Safaei, S. Quaed Rahmati Page 61
  The topic of "urban safety" is one of the objects urban planning. Assessment urban housing against the natural environmental hazards is necessary. The purpose of this paper are: Knowing of situation Isfahan housing on earthquake hazard.Type of research is "applied" and used deductive surveying, questionnaire, documentary, internet and other resources.The statistical community is Isfahan residences and sampling method used as probable sampling. The results obtained from research show: 1- Vulnerability of Isfahan housing against the earthquake hazard is high. 2-The access of Isfahan housing from rescue operation centers such as; fire stations, emergent centers and police stations are very bad. 3- The percentage of Isfahan citizens that enjoying fire extinguisher,first aid box and earthquake insurance is low. 4-Advice device about housing vulnerability is one of the major factors to reduce earthquake hazard. This research can be used in "crisis management master plan " of Isfahan and related researches.
 • Dr. M. Kazemi Page 81
  The results of some recent studies reveal that Chabahar city has great potentiality for international and domestic tourists attractions. Additionaly it has identified as a main and important tourism destination in Sistan and Balouchestan province.Despite this potentiality and situation it was not sucsessful in tourist attraction.The marketing of tourism to any country or market segment is associated with the interests or attitudes of clients.On the other hand "The Province Tourism Comprehensive Plan" emphasises on domestic tourism development strategy. Therefore the aim of this study is to identify some of the attitude and motives of Zahedanian citizens can be effect on this strategy. The data obtained through 545 questionnaires and analysed by descriptive statistics and factor analysis. The performed analysis find 7 factors that explain more than 58 percent of total variance across all items. the results provide a more detailed picture of Zahedanian citizens attitudes about travel to Chabahar. It is also found that Chabahar can be one of the Zahedanian citizens destinations and satisfies their wishes if proper planning and proportional marketing with the interest clients and wishes, is provided.
 • Dr. M. Salige, Dr. F. Barimani, M. Esmaelnejad Page 101
  The Sistan & Balouchestan province is extensive, this factor has caused it variety climate. The climatical regionalization of Sistan & Balouchestan conduct with new methods of regionalization such as factor analysis, clustering and autocorrelation. For this purpose selected 20 variables of 10 stations. To investigation on climate province with factor analysis method shows that 5 factors make climate of Sistan and Balouchestan. These factors to arranged atmospheric humidity, precipitation, temperature, sunlight, wind and thunder import respectively. In the south of province such as Oman coastal humidity and cloud are important factors to determination climate. In the southern Balouchestan temperature, sunlight and thunder determined characteristic of climate of this region. Windy dusty factors are characteristic of the north - east corner. In the northern of Balouchestan precipitation and thunder are important factors to determination climate. The sunlight plays a basic role to making climate in the east part of province (Saravan). One of cluster analysis on 5 climate factors determined that exit five region climate. At the end, the province divided into three regions with autocorrelation methods.
 • Dr. M. R. Pour-Mohammadi, Dr. A. Mosayyeb - Zadeh Page 117

  The city and urban life together with convenience and welfare has provided for dwellers-inwardly and outside in origin-great many of dangers both natural and human. The earthquake is an example of natural phenomena which causes tremendous human casualties and damages in the vulnerable countries including developing especially in their cities.Our country, because of being located on the seismically belt and having numerous faults on its structural bed with the vulnerability of the urban areas caused by population and building density of the cities with improper urban planning and…., has been harmed severely by the destructive earthquakes too. One of the most considerable measures taken in disaster after informing the people of the scope of the vulnerability of the human settlements in order to prevent and get prepared against earthquake is succor for earthquake stricken people. The experience obtained in different countries indicates that the emergency operations responds are is out of the scope of the governments and they even lack of the needed efficiencies. Therefore the most effective activities of assistance and relief at the earlier stages of the earthquake disaster afterward are the self-initiated public organizations in the scope of urban neighborhoods which promotes the urban safety and security by the due management of the disaster.For this purpose the writers of the article have dealt with a survey of the concept of participation, the physical structure of the neighborhood in succor, natural and human elements which have specific effects in the vulnerability of Iranian cities against the earthquake before it breaks out with a survey of the theoretical viewpoints and the records of the countries in the public participation and have ultimately presented solutions for promoting the public participation and decrease in the evil consequences and deaths caused by the earthquake.

 • Dr. M. Khosravi, Dr. M. Habibi-No Khandan, R. Esmaeli Page 145
  Mahvalat region with about 3734 square km area is located in the center of Khorasan-Razavi province. This region is one of the major center of agriculture productions like pistachio, pomegranate and saffron.In this paper temporal and spatial curves of spring chilblain is drawn with using the Geographical Information System (GIS) facilities. These curves are described chilblain in two thresholds; gentle chilblain (temperature between 0-1 degree) and severe chilblain (temperature below zero degree)and drawn for probability levels of 50, 75, 95, 99 percent with regard to adjacent stations and applying of correlation coefficient with elevation of the region.By superposition of these curves with ending date of hibernation in the dominant gardens varieties, the zonation of c chilblain risk for gardens was done.In the regions that the occurrence date of latest critical temperature is after the ending date of hibernation of trees, the region is classified as a high risk zone and vise versa.The results of overlying maps suggested 3 zones; high risk, risk and low risk zone.We are abled by interpreted these maps to predicting the occurrence date of chilling types and make decision a suitable methods to confront of chilling injury in the region.
 • Dr. R. Ghorbani, S. Noshad Page 163
  The rapid urban growth and low density urban expansion have caused many difficulties for most countries in the world. This phenomenon not only has affected the urbanism policy but also has affected the environmental, social and economical problems. Urban sprawl is one of the important problems in urban expansion process and has caused many undesirable results on urban environments.This paper has provided the framework of smart growth strategy including the principles and approaches for controlling the urban sprawl and improving the urban spaces quality.In this study, the positive and non positive results of smart growth applications in urban development have debated with use the views of green space specialists.
 • Dr. A. Maleki, A.Gorbanpoor Page 181
  Being a branch of Caveh- Roud River, Charmaleh basin runs through the northern part of Sonqor in Kermanshah province. Passing through Kermanshah, it joins Sirvan in Kordestan and then enters Iraq borders. This basin is a part of Sanandaj-Sirjan zone. Impenetrability of the cornerstone (igneous and metamorphic rocks), the abundance of rainfall, and the steep cause this basin delicate landslides. Nine slope maps, land use, the high altitude, litology, the stone's sensitivity to erosion, weather conditions, isotherm and isohyet, and vegetation cover are all overlaid in Geographical Information System (GIS); then through area destiny, hierarchal analysis, weight of variables, and information value, the landslide hazard maps of this basin has been provided. Finally the hierarchal analysis map proved to have the highest correlation with the basin's landslide. Through these methods and Geographical Information System, the hazardous zones in this basin were recognized, which are presented in a complete zonation map.
 • En. M. Azari, Dr. S. H. R. Sadeghi, Dr. A. R. Telvari Page 199
  Contribution of subwatersheds in outlet flood properties is one of the essential activities in flood management projects. Application of hydrologic models for simulation of rainfall-runoff process is necessary owing to lack of hydrometric stations in all outlets of subwatersheds. In this study the HEC-HMS model version 2.2.2 applied in order to determine flood characteristics in subwatershed outlets leading to investigate watersheds contribution in peak flood and volume at a reach in Jaghargh watershed in Khorasan Razavi province. To achieve the study purpose 5 rainfall-runoff events, were used for calibration and validation of model after collecting necessary rainfall and runoff data from exciting stations. Vegetation cover, soil and land use maps were also combined in Arc view 3.3 software to get CN (Curve Number) map. The flood hydrographs resulted from rainfall events with return periods of 10, 20 and 50 years were then derived. The effect of each subwatershed on peak flood and volume was also simulated single successive subwatershed elimination technique. The results showed that 66.16% of peak flood reduction (39.42 m3/s) and 65.98% flood volume reduction (298.01 m3) for peak flood with 20 years return period belong 4 subwatersheds located in up and midstream of Jaghargh watershed while one of the subwatershed at the vicinity of outlet got the first priority in flood production and contribution per unit area. The result of the study is helpful for drawing proper policies in flood management with critical subwatersheds management in the study area.