فهرست مطالب

علوم و فناوری رنگ - سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1387)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/07/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • روح الله رضاسلطانی، علی اصغر سرابی صفحه 129
  پوشش های رسانای جریان الکتریکی، به طور اساسی علاوه بر خواص عمومی دیگر پوشش ها نظیر انواع مقاومت های شیمیایی، خواص چسبندگی مناسب، خواص مکانیکی خوب جهت پخش کردن یا هدایت بار الکتریکی ساکن ایجاد شده در سطح به کار می روند، زیرا پوشش های پلیمری رایج نظیر اپوکسی ها و پلی یورتان ها ذاتا عایق و حبس کننده بار الکتریکی ساکن هستند. البته این پوشش ها در کنار این نقش اصلی (تخلیه الکترواستاتیکی بار) به عنوان پوشش های محافظ در برابر تداخل امواج رادیویی/ الکترومغناطیسی به کار می روند. برای ایجاد پوششی با این خواص، روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از متداول ترین آنها ترکیب و وارد کردن مواد افزودنی رسانای جریان الکتریسیته نظیر پودر فلزات، گرافیت، نانو لوله کربن و... درون ماتریس پلیمری است. در این مقاله رابطه میان آستانه تراوایی هدایت الکتریکی و درصد حجمی پرکننده و مکانیسم هدایت الکتریکی، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی، در یک سیستم اپوکسی پرشده با گرافیت و دوده مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده مکانیسم هدایت الکتریکی از طریق تماس ذره به ذره می باشد. همچنین بررسی تغییرات چسبندگی، مقاومت در برابر ضربه، براقیت و مقاومت کششی در برابر تغییر درصد پرکننده نشان داد که در هر مورد آستانه تراوایی خاصی وجود دارد.
  کلیدواژگان: اپوکسی، پوشش رسانا جریان الکتریسیته، دوده، گرافیت، هدایت الکتریکی
 • امین الدین حاجی، رضا محمدعلی مالک، فیروز مهر مظاهری، محمد حقیقت کیش صفحه 141
  تحقیق حاضر، اثر قلیایی بر خواص کالای مخلوط پلی استر/پنبه در فرآیند پد بخار را مورد بررسی قرار می دهد. روش پد بخار به دلیل سرعت بالا و زمان کم عملیات، قابلیت استفاده به عنوان یک روش مداوم در فرآیندهای صنعتی را دارا می باشد. جهت کاهش وزن کالا، از سود سوزآور و برای تسریع و بهبود روند کاهش وزن از مواد کمکی با ساختار مناسب و مقادیر بهینه استفاده شده است. در نهایت بهترین دستورالعمل برای انجام عمل فوق به گونه ای که خواص زیردست، جذب رنگ و جذب رطوبت کالای مورد بحث بهبود یابد و در عین حال حداقل زیان ممکن به ساختار فیزیکی- شیمیایی کالای مورد عمل وارد شود، ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پلی استر، هیدرولیز قلیایی، پنبه، زیردست، فرایند پد، بخار
 • مانا نوروزپور، سعید باغشاهی، مرتضی تمیزی فر، ابوالقاسم دولتی صفحه 151
  در این تحقیق، ترکیب Li2Co5O10 توسط یک واکنش محلول جامد و با کنترل دما و زمان جوانه زنی ساخته شد. با افزودن این ماده در آسیاب چسبندگی مینا تا حد زیادی افزایش یافت. تاثیر این افزودنی با بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختاری فصل مشترک مینا- فولاد توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی مطالعه شد. به علاوه توزیع عناصر کبالت، آهن و سیلیسیم توسط آنالیز عنصری نقطه ای و خطی بررسی گردید. نتایج نشان داد که این پودر می تواند ترکیب و ریزساختار فصل مشترک را تغییر و چسبندگی مینا به فلز را افزایش دهد. میزان چسبندگی با آزمون استاندارد ASTM B916 بررسی و مشاهده شد که با افزودن %wt 1.8 از این ترکیب چسبندگی مناسب به دست آمد.
  کلیدواژگان: Li2Co5O10، افزودنی آسیاب، چسبندگی مینا، ریزساختار، فولاد A283 (C)
 • ملیحه پیشوایی صفحه 159
  در این تحقیق سنتز رزین کوپلیمری متیل متاکریلات- بوتیل آکریلات مصرفی در رنگ های پایه آبی به روش پلیمرشدن امولسیونی بررسی شد. طراحی سنتز در مرحله انتخاب نوع مونومرها و نسبت آنها به کمک تحلیل ساختار شیمیایی یک نمونه رزین صنعتی وارداتی و نیز به کمک دیگر مشخصات آن مثل توزیع اندازه ذرات و دمای انتقال شیشه ای (Tg) صورت گرفت. در پلیمرشدن امولسیونی، برای رسیدن به خواص نهایی مطلوب، باید کل سیستم شامل نوع و مقدار مونومرهای مصرفی، امولسیون کننده ها و دمای واکنش و به دنبال آن وزن مولکولی و Tg پلیمر نهایی، اندازه ذرات و توزیع آن کنترل شود. در تحقیق حاضر، با کنترل این موارد و پس از سنتز های مختلف، نتایج آزمون های مختلف شناسایی و خواص به خوبی نشانگر موفقیت در این طراحی بودند.
  کلیدواژگان: رنگ پایه آبی، پلیمرشدن امولسیونی، کوپلیمرمتیل متاکریلات، بوتیل آکریلات، سنتز
 • مازیار پروین زاده صفحه 171
  این تحقیق به منظور اصلاح خصوصیات الیاف نایلون 6 و بررسی خواص مختلف آن شامل رنگپذیری، جذب رطوبت، تغییرات سطحی و ثبات های رنگی با استفاده از آنزیم لیپاز انجام شده است. بدین منظور منسوج نایلون 6 ابتدا با غلظت های مختلف آنزیم لیپاز در محلول آب شامل 1، 2، 4 و 6% عمل شده است. سپس عملیات رنگرزی با دو رنگزای اسیدی و دیسپرس انجام شد. نتایج آزمایش رنگ سنجی نشان داد که در نمونه های عمل شده با آنزیم و سپس رنگرزی شده با هر دو رنگزا، مقدار L* کاهش یافته و با افزایش غلظت آنزیم کاهش بیشتری در مقدار L* مشاهده می شود. نتایج آزمایش رمق کشی رنگزاهای اسیدی و دیسپرس الیاف عمل شده روند افزایش جذب رنگزاها در الیاف را نشان می دهد. با توجه به نتایج استحکام کششی منسوج مشاهده می شود که فرآیند آنزیمی استحکام، مدول و ازدیاد طول تا حد پارگی منسوج را کاهش می دهد. بررسی خواص حرارتی نمونه عمل شده با آنزیم تغییر قابل توجهی را در مقدار آرایش یافتگی لیف در اثر فرآیند آنزیمی تا °C 300 را نشان نداد. ولی با افزایش میزان حرارت دهی نمونه ها در محدوده دمایی °C 400-300 کاهش قابل توجهی در دمای تخریب نمونه عمل شده با آنزیم در مقایسه با نمونه عمل نشده مشاهده می شود. ثبات شستشویی و نوری نمونه های عمل شده با آنزیم مطابق با استاندارد ISO 105-CO5 و نور روز ISO 105-BO1 اندازه گیری شد. فرآیند آنزیمی پیش از رنگرزی، ثبات های شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده را بهبود می دهد که می تواند در نتیجه افزایش نفوذ رنگزاها به داخل الیاف باشد.
  کلیدواژگان: نایلون 6، آنزیم لیپاز، رنگپذیری، رنگزای اسیدی، رنگزای دیسپرس
 • عبدالله افشار، مهدی یاری، علی کرم بخش صفحه 181
  در این تحقیق، آندایز رنگی آلیاژ V4-Al6-Ti در محلول اسید فسفریک با غلظت 0.4 مولار در ولتاژهای 120-10 ولت با استفاده از جریان مستقیم انجام شد. از تحلیل پراش اشعه ایکس برای تعیین ساختار استفاده گردید. ساختار لایه آندایز شامل فاز Ti از زمینه فلزی و فاز TiO2 به شکل آناتاز بود و با تغییر ولتاژ آندایز، رنگ و ساختار لایه اکسید تغییری نمی کند. تغییرات رنگ لایه آندایز در ولتاژهای مختلف، توسط معادله اختلاف رنگ 1976 b٭a٭∆E CIE L قبل و بعد از غوطه وری در محلول رینگر و H2O2(150 میلی مولار) اندازه گیری شد و مشخص گردید که پایدارترین رنگ در ولتاژ 50 ولت با 1.57∆E= و ناپایدارترین رنگ مربوط به نمونه 80 ولت با 8.7∆E= بوده است. بیشترین میزان روشنایی رنگ مربوط به نمونه 50 ولت و کمترین میزان روشنایی مربوط به نمونه 20 ولت بوده است.
  کلیدواژگان: آندایز، محلول رینگر، رنگ سنجی، ایمپلنت، مواد زیستی
 • سعیده یحیایی، سیدمحمود ابراهیمی زنوز صفحه 191
  در این کار تحقیقاتی، آنتراکینون با خلوص بسیار بالا از آنتراسن ضایعاتی شرکت پالایش قطران زغال سنگ تولید شده است که اساس رنگزاهای نساجی با پایه آنتراکینونی می باشد. تولید این ماده ارزشمند هنوز در ایران انجام نشده است و با وجود صنعت فرش و نساجی ایران نیاز مبرمی برای تولید آن احساس می شود. در این کار تحقیقاتی، کلیه روش های منتهی به آنتراکینون مورد بررسی قرار گرفته است که با مطالعه شرایط موجود در ایران و مقرون به صرفه بودن هر روش، این نتیجه اخذ گردید که بهترین روش، استفاده از آنتراسن به عنوان ماده اولیه بود که باید بعد از خالص سازی با استفاده از تری اکسید کروم به عنوان اکسید کننده به آنتراکینون اکسید گردد. در نهایت سعی گردید آنتراکینون محصول با خلوص بالا تهیه گردد. همچنین آنتراسن با خلوص بالا به عنوان یک ماده حد واسط ارزشمند نیز در این کار تحقیقاتی از آنتراسن با خلوص حدود 40% به عنوان ماده اولیه به دست آمد.
  کلیدواژگان: آنتراسن، قطران، آنتراکینون، اکسایش، تری اکسید کروم، رنگزا
|
 • R. R. Soltani, A.A. Sarabi Page 129
  Electrically conductive coatings are mainly required for static charge dissipation and electromagnetic/radio frequency interference (EMI/RFI) shielding. Electrically conductive coatings are prepared by the incorporation of the metallic pigments/graphite or carbon black onto the binder. In the present investigation, a study on the correlation between electrical, percolation threshold, filler volume concentration and some other physical and mechanical properties for graphite filled epoxy coating was carried out through an examination of the filler concentration dependence of the volume resistivity and othermechanical properties. The impact strength of epoxy resin filled with graphite was also investigated. A decrease in impact strength with an increase in filler content was observed. It is found that there are two critical threshold, in plot of electrical resistivity v.s. filler volume concentration. The adhesion of the filled resin to substrate was also determined by pull-off test. A decrease in the adhesion to substrate with an increase in filler content was observed in Then to find out the correlation between filler concentration and viscoelastic behavior of the system tensile test carried out. Then for expand a theory that can explain the transfer between insulator-semiconductor and semiconductor-conductor behavior of graphite filled system images was gived by SEM and optical microscopy and also oil absorption (for determine CPVC) test carried out. All data show that formation of internal network by graphite particles and particle by particle contact of them is the reason of formation a conductive network in epoxy system. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 129-140.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Epoxy, Electrically conductive coatings, Carbon black, Graphite, Electrical conductivity
 • A. Haji, R. M. A. Malek, F. Mazaheri, M. Haghighatkish Page 141
  In this study a pad-steam process for alkali treatment of polyester/cotton fabric has been developed and the effect of alkali on polyester/cotton fabric has been investigated. Caustic soda has been used as a main chemical for alkaline hydrolysis. In order to reach the required percentage of weight reduction without damaging the fiber structure and optimizing the chemicals and treatment time, certain auxiliary product such as quaternary ammonium salt which can be considered as a hydrolysis accelerating agent, besides caustic has been used. Some characteristics of alkali-treated fabric such as tenacity,crease recovery angle, bending length and water absorbency have been measured. Finally the best process, giving the best result as far as water absorbency, handle with the lowest damaging to the physicochemical properties of the fabric has been evaluated. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 141-149.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Polyester, Alkaline hydrolysis, Cotton, Handle, Pad, steam process
 • M. Nourouzpour, S. Baghshahi, M. Tamizifar, A. Dowlati Page 151
  In this paper, Li2Co5O10 was synthesized by a solid reaction and controlling nucleation and crystal growth time. The enamels adherence greatly increased by adding this powder as mill addition. The influence of this additive was studied by investigating chemical composition and microstructure of enamel-steel interface by using scanning electron microscopic (SEM). The distribution of Co, Fe and Si was also studied by point and line scan analysis. The results revealed that the superfine powder can change the composition and microstructure of the interface and promote the adherence of enamel tosteel. Adherence of samples was examined by standard test method ASTM B916 and the optimum amount of the additive was observed to be 1.8 %wt. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 151-158.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Li2Co5O10, Mill addition, Enamel adherence, Microstructure, Steel A283 (C)
 • M. Pishvaei Page 159
  In this paper, the synthesis of methyl metacrylate-butylacrylate copolymer used in water-based paints by emulsion polymerization was investigated. The synthesize planning in the case of selection of the type and ratio of the monomers, was based on the chemical structure analysis of an imported industrial resin and using the other characterization of referred resin like as particle size distribution and glass transition temperature measurement. In the emulsion polymerization, to attain the desired final properties, the whole of system include the type and the quantity of the applied monomers and emulsifiers, reaction temperature follow with the molecular weight and Tg of produced polymer as well as the particle size distribution must be controlled. In this research, after different synthesize, the results of the different analysis methods proved the successfulness synthesize. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 159-169.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Water, based paint, Emulsion polymerization, Methyl metacrylate, butyl acrylate copolymer, Synthesis
 • M. Parvinzadeh Page 171
  This study was carried out to improve nylon 6 fiber structure and to study different properties including dyeability, moisture absorption, surface changes and color fastness using lipase enzyme. For this purpose, nylon 6 fabrics were first treated with different concentrations of lipase enzyme in water solution including 1, 2, 4 and 6% o.w.f. The dyeing process was then carried out on the treated fabrics with disperse and acid dyes. The results of color measurement on enzyme treated/dyed with these two class of dyes showed that the L* of enzyme treated samples decreased and more decrease in L* was observed with an increase in the enzyme percentage. The results of acid and disperse dyes exhaustion on treated fibers showed higher absorption of dyes on fibers. Tensile strength studies indicated that enzymatic processing decreases tenacity, modulus and elongation at break of nylon 6 fabric. Thermal studies of enzyme treated sample did not show significant changes on orientation of fiber after enzyme treatment beforethe temperature of 300°C. But increase in heating temperature of the sample to the range of 300-400 °C showed considerable decrease in thermal degradation temperature of enzyme treated sample compared to non-treated one. The wash and light fastnesses properties of samples were measured according to ISO 105-CO5 and Daylight ISO 105-BO1, respectively. Enzyme treatment before dyeing process improves wash and light fastnesses of samples which could be the result of dyes penetration into the fibers. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 171-180.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Nylon 6, Lipase enzyme, Dyeability, Acid dye, Disperse dye
 • A. Afshar*, M. Yari, A. Karambakhsh Page 181
  In this research, color anodizing of Ti-6Al-4V alloy was done in phosphoric acid solution with concentration of 0.4 M at different voltages (10-120V) with a DC power supply. Structure of oxide layer was surveyed by X-ray diffraction. The structure of anodized layer in phosphoric acid solution with all applied voltages is consist of Ti from substrate and TiO2 (anatase). Due to change of anodizing voltages, the structure and color of anodized layer do not change. Color properties of barrier anodic oxide film has studied with E CIE L*a*b 1976 equation. Color stability of anodized samples was survayed by immersion in the Ringer's + 150 mM H2O2 solution. It can be seen that the most stable color is the sample anodized in 50V with E=1.57 and the sample anodized in 80V is the unstable color with E=1.57. The maximum lightness of color is related to 20V sample and the minimum lightness is related to 50V sample. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 181- 190.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Anodizing, Ringer's solution, Colorimetry, Implant, Biomaterial
 • S. Yahyaei, S. M. Ebrahimiznooz Page 191
  This study illustrates the production of high-pure anthraquinone from crude anthracene that is used as the base of anthraquinone dyes. This valuable product has not been produced in Iran, and as a result of presence of carpet and textile industries in this country, it would be necessary to make such a product. In this research all anthraquinone production methods, which include the production anthraquinone was studied. It is concluded that the best method is the use of anthracene as raw material, which after purification, should be oxidized by chromium trioxide to anthrquinone. Finally, the production of anthraquinone with high purity was tried. Also high-pure anthracene was produced as a valuable intermediate product from anthracene with the purity about %40. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 191-198.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Anthracene, Tars, Anthraquinone, Oxidation, Chromium trioxide, Dye