فهرست مطالب

تکتا - پیاپی 52 (بهمن 1387)
 • پیاپی 52 (بهمن 1387)
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 23,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • یادداشت
  صفحه 4
 • رویداد
  صفحه 8
 • جوجه کشی شترمرغ
  امیرحسین الوندکوهی، گراناز وکیلی طباطبایی صفحه 12
 • وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران
  صفحه 17
 • نشست مطبوعاتی معاون آب و خاک و صنایع
  صفحه 18
 • بانک کشاورزی
  صفحه 22
 • سازمان تعاون روستایی
  صفحه 24
 • به دنبال شدیدترین خشکسالی 40 سال اخیر رخ داد: کاهش تولیدات کشاورزی
  صفحه 34
 • خرمالو
  صفحه 36
 • گزارش بانک جهانی در مورد تولید و تامین برنج در دنیا
  صفحه 38
 • با تاکید بر کاهش خسارت میکروتوس در سیستم های زراعی
  صفحه 44
 • کنترل شته مومی کلم در مزارع کلزا
  شیما میررحیمی صفحه 50
 • با افزایش عرضه محصولات وارداتی در بورس اتفاق افتاد: حاکمیت ساختار خرده مالکی بر معاملات کشاورز؛ کم رونق شدن بورس کشاورزی
  صفحه 54
 • 12 پروژه ملی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور استمرار پویایی و شادابی منابع طبیعی را هدف گرفته است
  صفحه 56
 • بوم شناسی جنگل ها
  صفحه 58
 • شکارچی ها
  صفحه 60
 • معضل مکانیزاسیون و راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی
  صفحه 62
 • بیوسنسورهای نانو مکانیکی
  صفحه 65
 • فناوری نانو
  صفحه 66
 • حسگرهای پلیمری نانوکریستالی
  ملیکا رستمی صفحه 81