فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/06/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیوا قریب، سعید باستانی، رضا روستا آزاد، مجتبی جلیلی صفحه 131
  در این مقاله بهینه سازی فرمولاسیون مرکب های فلکسوگرافی پایه آبی جهت چاپ فیلم های پلی اتیلنی با استفاده از نرم افزار Design Expert 6.06 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که اجزاء رزین، حلال و رنگدانه از مهمترین عوامل موثر بر خواص مرکب هستند به عنوان فاکتور در طراحی آزمایش به روش مخلوط منظور شده و تاثیر آنها بر خواص مرکب مطالعه شده است. از جمله آزمون هایی که روی نمونه های مرکب انجام شده شامل گرانروی، کشش سطحی، براقیت، مقاومت سایشی، چسبندگی و بازگشت پذیری می باشند که با بررسی پاسخ ها، نقش فاکتورها و برهمکنش آنها مطالعه و سپس نواحی بهینه در فرمولاسیون تعیین شده است.
  کلیدواژگان: فلکسوگرافی، مرکب، آب پایه، طراحی آزمایش، بهینه سازی، فیلم های پلی اتیلنی
 • علی رضا تهرانی بقاء، نیازمحمد محمودی، مجید مرکزی، الهه طلایی نژاد صفحه 145
  در این تحقیق، امکان استفاده از یک نمونه پودر معدنی ارزان قیمت (کائولن ایرانی) برای رنگبری از پساب حاوی رنگزای بازیک زرد 28 (BY28) مورد مطالعه قرار گرفت. کائولن توسط روش های آنالیز دستگاهی توزیع اندازه ذرات PSA، میکروسکوپ الکترونی پویشی، پراش اشعه X (XRD)، اسپکتروسکوپی فلوروسنس اشعه X (XRF) مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند جذب از جمله مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا در محلول، زمان تماس، حجم پساب، pH اولیه و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که این جاذب معدنی توانایی بسیاری خوبی در جذب مواد رنگزای کاتیونی دارد و فرآیند جذب بسیار سریع می باشد. حضور انواع الکترولیت و یا تغییر pH تاثیر زیادی بر فرآیند جذب و رنگبری ندارد. نتایج آزمایش ها نشان داد که فرآیند رنگبری تطابق خوبی با ایزوترم جذب لانگمیور دارد. فرآیند جذب BY28 بر روی کائولن از معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می کند که نشان می دهد فرآیند قابل کنترل به وسیله جذب شیمیایی است.
  کلیدواژگان: رنگبری، رنگزای کاتیونی، جاذب، کائولن، سینتیک، ایزوترم
 • مهرناز قراگوزلو، احمد رهنما صفحه 169
  نانوذرات رنگدانه نیمه هادی اکسید مس که به نام رنگدانه سیاه 15 نیز شناخته شده است، به دلیل کاربردهای فراوان در بسیاری از رشته های مهم علم و صنعت نظیر رنگدانه ها، نیمه هادی ها، حسگرها، کاتالیزورها و سلول های خورشیدی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این تحقیق، یک روش سنتز شیمیایی سریع و ساده با کاهش چشمگیر در دمای سنتز برای تهیه نانوذرات رنگدانه نیمه هادی اکسید مس ارائه شده است. نانوذرات حاصل با استفاده از روش های آنالیز پراش اشعه X (XRD)، طیف سنجی FTIR، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی UV-Vis، رنگ سنجی و طیف سنجی انعکاسی ارزیابی شدند. همچنین طیف های جذبی نوری آن ها در آب و اتانول مطالعه شد. نتایج حاصل تشکیل نانوذرات رنگدانه اکسید مس خالص تک فازی منوکلینیک (گروه فضایی C2/c) در شرایط ملایم واکنش را تایید کرد. طیف FTIR نوارهای ارتعاشی شاخص رنگدانه اکسید مس در cm-1518 و 597 را نشان داد. همچنین، میکروگراف های TEM اندازه نانوذرات سنتز شده را در محدوده nm 23-18 نشان داد. شکاف نوار نانوذرات حاصل در آب و اتانول به ترتیبev 2.43 و 2.94 به دست آمد که بزرگتر از مقدار شکاف نوار گزارش شده برای رنگدانه اکسید مس توده ای (ev 1.85) بود.
  کلیدواژگان: نانوذرات، رنگدانه، نیمه هادی، اکسید مس، روش شیمیایی، شکاف نوار
 • امیر ارشاد لنگرودی، مهدی سادات شجاعی صفحه 177
  هدف اصلی این مطالعه بررسی امکان استفاده از رزین پایه سیلوکسانی به عنوان پوشش برای محافظت بناهای تاریخی ساخته شده از آجر همچون معبد تاریخی چغازنبیل و نیز میزان کارآیی چنین رزینی به عنوان یک ماده حفاظتی است. مطالعات اولیه بر روی بستر شیشه ای پوشش داده شده با رزین های پایه سیلوکسانی تجاری و سنتزی انجام گرفت. رزین پایه سیلوکسانی سنتزی با استفاده از تترا اتیل ارتوسیلیکات، متیل متاکریلات و 3-(متاکریلوکسی)پروپیل تری متوکسی سیلان تحت شرایط فرایندی سل - ژل سنتز شد. بر اساس نتایج اولیه هر چند تغییر رنگ پوشش سنتزی بعد از آزمون جو زدگی نسبت به ماده تجاری کمتر است، اما میزان زردشدگی آن بیشتر می باشد. به علاوه، ماده تجاری آب گریزی بسیار بالاتری نسبت به ماده سنتزی داشت. آزمایشات تکمیلی همچون آنالیز پایداری در آزمون جو زدگی مصنوعی، تغییر زاویه تماس بعد از آزمون جو زدگی، شفافیت پوشش، بررسی نفوذپذیری پوشش در مقابل گاز اکسیژن و آنالیز میکروسکوپ الکترونی پویشی بر روی ماده تجاری پیشنهادی انجام گرفت. در عین حال، شرایط واقعی با استفاده از نمونه های ساخته شده از آجر شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج حاصل، کارایی ماده تجاری پیشنهاد شده برای محافظت از بناهای تاریخی ساخته شده از آجر به میزان زیادی تایید گردید.
  کلیدواژگان: سیلوکسان، معبد چغازنبیل، آجر، محافظت، پوشش حفاظتی
 • مهدی صفی، فرحناز نورمحمدیان، سمانه نوروزی صفحه 189
  در این تحقیق، روشی برای بررسی و تعیین قدرت رنگی نسبی دو ماده رنگزای بازیک سنتز شده زرد 28 و آبی 41 با به کارگیری مفاهیم اولیه روش آماری تحلیل اجزاء اصلی پیشنهاد شده است. قدرت رنگی یک ماده رنگزا معمولا با کمک اطلاعات انعکاسی نمونه های رنگرزی شده در محدوده ای از غلظت های کاربردی تعیین می گردد. ارزش و دقت نتایج به انتخاب صحیح این محدوده غلظتی بستگی داشته و ترجیحا ناحیه خطی رفتار تابع انعکاس (K/S) در مقابل غلظت می باشد. در تحقیق حاضر، برای شناسایی و انتخاب صحیح محدوده خطی، از روش تحلیل اجزاء اصلی و تعیین الگوی بین مقادیر K/S در غلظت های مختلف کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد کاهش رفتار خطی تابع انعکاس در نتیجه افزایش در غلظت با کاهش در ارزش پراکندگی نقاط حول اولین بردار ویژه قابل توجیه است. همچنین در محدوده خطی تعیین شده، نسبت ارزش اولین بردار ویژه برای اطلاعات نمونه سنتز شده به تجاری (مرجع) به عنوان معیاری برای کنترل و تعیین قدرت رنگی نسبی بررسی شده است. نتایج حاصل با مقادیر به دست آمده از سه روش مرسوم ارزیابی بصری، جذب سنجی محلول و روش تابع کیوبلکا - مانک وزن داده شده، مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: قدرت رنگی نسبی، رنگرزی، تحلیل اجزاء اصلی، ناحیه خطی، کیوبلکا، مانک
 • نسیم نایب پاشایی، مهیلا بی آزار مرکیه، امیرمسعود اعرابی، حسین سرپولکی صفحه 199
  در تحقیق حاضر، اثر عوامل مختلف بر لعاب های احیایی مس مانند شرایط احیا (غیرکنترلی با سوزاندن چوب و کنترلی با گازهای H2 و CO) ومیزان افزودنی ها (اکسیدهای روی و کبالت) مورد بررسی قرار گرفت. با تغییر مقادیر و نسبت های مس- کبالت- روی در لعاب،به دلیل تشکیل ترکیبات فلزی مختلفی مانند آلیاژ برنج، مس و روی و هم چنین ترکیبات غیراستوکیومتری اکسید مس و روی، مناطق رنگی مختلفی روی سطح لعاب تشکیل شد. ریخت شناسی، ریزساختار و ترکیب این مناطق به وسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM) بررسی شد. مناطق رنگی سطح لعاب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان می دهد که با افزودن 14% اکسید روی به ترکیب لعاب پایه، آلیاژ برنج تشکیل شده است. رنگ زرد مشاهده شده در نمونه آلیاژی 14% اکسید روی و جلوه قوس قزحی نمونه های حاوی اکسید کبالت با نتایج SEM/EDS مطابقت داشت. گرچه در احیای غیرکنترلی، احیا عمیق تری نسبت به نمونه های حاصل از احیای کنترلی مشاهده می شود، با این حال به دلیل یکنواختی و طولانی بودن مدت احیا در شرایط کنترل شده، لایه فلزی یکنواخت تری تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: لعاب احیایی مس، احیا با مواد سوختنی، لعاب احیای کنترلی
|
 • Sh. Gharib, S. Bastani*, R. Roosta Azad, M. Jalili Page 131
  In this article optimization of water based flexography ink formulation for printing polyethylene films is investigated by the aid of Design Expert 6.06 software. Since resin, solvent and pigment are the most important components in composition of inks, which affect properties of ink, So these components are considered as factors in mixture experimental design and their effects on ink properties were studied. Measurements of some physical and mechanical properties such as viscosity, surface tension, gloss, abrasion resistance, adhesion and reversibility were carried out on ink samples. These factors and their interactions were determined and finally, the optimized area was obtained. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 131-143 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Flexography, Ink, Water based, Experimental design, Optimization, Polyethylene films
 • A. R. Tehrani, Bagha*, N. M. Mahmoodi, M. Markazi, E. Talaee Page 145
  This study investigated the potential use of a low-cost inorganic powder (Iranian kaolin) for removal of C.I. Basic Yellow 28 (BY28) from aqueous solution. Kaolin was characterized by laser particle size analyzer (PSA), scanning electron microscopy(SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) techniques. The effect of adsorbent dosage, dye concentration, contact time, wastewater volume, initial pH and the presence of different electrolytes were studied. Experimental results revealed that kaolin is a very strong and fast adsorbent and the presence of different electrolytes and pH changes do not have a notable effect for cationic dye removal. The experimental data were correlated reasonably well by the adsorption isotherm of the Langmuir. It was found that the adsorption of BY28 on kaolin followed the pseudo-second order equation which indicates that the adsorption process is chemisorption controlled. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 145-155 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Dye removal, Cationic dye, Adsorbent, Kaolin, Kinetic, Isotherm
 • M. Gharagozlou, A. Rahnama Page 169
  Semiconductor copper oxide pigment nanoparticles, also known as pigment black 15, is of great interest due to its numerous applications in many important fields of science and technology such as pigments, semiconductors, sensors, catalysts and solar cells. In this work, a quick and simple chemical synthesis route with a significant decrease in synthesis temperature has been developed to prepare copper oxide nanoparticles. The nanoparticles were investigated by X-ray diffraction (XRD), FTIR spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), UV-vis spectroscopy,colorimetry and diffuse reflectance spectroscopy. Their absorption spectra in water and ethanol were also studied. Our results confirmed the formation of the pure single-phase monoclinic copper oxide pigment (space group C2/c) in the mild reaction condition. The FTIR spectrum displayed typical vibrations of copper oxide pigment at 518 and 597 cm-1. TEM micrographs also showed that particle size of the synthesized nanoparticles were in the range of 18-23 nm. The band gap of nanoparticles is estimated to be 2.43 and 2.94 ev in water and ethanol, respectively which were larger than the reported value for bulk copper oxide pigment (1.85 ev). J. Color Sci. Tech. 3(2009), 169-175 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Nanoparticles, Pigment, Semiconductor, Copper oxide, Chemical method, Band gap
 • A. Ershad, Langroudi, M. Sadat, Shojai Page 177
  The main purpose of this study is to investigate the possibility of using siloxane-based resin as coating for protection of brickmade monuments such as Choghazanbil temple and also the efficiency of such resin as a protective material. The initial studies were conducted on the glass substrate coated with commercial and synthetic siloxane-based resins. The synthetic siloxane-based resin was synthesized using tetraethyl orthosilicate, methyl methacrylate, and 3-(methacryloxy) propyl trimethoxy silane under the sol-gel processing conditions. According to the initial results, although the color alteration of synthetic coating after the weathering test was lower than the commercial material but its yellowing appearance was higher. Moreover, the commercial material had much higher hydrophobicity than the synthetic material. The supplementary tests such as stability analysis in the artificial weathering test, variation of the contact angle after the weathering test, transparency of coating, oxygen permeability of coating, and scanning electron microscopy were conducted on the proposed commercial material. Furthermore, the real conditions were simulated using the brick-made specimens. According to the obtained results, the efficiency of proposed commercial material for protection of brick-made monuments was considerably confirmed. J. Color Sci. Tech. 3(2009),177-187 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Siloxane, Choghazanbil temple, Brick, Protection, Protective coating
 • M. Safi, F. Nourmohammadian, S. Norozi Page 189
  A proposal is introduced for evaluation of relative color strength of two synthesized basic dyes Yellow 28 and Blue 41 by means of the principal component analysis technique. This property is usually determined by reflectance data of dyed samples at various concentrations. However, acceptable results are only yielded whenever one constant Kubelka-Munk function (K/S) exhibited linear behavior with concentration. In the present study, principal component analysis technique was applied to K/S data to find an optimum linear concentration range. The results showed that an appropriate range of concentration can be recognized by the percent variation for the first eigenvector. In addition, the ratio of eigenvalues corresponding to the first eigenvector in both synthesized and commercial sample (standard) is described as a criterion for determination and control of relative color strength. The results are compared with those obtained by the three common methods namely visual assessment, absorptiometry of colored solution and a weighted Kubelka-Munk function. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 189-198 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Relative color strength, Dyeing, Principal component analysis, Linear zone, Kubelka, Munk
 • N. N. Pashaee, M. Biazar Markie, A. M. Arabi, H. Sarpoolaky Page 199
  In this study, the influence of different parameters such as atmospheric conditions, uncontrolled (wood burning) and controlled reduction (firing in H2, CO) atmospheres as well as the amount of additives (ZnO-CoO) on reduced copper glazes have been investigated. Morphology, microstructure and composition of glaze surfaces have been studied by SEM. Color properties of different parts of glaze surfaces were investigated by Spectrophotometer. Results showed that surface color changed by different amounts of copper-cobalt-zinc oxide additives, which can be related to the formation of different metallic compounds such as brass alloy, copper, zinc as well as non-stoichiometric copper oxide and zinc oxide. SEM-EDS results indicated that brass alloy rods formed on the surface of copper glazes containing 14% zinc oxide and zinc oxide. rainbow appearance of copper glazes containing zinc oxide, specially Yellow color in the presence of 14% zinc oxide was in good agreement with SEM-EDS results. surface of this glaze and cobalt surface was compatible to While deep reduction occurred on the glaze surface during uncontrolled reduction, uniform metallic layer was detected on the glazed surfaces by controlled reduction atmosphere. This layer was formed due to continuous and long-term reducing atmosphere in the kiln. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 199-207 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Reduced copper glaze, Reduced glaze by burning materials, Reduced glaze by controlled atmosphere