فهرست مطالب

آغاز - پیاپی 18 (آبان 1388)

ماهنامه آغاز
پیاپی 18 (آبان 1388)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • اقتصاد اطلاعات، ملازم اقتصاد بازار افزار رقابتی در مناطق آزاد
  صفحه 2
 • گزارش خبری
 • حمید بقایی، سکان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دست گرفت / مناطق آزاد احتیاج به فضای ملی و نگاه بین المللی دارند
  صفحه 4
 • پیام مدیرمسئول
 • مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی؛ ویترین توسعه اقتصاد کشور
  صفحه 12
 • گفت و گو
 • برنامه محوری، بودجه ریزی عملیاتی و انجام پژوهش های کاربردی
  صفحه 14
 • یادداشت
 • مطبوعات، اهرمی برای جذب سرمایه گذاران اقتصادی
  صفحه 18
 • مقاله
 • جذب سرمایه گذاری خارجی، راهی میانبر برای توسعه مناطق آزاد و ویژه
  صفحه 20
 • گزارش خبری
 • رسانه ها نقش سازنده ای در توسعه مناطق آزاد و ویژه داشته اند
  صفحه 24
 • مقاله
 • مناطق آزاد و تعامل فعال با اقتصاد جهانی
  صفحه 30
 • اخبار
  صفحه 32
 • یادداشت
 • سامانه ای برای به تصویر کشیدن ماهیت مناطق آزاد و ویزه اقتصادی
  صفحه 43
 • گزارش خبری
 • لانکاوی، بهشت طبیعی مالزی
  صفحه 44
 • یادداشت
 • نقش مطبوعات در ایجاد دموکراسی اقتصادی
  صفحه 49
 • اطلاع رسانی؛ نیروی محرکه و مبلغ مناطق آزاد
  صفحه 56
 • گفت و گو
 • باید به داد مناطق آزاد رسید
  صفحه 57