فهرست مطالب

صنعت پمپ - پیاپی 23 (تابستان 1388)
 • پیاپی 23 (تابستان 1388)
 • 92 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/02/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  صفحه 6
 • معرفی انجمن های تخصصی - آشنایی با انجمن نشت بندی اروپا (ESA)
  صفحه 7
 • مقاله: حجم چاله مکش
  صفحه 15
 • معرفی یک نوع پمپ: پمپ های ساید کانال
  صفحه 30
 • مصاحبه: با مدیر عامل شرکت پمپ و توربین - آقای مهندس تجریشی
  صفحه 40
 • مقاله: معرفی استانداردهای پمپ ها مربوط به پمپ های گریز از مرکز در صنایع فرایندی
  مهندس محمدرضا طحان صفحه 49
 • معرفی استاندارد: بررس استاندارد API 610، 10th Edition، 2004)
  مهندس محمدرضا طحان صفحه 55
 • اخبار و خواندنی ها
  صفحه 65
 • معرفی کتاب و نشریه
  صفحه 69
 • لیست نمایشگاه ها و همایش ها
  صفحه 73
 • اتاق مشاوره - پاسخ به پرسش های کارردی
  صفحه 75
 • واژه نامه - در مورد کندانس بیشتر بدانیم
  صفحه 79
 • خلاصه شماره قبل
  صفحه 83