فهرست مطالب

اطلاعات جغرافیایی (سپهر) - پیاپی 46 (تابستان 1382)

نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
پیاپی 46 (تابستان 1382)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/06/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهدی مدیری صفحه 2

  سازندگان نقشه (کارتوگرافان) با جنبه هایی از مستند سازی منابع سروکار دارند که تابع یک سری اعمال و روش های جاری مبتنی بر منطق و عرف می باشند. سند سازی و اطلاعات، هر دو نقش مهمی در فرایند انتقال دانش ایفا می کنند. اطلاعات، جزییاتی را درباره اسناد (منابع و مدارک اولیه) و مواردی که در اسناد گنجانده شده فراهم می آورد. در حال حاضر، عبارت فوق اطلاعات یا اطلاعاتی درباره اطلاعات، در دنیای اطلاع رسانی رایانه ای متداول و مرسوم شده است می تواند با سند سازی معادل باشد.

 • سید یحیی صفوی صفحه 10

  در روزگاران قدیم، شکست و پیروزی برای اهالی یک شهر به منزله مرگ و زندگی بود. کسی نمی دانست در صورت تسلیم چه سرنوشتی در انتظارش است، زیرا فاتحان آزاد بودند به هرکاری که دلشان خواست دست بزنند. در طول تاریخ فاتحانی را می توان دید که به محاصره شهرها پرداختند و با فریب و نیرنگ مدافعان شهرها را از ایستادگی و مقاومت برحذر می داشتند یا مدافعان براثر گرسنگی و قحطی به آرامی تن به تسلیم می دادند و آنگاه با ورود نیروها به درون شهر کشتار عظیمی راه می انداختند و شهر یکپارچه به مخروبه ای تبدیل می شد. برای اینکه شهری در زمان جنگ از آسیب و تلفات درامان بماند، نواحی خاصی از شهر را عمدا به دلایل سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، زیبایی یا انسانی، شهر بی دفاع اعلان می کنند که تعداد اعلان این گونه شهرها اندک می باشد و میزان موفقیت این پیشنهاد در هریک از آنها متفاوت است.

 • حمید مالمیریان صفحه 14

  صوصیات مختلف زمین برای دانشمندان خاک، زمین شناسان، جغرافیدانان، مهندسان عمران، برنامه ریزان شهری و منطقه ای، معماران، توسعه دهندگان اراضی شهری و سایر کسانی که علاقمند به ارزیابی مناسبت زمین برای کاربردهای مختلف هستند، مهم می باشد. از آنجایی که شرایط زمین و عوارض آن به صورت قابل توجهی بر قابلیت زمین جهت کمک به رشد انواع مختلف گونه های گیاهی، تاثیر می گذارد، فهم تفسیر عکس هوایی برای ارزیابی زمین، همچنین برای گیاه شناسان، جنگل شناسان، متخصصین و سایر کسانی که دست اندرکار امور تهیه نقشه رویش (پوشش گیاهی) و ارزیابی هستند، نیز مهم است. خصوصیات اصلی عوارض زمین که می تواند به وسیله تفسیر عکس هوایی تخمین زده شوند عبارتند از انواع بسترهای سنگی، شکل اراضی، بافت خاک، شرایط زهکشی مکان، میزان سیل گیری و عمق مواد غیرجامد (محکم نشده) روی بسترهای سنگی. به علاوه شیب سطح زمین به وسیله تفسیر عکس هوایی و اندازه گیری به وسیله روش های فتوگرامتری می تواند تخمین زده شود. در ادامه این فصل، ما خصوصیات زمین و تشخیص متداول ترین انواع سنگ بسترها و خاک های رسوبی باقیمانده مربوطه را همراه با بررسی خاک های منتقل شده و خاک های آلی از طریق عکس هوایی، بررسی می کنیم. فرآیند تفسیر عکس هوایی تشریح شده در اینجا خصوصیات عوارض زمین را که بر روی عکس های هوایی استریو قابل رویت هستند، تاکید می کند.

 • عباسعلی صالح آبادی صفحه 18

  ژیودزی جاذبه شاخه ای از علم ژیودزی می باشد، که بیشتر در ارتباط با علم ژیوفیزیک و زمین شناسی است. تشخیص ژیودزی جاذبه از ژیودزی هندسی براساس اندازه گیری های مربوطه و بحث های تیوریک در مورد خصوصیات میدان جاذبه است. این خصوصیات همان معلوماتی بود که منجر به دانستن شکل زمین شد. یعنی همان زمانی که با اندازه گیری طول قوس نصف النهارای، معلومات فوق موجب شناخت ابعاد و شکل زمین گردید. به وسیله جمع آوری داده های کافی از میدان جاذبه زمین، امکان تعیین جدایی ژیویید از بیضوی مقایسه (شکل ریاضی زمین) و تعیین فشردگی زمین فراهم می شود. همچنین بوسیله آنها می توان در نقاط مختلف به تغییرات میدان ثقل زمین پی برد. پیربوگر در سال 1738 میلادی تلاش نمود تا در سفر اکتشافی به کشور پرو در آمریکای جنوبی با عملیات نقشه برداری شعاع زمین، مقدار زاویه انحراف قایم نسبی را اندازه گیری نماید.

 • سعید تقوی گودرزی صفحه 24

  ژیومورفولوژی، اشکال مختلف زمین را مورد بررسی قرار داده و عوامل موثر در پیدایش، تغییر و تحول آنها را ارزیابی می نماید و مانند سایر علوم مرتبط با زمین هرگز بی نیاز از علومی همچون زمین شناسی، هیدرولوژی، خاکشناسی، اقلیم شناسی و... نمی باشد. از این رو ژیومورفولوژی با دیدگاهی علمی و جغرافیایی (جغرافیای طبیعی) و پرهیز از توصیفات سطحی، به عنوان پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی به شمار می آید و از طرف دیگر به مطالعه و مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری ها به همراه تاثیر بر محیط انسانی و بالعکس (جهت شناخت و تعیین پتانسیل های محیطی به منظور دستیابی و بهره برداری از استعدادها و توانایی های محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار) می پردازد.

 • خسرو خواجه صفحه 30

  رشد سریع جمعیت جهان گسترش و توسعه شهرها، حومه های شهری و مناطق روستایی و افزایش پیوسته و بی وفقه فعالیت های انسانی در روی زمین همگی به ضرورت اطلاعات زمین (GI) با جزییات بیشتر، گوناگون و کنونی در تمامی ابعاد مکانی و زمانی اش کمک می کند. این امر به نقش فتوگرامتری، به ویژه دو استعداد پالایش برای تولید اطلاعات زمین (GI) از تصاویر هوایی یا ماهواره ای بزرگ مقیاس با قدرت تفکیک بالا را تقویت می کند، نویسنده در این مقاله به عواملی توجه کرده است که بر کارایی این فرایند تولید تاثیرگذار است.

 • ماتیاس لمان صفحه 35

  سودمندی بالقوه برای کاربردهای شهری در همان مرحله اولیه تصویربرداری ماهواره ای در حدود 30 سال پیش شناخته شده است. لیکن، ترکیب و ادغام این فن آوری فوق العاده در پردازش اطلاعات اداره و مدیریت روزمره و امور شهری و محلی هنوز فاصله زیادی دارد که به رویکردی متعارف و معمول تبدیل گردد. چرا این گونه است که بسیاری از مقامات دست اندرکار مدیریت و اداره امور شهری حداکثر فقط در مواقع اتفاقی از وضوح بالای تصاویر ماهواره ای امروزی استفاده می کنند در حالی که نیاز آنها به اطلاعات تعیین کننده و قاطع اغلب بسیار ضروری می باشد. این پرسشی است که اساس بحث نگارنده را تشکیل می دهد. نگارنده استدلال می کند که در راه تحقق استفاده از تصاویر ماهواره ای در مدیریت شهری دستیابی به صنعت ارزش افزوده الزامی است تا شکاف بین پژوهشگر و کاربر نهایی را بتوان پرنمود. روند تاریخ اخیر نشان داده است که افزایش ناگهانی مهاجرت به نواحی شهری باعث شده است که هم اکنون نیمی از شش میلیارد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند از آنجایی که روند مهاجرت جمعیت به نواحی شهری هنوز به شتاب خود ادامه می دهد، یک درصد از زمین های کنونی شهرها به شرعت به مناطق کشاورزی و اکوسیستم های طبیعی گسترش خواهد یافت. مشکلات همراه این توسعه، مانند مهاجرت غیرقابل کنترل و افزایش جمعیت، آلودگی هواف ازدحام و تراکم وسایل نقیله و معضلات آبهای سطحی ناشی از بارندگی های شدید، تاکنون عظیم بوده و هر روز بخاطر تاثیراتی که فعالیت های شهری براکوسیستم پیرامونی می گذارد، معضلات جدیدی بروز می کند که بر معضلات قبلی افزوده می گردد. در این راستا، مجال و فرصتی برای رسیدن به راه حل هایی فراهم می گردد اکر به جزییات کافی، دقیق و به روز اطلاعات زمین دسترسی پیدا شود و به نحو صحیحی در هماهنگی خوبی توسط متخصصان کارآزموده و مطلع بکار رود.

 • رستم صابری فر صفحه 39

  اطلاعات فضایی زمانی دقیق، قابل اعتماد و جامع در مورد کاربری زمین در شهرها نیز جزءپیش شرط های لازم برای مدیریت پایدار زمین به حساب می آید. سنجش از دور، راه حل های کم هزینه و موثری را برای اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان شهری در سطوح خرد و کلان جهت تجزیه و تحلیل برنامه ریزی کاربری زمین که نهایتا به مدیریت بهینه محیط شهری منجر می شود، ارایه می دهد. مدیریت بهتر و استفاده منطقی تر از زمین، نیازمند آگاهی دقیق و به موقع از تغییرات در ابعاد، ماهیت و توازن فضایی بین بهره برداری و باز تولید منابع می باشد. GIS برای یکپارچه کردن مجموعه های اطلاعاتی مختلف جهت رسیدن به ترکیب یکنواخت واحدهای توسعه زمین، بهترین گزینه را معرفی می کند. با به دست آوردن این واحدها، این واحدها، شناسایی سطوح مشکل دار پیشنهاد اقدامات حفاظتی امکان پذیر می گردد. در برنامه ریزی توسعه شهری/ منطقه ای، شناسایی انواع سطوح بحرانی از نظر اکولوژیکی و جهت گیری آن برای رشد آینده و ایجاد تعادل در کاربری زمین اهمیت فراوانی دارد. این نوع برنامه ریزی برای بهبود حفاظت محیطی مناطق خاص و سایر اشکال حساس کاربری زمین مفید خواهد بود. بنابراین، آخرین اطلاعات کسب شده از طریق سنجش از دور در ارتباط سطوح حساس از نظر محیطی (EFA) بسیار ارزشمند می باشد. بردن شکل، این اطلاعات برای نهادهای مختلف، همچون آنانی که با احیای زمین، حفاظت خاک و جنگل داری سروکار دارند و همچنین برنامه ریزی در این مورد، انتخای نواحی اولویت دار، تخصیص وجوه و اجرای روش های احیا براساس مبانی علمی مناسب بسیار مفید خواهد بود.

 • مسعود تقوایی، پروین شفیعی صفحه 44

  برنامه ریزی عبارتست از جریانی آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند. روش های برنامه ریزی را می توان در دو جنبه افقی (تمرکززدایی) عمودی (تمرکززایی) بررسی نمود، که مطالعه در زمینه تمرکززدایی و نقش آن در توسعه روستایی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع شهر و روستا را باید به مثابه یک ارگانیزم در نظر گرفت که در آن روابط شهر و روستا می بایستی با نگاه عدم تمرکز مورد توجه قرار گیرد زیرا معمولا توجه بیش از حد به شهرها و تمرکزگرایی باعث متوقف شدن رشد روستاها و رشد سرطانی شهرها می گردد. این مسئله در دراز مدت نه به نفع شهرهاست و نه روستاها لذا ما به علت مهم بودن این بحث در تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... برآن شدیم تا مفهوم تمرکززدایی را مطرح نماییم.

 • حسن بیک محمدی صفحه 51

  دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه روی زمین برای کشورهای اطراف خود به منافع دریایی و محیطی فراوانی ایجاد کرده است که یکی از آنها وجود شرایط مساعد زیست محیطی و خلق چشم اندزهای بسیار زیبای طبیعی و توریستی در سواحل جنوبی آن است، بطوری که کرانه های استان های گلستان، مازندران و به ویژه گیلان کشور ایران، در طول حدود 700 کیلومتر با برخورداری از جاذبه های متعدد طبیعی توریستی از جمله اراضی سرسبز، کوه های سربه فلک کشیده و دامنه های پوشیده از جنگل، تالاب میانکاله، مرداب انزلی، پارک های نور، سیسنگان و گلستان و زیستگاه های حیات وحش، همچنین داشتن سواحل شنی و مناظر زیبا و دل انگیز، یکی از بزرگترین کانون های توریستی و گردشگردی ایران است. این منطقه همچنین دارای جذابیت های متعدد توریستی دیگر اعم از تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، درمانی و تفریحی بوده و در مجموع از نظر توریسم تفریحی و اکوتوریست های داخلی و خارجی و مشتاقان و علاقه مندان به طبیعت و دریا بسیار اهمیت دارد. شایسته است که بدانیم منشا اصلی و زمینه ساز همه این جذابیت های طبیهی و توریستی و حتی سابقه تاریخی سکونت و تمدن این سرزمین، وجود دریای خزر و اثرات متعدد زیست محیطی، اکولوژیکی، اقلیمی و اقتصادی آن ست. این سواحل به خاطر برخورداری از عوامل مساعد طبیعی و آب و هوایی ویژه در تابستان از جمله درجه حرارت مناسب تابستان، مدت آفتابی بودن روزها، درجه حرارت آب دریا، رطوبت نسبی، پوشش جنگلی و چشم اندازهای زیبای طبیعی و همچنین سهولت دسترسی به تهران و سایر نواحی پرجمعیت ایران شرایط برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی و تاسیسات تفریحی، یکی از مساعدترین مناطق ایران برای توسعه صنعت گردشگری و به ویژه توریسم تابستانی است، بطوری که سالیانه بیش از 25 میلیون ایرانگرد و علاقه مندان به توریسم تفریحی را به سمت خود جذب می کند. در این مقاله که به شیوه پژوهش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است نگارنده ضمن معرفی جاذبه های طبیعی ایرانگردی و جهانگردی سواحل شمال، ارزش و اهمیت دریای خزر را درخلق و ایجاد این جاذبه ها نشان داده و در خاتمه جهت حفظ این جذابیت ها و استفاده بهینه از آن ها در راستای توسعه پایدار صنعت توریسم منطقه راهکارهایی را ارایه می نماید.

  کلیدواژگان: جذابیت، توریسم طبیعی، سواحل خزر، اکوتوریسم، توسعه پایدار توریسم
 • حسین قهرایی صفحه 55

  مرزهای ایران همواره در طول تاریخ چند هزار ساله این کشور متغیر بوده است. بررسی اسناد و منابع تاریخی ایران نشان می دهد که این تغییر به حدی بوده است که نفوذ حاکمیت ملی گاهی بسیار فراتر از فلات ایران و زمانی فقط به بخش کوچکی از فلات محدود می شده است. مرزها حتی در سراسر مدت حاکمیت یک سلسله ثابت نبوده و نسبت به قدرت و ضعف زمامداران هر سلسله تغییر می کرده است. بدین معنی که با هر پیروزی و جنگی، مرزها گسترش می یافتند و برعکس با هر شکست، بخشی از اراضی از دست می رفت و مرزها به طرف هسته سیاسی آن سلسله عقب می نشستند.

 • اسماعیل نصرآبادی صفحه 58

  بررسی سیر تحول زندگی بشر در طول قرن های متمادی حکایت از آن داره که نوع زندگی و معیشت، خصوصیات فیزیولوژیکی و بدنی، نوع سکونتگاه ها و میزان وابستگی به آن و... در عرصه های مختلف کره زمین متفاوت از یکدیگر بوده است، بدون تعصب و بدور از جبر جغرافیایی، نمی توان نقش عوامل طبیعی و اقلیم را در زندگی انکار کرد. بنابراین هرگونه تغییر در این عوامل می تواند جنبه های مختلف زندگی بشر را متحول کند. هرچند اظهارنظر قطعی در مورد تحولات و تغییرات اقلیم بواسطه پیچیدگی عوامل و پس خورندهای متعددی که در تقابل سیستم های هوا کره، آبکره، یخکره، و زیستکره وجود دارد، کاری دشوار است. ولی اتفاق نظر موجود بین دانشمندان با توجه به مطالعات متعدد صورت گرفته حکایت از نقش انکار پذیر انسان در کنار عوامل محیطی در روند گرم شدن کره زمین دارد. هر چند اظهار نظر نهایی راجع به نقش این عوامل با توجه به اطلاعات امروزی امکان پذیر نیست. مشکلی که با توجه به پیشرفت های امروزی در آینده کمتر به چشم خواهد خورد. در یک تقسیم بندی کلی مطالعات هواشناسان و اقلیم شناسان را می توان در چهار طبقه قرار داد. 1- مطالعات صورت گرفته در رابطه با اثبات روند تغییرات کره زمنی و کاستن از CO2 موجود، در این زمینه می توان به مقایسه آمارها و اطلاعات مربوط به هواشناسی، بررسی شواد زیست- اقلیم گذشته، بررسی حلقه های رشد درختان، مطالعه روی یخچال ها و سطح آب اقیانوس ها و... اشاره کرد. 2- بررسی فاکتورها و عوامل موثر بر تغییر اقلیم، به مطالعه تاثیر پس خورندهای مثبت و منفی، آیروسل ها و ذرات معلق در هوا، لکه های خورشیدی و سیکل های آن، انفجارهای آتشفشانی، تاثیرگازهای گلخانه ای و... می توان اشاره کرد. 3- پیش بینی تغییرات آینده با استفاده از مدل های اقلیمی، تلاش دانشمندان برای پیش بینی اقلیم اینده با استفاده از مدل گردش عمومی، مدل بودجه انرژی، مدل انتقال تابش و... را می توان نام برد. 4- سنتز مطالاعت مربوط به تغییر اقلیم و کاربردی کردن این مطالعات در جهت سازگاری هر چه بیشتر زندگی و فعالیت های بشر با شرایط جدید. با این نگرش می توان سه طبقه اول مطالعات را ابزاری جهت سنتز درست تر و متناسب با شرایط موجود دانست. در این مقاله سعی برآن است تا با ذکر نمونه هایی ضمن اثبات روند تغییرات اقلیم، عوامل موثر براین تغییرات را شناشایی و به پیش بینی شرایط آینده بپردازیم. واضح است که راه حل های ارایه شده جنبه پیشنهادی داشته و می تواند بسیار گسترده تر باشد.

 • ایرج جباری صفحه 62

  زمین ریخت شناسی مهندسی کاربرد اصول زمین شناسی در حل مسایل مهندسی رودخانه می باشد. شناخت مشکل بر پایه فرآیندها این امکان را بوجود می آورد تا یک راه حل مهندسی به موازات تحول سیستم انجام گیرد، نه اینکه برآن سیستم تحمیل گردد. از منافع این دیدگاه می توان موارد زیر را ذکر کرد: افزایش احتمال موفقیت در کار، کاهش هزینه ها و کاهش احتمال دست به دست شدن مسئله در داخل سیستم.

|
 • Mahdi Modiri Page 2

  Cartographers deal with aspects of documentation that follow a series of current practices and methods based on logic and conventions. Documentation and information both play important roles in the process of knowledge transfer. Information provides details about documents (primary sources and documents) and items they include. At the moment, the term “super information” or information about information is a common term in the world of computerized information communication, and can be equivalent to documenting.

 • Seyyed Yahya Safavi Page 10

  In ancient times, for the inhabitants of a city defeat and victory in a war was a matter of life and death. No one knew what fate awaited after surrender, because the conquerors were free to do whatever they desired. Throughout history, conquerors can be seen who sieged cities and deceived defenders from defiance and resistance, or defenders slowly gave up because of starvation and famine, and then major massacres were committed following the entrance of troops into the city, and the city was fully devastated. For a city to survive wartime casualties, certain areas of city are deliberately declared to be defenseless for political, economic, military, cultural, esthetic or humanitarian reasons. The number of such declarations is small and the success rate of such proposals varies from one case to the other.

 • Hamid Malmirian Page 14

  Different land characteristics are important for soil scientists, geologists, geographers, civil engineers, urban and regional planners, architects, urban land developers and others who are interested in assessing land suitability for different applications. Since land conditions and features significantly affect land suitability to help grow different types of plant species, understanding aerial photo interpretation is of importance for land evaluation as well as for botanists, forestologists, specialists and others who are involved in the preparation of vegetation maps and assessments. The main characteristics of land features that can be estimated by aerial photo interpretation are a variety of rocky substrates, landforms, soil texture, site’s drainage conditions, flood harnessing capability and depth of fluid (non-firm) materials on rocky substrates. In addition, the slope of the land’s surface can be estimated by interpreting aerial photos and measurement using photogrammetric methods. In the following chapter, we will examine land characteristics and identification of the most common types of bedrocks and remaining sedimentary as well as displaced soils and organic soils through aerial photos. The aerial photo interpretation process described here highlights the terrain features that are visible on stereo aerial photographs.

 • AbbasAli Saleh Abadi Page 18

  Geodesy of gravity is a branch of geodesy that is mostly related to geophysics and geology. Identification of geodesy of gravity from geometric geodesy is based on relevant measurements and theoretical discussions on gravity field properties. These qualities were the same as those which led to discovery of the shape of the Earth, when this information made it possible to understand the dimensions and shape of the Earth by measuring the length of the arc of the Meridian. By collecting enough data from the Earth's gravity field, it is possible to determine the geoid separation from the comparison elliptic (Earth's mathematical form) and to determine the density of the Earth. It is also possible to identify changes in the field of gravity in different parts of the Earth. In the year 1738, Pierre Bouguer attempted to measure the relative perpendicular deviation angle by the Earth's radius mapping operation during explorations in Peru in South America.

 • Saeed Taghavi Gudarzi Page 24

  Geomorphology examines different forms of land and evaluates the factors influencing their appearance, change and evolution, and, like other earth sciences, it needs the help of sciences such as geology, hydrology, soil science, climatology, ... Therefore, geomorphology, with a scientific and geographical view (natural geography) and avoiding superficial descriptions, is considered as the basis for natural resource surveys. On the other hand, it conducts systematic study and comparison of forms of terrains and their effects on human environment and vice versa (to identify and determine environmental potentials and therefore exploit environmental possibilities in order to achieve sustainable development).

 • Khosrou Khajeh Page 30

  The rapid growth of the world's population and the expansion and development of cities, urban suburbs and rural areas, and the steady and unrelenting increase of human activities on the earth, all indicate the necessity of more detailed, diverse and up-to-date ground information (GI) in all spatial and temporal aspects. This reinforces the role of photogrammetry, in particular its refining capacities for production of ground information (GI) from high-resolution aerial or satellite imagery. In this paper, the author has focused on factors that affect the efficiency of this process.

 • Mathias Lemman Page 35

  The potential benefits of satellite imaging to urban applications have been recognized since about thirty years ago at this field’s early stage. However, the combination and integration of this extraordinary technology in processing of information and in everyday management and urban and local affairs is still far away. Why is it that most of the officials involved in the management and administration of the city use the high resolution images of modern satellites only at incidents, while they are in urgent need of certain and decisive information? This is the question that forms the basis of the author’s discussion. The author argues that in order to realize the application of satellite imagery in urban management, achieving value added industry is required to bridge the gap between researcher and end-user. The trend of history has shown that the sharp increase in urban migration to urban areas has led to the fact that half of the world's six billion people are now living in cities. As the population continues to accelerate into urban areas, a certain percentage of current land in cities will expand to agriculture and natural ecosystems. The problems associated with this development, such as uncontrolled migration and population growth, traffic congestion pollution and problems caused by extreme rainfall have so far been enormous and everyday new issues add up to previous ones due to impacts of urban activities on surrounding eco-system. In this regard, there is a chance and opportunity for finding solutions provided that sufficient, accurate and up-to-date details on land information are obtained and applied in a proper and coordinated manner by well-trained and knowledgeable experts.

 • Rostam Saberifar Page 39

  Accurate, reliable and comprehensive spatial-temporal information on land use in cities is a prerequisite for sustainable land management. Remote sensing provides low-cost and effective solutions for the information required by urban planners at micro and macro levels for analyzing land use planning which ultimately leads to optimal management of urban environment. Better management and more rational use of land requires accurate and timely knowledge of changes in dimensions, nature and balance of space between exploitation and re-production of resources. GIS introduces the best option for integrating various information collections to achieve uniform combination of land development units. By acquiring these units, identifying problematic areas and proposing protective measures become possible. In urban / regional development planning, it is of great importance to identify different types of critical ecological areas and their orientations for future growth and balance in land use. This kind of planning will be beneficial to improvement of environmental protection of special areas and other sensitive land use types. Therefore, latest information obtained through remote sensing in relation to environmentally sensitive areas is very valuable. This information will be very useful for various institutions, such as those involved in land restoration, soil conservation and forestry as well as planning in these areas, selecting priority areas, allocating funds and implementing revitalizing methods based on scientific principles.

 • Mas'ud Taghva'ei, Parvin Shafi'ei Page 44

  Planning is a deliberate process that anticipates a series of actions and related activities in the future in order to achieve specific goals. Planning methods can be considered in two horizontal (decentralization) and vertical (centralization) aspects. A study on decentralization and its role in rural development is an important issue that should be considered. In fact, the city and the countryside should be considered as one organism in which the relations between the city and the village should be considered with a view to decentralization, because the excessive attention to cities and centralization have stopped the growth of villages and led to evil growth of cities. In the long term, this is beneficial neither to cities not villages; therefore, and because of the importance of this discussion in all economic, social and political spheres, we are going to present the concept of decentralization.

 • Hassan Beik Mohammadi Page 51

  The Caspian Sea, as the largest lake on the earth, has created many marine and environmental benefits for its surrounding countries, one of which is the existence of favorable environmental conditions and beautiful natural and tourist landscapes on its southern coast, so that Golestan, Mazandaran, and especially Gilan in the north of the country of Iran, forming coasts around 700 km, with many natural tourist attractions such as lush lands, sky-high mountains and forest-covered slopes, Miankaleh wetland, Anzali Lagoon, Noor Parks, Sisangan and Golestan and wildlife habitats, as well as sandy beaches and beautiful and fascinating scenery is one of the largest tourism centers in Iran. The area also has many other tourist attractions, including historical, cultural, social, therapeutic and recreational, and is on the whole very important in terms of recreational tourism and domestic and foreign ecotourism and absorbtion of enthusiasts of the nature and the sea. It is worth knowing that the main source of all these natural and tourist attractions and even the historical record of habitation and civilization on this land is the existence of the Caspian Sea and its numerous environmental, ecological, climatic and economic effects. These coasts are among the most favorable regions of Iran for the development of the tourism industry, and in particular summer tourism, annually attracting more than twenty-five million tourists, due to natural and special weather conditions in the summer including pleasant summer temperatures, sunny days, sea water temperature, relative humidity, forest cover and beautiful natural scenery, as well as ease of access to Tehran and other populated regions of Iran, enjoyment of facilities, services and recreational establishments and infrastructures. In this paper, prepared in descriptive and analytical research method, while introducing the natural attractions of tourism of the northern shores, the value and importance of the Caspian Sea in creation of these attractions is shown and, finally, solutions are presented for preservation of these attractiveness and optimal use of them in terms of sustainable development of tourism industry in the region.

  Keywords: attraction, Ecotourism, the Caspian shores, sustainable development of tourism
 • Hosein Ghahra'ei Page 55

  The borders of Iran have always been changing throughout the country's several thousand years. The study of Iranian documents and historical sources shows that this change has been so vast that the influence of national sovereignty was sometimes far beyond the Iranian plateau, and sometimes limited only to a small part of the plateau. The borders have not been constant over the course of the sovereignty of a certain dynasty and have changed according to the power and weakness of the rulers of each dynasty. This means that with every victory in a war, the borders expanded and, on the contrary, with every defeat, part of the land was lost, and the borders retreated to the political core of that dynasty.

 • Esma'eil Nasrabadi Page 58

  The study of the evolution of human life over the centuries indicates that the type of life and livelihoods, physiological and physical characteristics, types of settlements and the degree of dependence on them ... have been different in various fields of the planet. Without bias and without geographic force, one cannot deny the role of natural and climatic factors in life. Therefore, any change in these factors can transform various aspects of human life. Although it is difficult to make a definitive statement about climate changes because of the complexity of the various factors that confront the Aerial, Aquarius, Ice and Biosphere systems of the Plant, but the consensus among scientists based on numerous studies shows the undeniable role of human being along with environmental factors in the global warming process. However, the final judgment on the role of these factors is not possible considering the information available today. A problem that will be less significant in future owing to current progress. In a general division, meteorologists and climate scientists can be classified into four categories. 1. Studies in relation to the proof of the Earth's trend of change and reduction of existing CO2; in this regard, comparison of statistics and information on meteorology, examination of past bio-climatic records, tree growth rings assessment, study on glaciers and surface water of the oceans and so on. 2- Investigating the factors affecting climate change; cases such as studying the effects of positive and negative interaction, aerosols, airborne particles, solar spots and their cycles, volcanic explosions, effects of greenhouse gases and ... can be noted. 3. Forecasting future changes using climate models; scientists' efforts to predict the future climate using the general circulation model, energy budget model, radiation transfer model, etc. can be mentioned. 4. Synthesis of the study of climate change and application of these studies in order to adapt human life and activities to new conditions. With this attitude, the first three categories of studies together can be considered as a tool for more accurate and proportionate synthesis. In this paper, we try to identify the factors influencing these changes and predict the future conditions by demonstrating the process of climate change through mentioning examples. Clearly, the proposed solutions are mere suggestions and can become much broader.

 • Iraj Jabbari Page 62

  The geomorphology engineering is the application of the principles of geology to solve the river engineering problems. The process-based understanding of the problem makes it possible that an engineering solution be implemented in parallel with evolution of system rather than imposing it on the system. Increasing the chances of success, reducing costs and decreasing the probability of a problem being uselessly circulated within the system are among the benefits of this view.