فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال نهم شماره 6 (پیاپی 69، 1389)
 • سال نهم شماره 6 (پیاپی 69، 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالعظیم قلمبر، جواد زارعی، محمدحسن پی پل زاده صفحه 535
  زمینه و هدف
  سوختگی ها باعث استرس شدید می گردند. خونریزی گوارشی اثرات وخیمی بر روند درمان بیماران سوختگی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان بروز خونریزی دستگاه گوارش و شناسایی عوامل موثر در بروز آن در بیماران سوختگی است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی و گذشته نگر است. جمعیت مورد مطالعه کلیه بیماران سوختگی بستری شده به مدت سه سال(1386 تا 1388) می باشند. در این پژوهش 3901 پرونده پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها توسط چک لیست جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
  یافته ها
  از مجموع 3901 بیمار بستری شده در مدت سه سال، 45 بیمار دچار خونریزی دستگاه گوارش شده بودند (15/1 درصد). متوسط سطح سوختگی 61 درصد بود. 7/77 درصد خونریزی دستگاه گوارش در سوختگی های بیشتر از 50 درصد اتفاق افتاده بود و بین بروز خونریزی دستگاه گوارش و وسعت سوختگی رابطه مستقیم وجود داشت. 1/40 درصد بیماران در گروه سنی 15 تا 30 سال قرار داشتند و میزان مرگ و میر در بیماران 71 درصد بود. ارتباط معناداری بین سوختگی در ناحیه صورت و بروز خونریزی دستگاه گوارش وجود داشت(001/0P
 • عبدالرحمن امامی مقدم، محسن حسین زاده صفحه 543
  زمینه و هدف
  بیماری کاوازاکی یک سندرم التهاب عروقی حاد و تب دار با ابتلای دستگاه های متعدد بدن است. هدف این مطالعه بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی کودکان بستری شده با تشخیص بیماری کاوازاکی در بیمارستان های ابوذر و گلستان اهواز بود.
  روش بررسی
  از تمام بیمارانی که از اول مهرماه 1380 تا پایان فروردین ماه 1383 طبق معیارهای مرکز کنترل بیماری ها، با تشخیص کاوازاکی در بیمارستان های ابوذر و گلستان بستری بودند، شرح حال، معاینه دقیق و آزمایش های لازم بعمل آمد و تحت درمان استاندارد قرار گرفتند. سپس در اولین فرصت و دو هفته بعد از آن، اکوکاردیوگرافی انجام شد.
  یافته ها
  در این مدت 25 بیمار با تشخیص قطعی کاوازاکی بستری شده بودند. میانگین سنی بیماران 55/19±30 ماه و نسبت جنس مذکر به مؤنث 77/1 بود. بیشترین تعداد بیمار در فصل زمستان با ارجحیت در ماه بهمن بود. غیر از تب، راش ماکولوپاپولر اولین نشانه بروز بیماری و کنژنکتیویت غیر چرکی، شایع ترین معیار بالینی بیماری کاوازاکی در این بیماران بود. لکوسیتوز با ارجحیت سلول های پلی مورف، ESR بالا وCRP مثبت در اکثر بیماران در مرحله حاد بیماری وجود داشته است. میانگین هموگلوبین در بیماران قبل از درمان 4/10 گرم در دسی لیتر و تعداد پلاکت از418000 در میلی متر مکعب در دوره حاد بیماری بود که به 621000 در میلی متر مکعب در دوره نقاهت افزایش یافته بود(05/0>p). در 6 بیمار (24 درصد) اکوکاردیوگرافی درگیری عروق کرونری را نشان داد که همگی به صورت اتساع خفیف عروق کرونر بود. بین بیماران با و بدون درگیری عروق کرونر، تفاوت آماری معناداری در یافته های آزمایشگاهی وجود نداشت
 • مجید امین زاده، بشیر چمیلی، محمد رضا آرامش، راضیه قنبری صفحه 553
  زمینه و هدف
  دقت و بهره وری در برنامه بیماریابی کم کاری مادرزادی تیروئید در هر منطفه جغرافیائی نیازمند مطالعات موضعی و بازنگری روش برخورد است. این مطالعه جهت بررسی تاثیر عوامل مداخله گر احتمالی در میزان تیروتروپین در بیماریابی در شهر اهواز انجام شده است.
  روش بررسی
  طی 19ماه (از آبان 85 تا اردیبهشت 87) تمامی نوزادان متولد شده در شهر اهواز با نمونه گیری پاشنه پا برای تیروتروپین(TSH) با روش الایزا بررسی شدند. TSH ≥ 5mIU/L به عنوان مشکوک قلمداد و برای بررسی TSH از خون وریدی با الایزا فراخوان شدند. در صورت TSH ≥ 10mIU/Lفرد، بیمار تلقی می شد.اطلاعات: سن و سابقه هیپوتیروئیدی مادر، وزن تولد، رتبه تولد، نوع تغذیه، ازدواج فامیلی، سطح TSH و زمان طبیعی شدن آن جمع آوری شد.
  یافته ها
  طی بیماریابی از 35655 نوزاد، 1162 نوزاد (8/55 درصد پسر و2/44 درصد دختر)
 • پیمان متقی، سیدپیمان پیامی، کریم مولا هویزه صفحه 563
  زمینه و هدف
  پوکی استخوان یک مشکل عمومی سلامت برای زنان یائسه می باشد. روش جذب دوگانه پرتو ایکس روشی استاندارد برای تشخیص پوکی استخوان است، ولی به دلیل هزینه بالا جهت غربالگری پوکی استخوان توصیه نمی گردد. ابزارهایی برای سنجش میزان خطر ابتلا به استئوپروز ابداع شده است که مطالعه برای بررسی کارائی یکی از آنها بنام ابزار بررسی خطر پوکی استخوان(ORAI) برای غربالگری زنان یائسه ایرانی انجام گردیده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه 341 زن یائسه با بیش از 45 سال سن که جهت سنجش تراکم استخوان به یک مرکز تشخیصی مراجعه نموده بودند، مورد پرسش قرار گرفتند و برای مواردی که ثانویه نبودند، فرم بررسی خطر پوکی استخوان(ORAI) برای هر یک از افراد تکمیل گردید. نتایج بدست آمده با نتایج تراکم استخوان انجام شده برای هر فرد مقایسه گردید.
  یافته ها
  از میان زنان یائسه مورد مطالعه 71 نفر (8/20 درصد) دچار استئوپروز و 135 نفر (6/39 درصد) دارای تراکم استخوان پائین (استئوپنی) در یک یا هر دو ناحیه مورد بررسی بودند. ابزار غربالگری ORAI با حساسیت 9/70 درصد و اختصاصی بودن 9/66 درصد قادر به مشخص کردن زنان یائسه دارای تراکم استخوان پائین بود.
  نتیجه گیری
  ابزار ORAI برای غربالگری زنان یائسه ایرانی نیز حساسیت قابل قبول می باشد و برای تصمیم گیری و ارجاع این زنان برای انجام سنجش تراکم استخوان می تواند روشی مناسبی باشد
 • عبدالرحیم ناهیدی، ایران رشیدی صفحه 571
  زمینه و هدف
  فیستول آنال مجرائی بین پوست اطراف مقعد و کانال آنورکتال می باشد و یکی از مشکلات شایع جراحی است. این فیستول معمولا به دنبال آبسه های پری آنال به وجود می آید. ترشح مدام از این مجرا علامت بارز آن است. یکی از مشکلات درمان جراحی فیستول های آنال، عود فیستول و بی اختیاری دفع گاز و مدفوع مخصوصا در فیستول های عود شده می باشد. لذا درمان جراحی بدون خطر بی اختیاری و عود، دغدغه همیشگی جراحان است. هدف از این بررسی تعیین میزان عود و بی اختیاری بعد از عمل فیستول به شیوه فیستولکتومی به روش باز و ترمیم همزمان اسفنکترهای اطراف آنال می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه آینده نگر مداخله ای نیمه تجربی بر روی 98 بیمار که همگی مبتلا به فیستول عود شده بودند، میزان عود و بی اختیاری طی10 سال 1387-1378 معین گردید.
  یافته ها
  از مجموع 98 بیمار(96 مرد و 2 زن) مبتلا به عود فیستول آنال، 27نفر از نوع بالا(high) و 71 نفر از نوع پائین (low) بودند. بعد از عمل 96 بیمار بدون عود و 1 مورد مبتلا به عارضه بی اختیاری دفع گاز دائمی شد. یک نفر مبتلا به دیابت نوع 2 بود که از بیماری خود اطلاع نداشت و دچار عارضه عفونت بعد از عمل شد که تمام زخم دوباره باز شد و بعد از کنترل عفونت مجددا به روش فیستولکتومی باز عمل شد و عود نکرد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوارض فوق العاده کم و پایین روش فیستولکتومی باز و ترمیم همزمان عضلات اسفنکترآنال، به نظر می رسد که این روش نسبت به سایر روش های جراحی ارجح باشد
 • محمد فکور، زاهد صفی خانی، شیوا رضیع صفحه 581
  زمینه و هدف
  برخی مطالعات نشان داده اند که شکل قرار گیری جنین در رحم می تواند در ایجاد برخی ناهنجاری های اندام تحتانی مؤثر باشد. از آنجا که تاکنون تحقیقی در مورد تغییرات تکاملی زاویه تیبیوفمورال در افراد با روش های مختلف زایمان تاکنون انجام نشده است، مطالعه حاضر جهت بررسی این ارتباط در افراد 16-3 ساله در شهر اهواز انجام گردید.
  روش بررسی
  تحقیق با طراحی Cross- sectional روی تعداد 853 نفر شامل 455 دختر و 398 پسر انجام گرفت. زاویه تیبیوفمورال و فواصل اینترکوندیلار و اینترمالئولار در حالت ایستاده و اکستانسیون کامل زانوها و مفصل هیپ اندازه گیری شدند. اطلاعات مربوط به روش زایمان از طریق پرسشنامه ای که توسط خانواده افراد تکمیل شد، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  میانگین زاویه تیبیوفموارال در زایمان های سزارین بیش از زایمان های واژینال بوده و این اختلاف به لحاظ آماری معنادار بود(02/0=p). میانگین فواصل اینترکوندیلار و اینترمالئولار در زایمان های سزارین بیش از زایمان های واژینال بود اما این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  میان تکامل زاویه تیبیوفمورال و روش زایمان رابطه معناداری وجود دارد. لذا نیاز به مطالعات بعدی که نشان دهنده تاثیر روش زایمان و احتمالا وضعیت جنین و حرکات اساسی وی در حین زایمان واژینال و تاثیر آن در تکامل زاویه تیبیوفمورال بعد از تولد باشد انجام گیرد
 • محمدجواد طهماسبی بیرگانی، محمد علی بهروز، مریم طلایی گماری، سید مجتبی کربلایی صفحه 587
  زمینه و هدف
  در پرتودرمانی، برای تعیین دوز بیماران، اتاقک یونیزاسیون استوانه ای، مورد استفاده قرار می گیرد. با تعیین نقطه موثر اندازه گیری می توان توزیع دوز و پارامترهای مربوط به درمان را بدست آورد. در این تحقیق بر آن شدیم تا با روش تحلیلی این نقطه را برای اتاقک یونیزاسیون CC13 که در دزیمتری دستگاه شتابدهنده بکارگرفته می شود بدست آوریم.
  روش بررسی
  در این بررسی از اتاقک یونیزاسیون CC13، به جهت اندازه گیری دز در میدان های فوتونی 6 و 18 مگاولت دستگاه شتابدهنده خطی واریان مدل 2100 C/D در میدان های درمانی با ابعاد 5*5، 6*6،... و 35*35 سانتی متر مربع استفاده شد. اندازه گیری ها در فانتوم آب تا عمق cm 5 انجام گردید و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار Data Fit استفاده گردید.
  یافته ها
  به کمک فرمالیسم پیشنهادی برای انرژی 6 مگا ولت میزان جابه جایی (Pdis) برای میدان های 5*5 تا 35*35 بین 08/3 تا 88/2 میلی متر و برای 18 مگاولت بین 62/4 تا 20/4 میلی متر بدست آمد. این مقادیر برای میدان های 6 و 18 مگاولت متفاوت می باشند.
  نتیجه گیری
  اولین نقطه عطف منحنی را در حقیقت نشان دهنده تغییر محیط از هوا به آب می باشد که میتوان آنرا به عنوان نقطه مؤثر اندازه گیری اتاقک یونیزاسیون در نظر گرفت. میزان این جابه جایی، با افزایش ابعاد میدان، کاهش، و با افزایش انرژی فوتون، افزایش می یابد.
 • عبدالحسین شکورنیا، شیده عصار، منیژه افرا، سید محمود لطیفی صفحه 593
  زمینه و هدف
  آسم، رینیت آلرژیک و اگزما از بیماری های شایع در کودکان می باشند و شیوع علائم آنها در نقاط مختلف دنیا بسیار متفاوت است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع علائم بیماری های آلرژیک در کودکان شهر اهواز با روش پیشنهادی طرح بین المللی مطالعه آسم وآلرژی در کودکان (ISAAC)در سال تحصیلی 86-85 انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی جمعیت مورد بررسی، دانش آموزان ابتدایی(7-6 ساله) و راهنمایی (14-13 ساله) بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده کمیته راهبردیISAAC بود که توسط خود دانش آموزان و یا والدین آنان تکمیل می شد. داده ها در نرم افزارSPSS با استفاده از روش آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع علائم آسم، رینیت آلرژیک و اگزما در دانش آموزان اهوازی به ترتیب 1/14، 2/18 و 4/8 درصد بود. میزان شیوع این علائم در دخترها و پسرها تفاوت معناداری نشان نداد، اما این ارقام در مقطع راهنمایی بطور معناداری بالاتر از دانش آموزان ابتدایی بود
 • حاتم بوستانی، سیروس پاک سرشت، رضا امانی، مرتضی نخستین، محمدرضا حق دوست صفحه 605
 • امیر عباس عزیزی، احمد عزیزی، جواد زارعی صفحه 615
  زمینه و هدف
  ارزیابی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های کشور نشان می دهد که هنوز این بخش ها نتوانسته اند به استانداردهای مطلوب و خدمات با کیفیت بالا دست یابند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های اهواز جهت آگاهی از وضعیت آنها می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش کاربردی می باشد که به روش توصیفی- مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل بیمارستان های امام خمینی(ره)، گلستان، رازی، ابوذر، شفا، طالقانی، سلامت و سینا می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از 4 چک لیست شامل پذیرش، کدگذاری، آمار و بایگانی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها برای هر یک از چک لیست های چهارگانه 100 امتیاز منظور گردید و در نهایت امتیاز کلی هر واحد از بخش مدارک پزشکی از مجموع موارد چک لیست های مربوط به آن واحد حاصل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بهترین عملکرد مربوط به واحد آمار با میانگین 97/71 درصد و ضعیف ترین عملکرد مربوط به واحد کدگذاری با میانگین 79/56 درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان از رعایت نسبی استانداردها در وضعیت عملکردی دارد. وضعیت بررسی شده ی عملکردی در بیمارستان های دانشگاهی شهر اهواز حاکی از فقدان دستورالعمل های استاندارد بخش مدارک پزشکی می باشد که بایستی در خصوص کلیه ی فرآیندهای عملکردی بخش مدارک پزشکی در حوزه ی درمان دانشگاه به عنوان متولی بیمارستان ها به آن توجه کافی صورت پذیرد
 • عبدالعلی شریعتی، معصومه صالحی، منصور انصاری، سیدمحمود لطیفی صفحه 625
  زمینه و هدف
  سرطان پستان دومین سرطان شایع در جهان می باشد. این بیماری و درمان های آن از جمله شیمی درمانی بر سطح عملکرد جسمانی، روانی و اجتماعی تاثیر گذار است. طب مکمل می تواند بر کیفیت زندگی این بیماران موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آرامسازی بنسون بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی و خود شاهد 25 نفر بیمار مبتلا به سرطان پستان اولیه که تحت شیمی درمانی با رژیم TAC (تاکسوتر، آدریامایسین، سیکلوفسفاماید) بودند، در ابتدا و سه هفته بعد از درمان بوسیله پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی BR23-C30، کیفیت زندگی آنها سنجیده شد و سپس برنامه آرامسازی بنسون آموزش و نوار 20-15 دقیقه در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار گرفت. خواسته شد که به مدت 3 هفته روزی یکبار در منزل به آن گوش دهند و در پایان مجددا پرسشنامه ها را پر کنند. نتایج بوسیله نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
 • عاطفه خیاطی پور، شهره قربان شیرودی، جواد خلعتبری صفحه 633
  زمینه و هدف
  درک کلیه علل و عوامل زمینه ای اعتیاد موجب می شود تا روند پیشگیری، شناسایی، درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری(Cognitive –Behavioral Therapy)(CBT) در گروه های معتادان گمنام و اجتماع مدار در مقایسه با معتادانی که فقط متادون درمانی دریافت می کردند، انجام شد.
  روش بررسی
  جامعه پژوهشی شامل معتادان استان خوزستان در مراکز اجتماع مدار، گروه های معتادان گمنام و افرادی که در مطب های پزشکی متادون دریافت می کردند، بودند. نمونه پژوهش 75 نفر آزمودنی بود که در 3 گروه، 25 نفری در 2 گروه آزمایش (گروه معتادان گمنام و اجتماع مدار) که درمان (CBT) دریافت کردند و 1 گروه کنترل (دارو درمانی) که مورد درمان CBT قرار نگرفتند، انتخاب شدند. نمونه به صورت تصادفی خوشه ای و با استفاده از روش همتاسازی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش را پرسشنامه مصرف مواد و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد افیونی گلپرور، تشکیل می دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  تفاوت میانگین ها حاکی از اثربخشی بیشتر درمان شناختی رفتاری در مقایسه با متادون درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد افیونی بود. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری درگروه های اجتماع مدار بر کاهش گرایش به مصرف مواد افیونی بیشتر از گروه معتادان گمنام بود. یافته ها با(05/0P
|
 • A. Ghalambor, J. Zarei, Mh Pipelzadeh Page 535
  Background And Objective
  Gastrointestinal bleeding can arise following various stressing conditions such as burns. Gastrointestinal bleeding has serious effect on the treatment process of burn patients. The aim of the present study was to investigate the incidence of gastrointestinal bleeding and to identify factors contributing to its occurrence in burn patientsSubjects and
  Methods
  In this descriptive and retrospective research study, the population of the study included all patients admitted in the Ahvaz Taleghani burn center from the year 2008 to 2010 and 3901 medical records were reviewed. Data were collected by a checklist and analyzed using descriptive and analytical statistical methods.
  Results
  From a total of 3901 patients admitted during the three years period of study, 45 patients had gastrointestinal bleeding (1.15%). The average of burned surface area in these patients was 61%. Seventy seven percent of gastrointestinal bleeding had occurred in patients with burn over 50 percent, and there was direct correlation between the incidence of gastrointestinal bleeding and the extent of burn. The age group of 15-30 years comprised 40.1% of our cases. The mortality among patients suffered from gastrointestinal bleeding was 71%. A significant relationship was found between burn in face and incidence of gastrointestinal bleeding
 • Ar Emami Moghadam, M. Hoseinzadeh Page 543
  Background And Objective
  Kawasaki disease is an acute febrile multisystem vasculitis syndrome. This study designed to assess clinical and laboratory findings of children diagnosed as Kawasaki disease hospitalized in two major pediatrics departments of Abuzar and Golestan hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.Subjects and
  Methods
  According to the criteria of Centers for Disease Control (CDC) for Kawasaki disease, all children who were diagnosed as Kawasaki from Oct 2001 to Apr 2004 were enrolled. History taking, physical examination and laboratory assessment were performed and standard treatment was carried out. Echocardiography was performed for all patients at the time of diagnosis and two weeks later.
  Results
  Twenty five subjects had the definite diagnosis of Kawasaki. The mean age was 30 ±19.55 month; male/female ratio was 1.77: 1. Hospitalization was more frequent in winter season, especially in January. The most common presenting symptom (except fever) was maculopapular rash and the most common diagnostic criteria was bilateral non-purulent conjunctivitis. Leukocytosis with polymorphoneuclear predominance, high erythrocyte sedimentation rate and positive CRP were present in patients in acute phase of the disease. The mean serum hemoglobin level was 10.4 g/dl before treatment. The mean platelet count rose from 418000/mm2 in acute phase to 621000/mm2 in convalescence period (P0.05).
  Conclusion
  Clinical and laboratory findings of Kawasaki in this area is similar to other centers and were not affected with coronary artery involvement
 • M. Aminzadeh, B. Chomeili, M. R Aramesh, R. Ghanbari Page 553
  Background And Objective
  Accuracy and efficiency in screening program for congenital hypothyroidism (CH) in each geographical area requires regional studies and updating protocols. This study performed to assess factors possibly interactive with the result of screening test for CH in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  During 19 months (Nov 2006-May 2008) all newborns in Ahvaz enrolled in screening by heel prick sampling for TSH then were referred for confirmation if it was ≥5mIU/L. In next step, second assays considered as hypothyroid if TSH remained ≥10 mIU/L. The factors were studied including: age, history of hypothyroidism in mother, sex, birth weight (BW), birth number, feeding, parental consanguinity, TSH levels and duration of normalization of TSH.
  Results
  In totally of 35655 neonates were screened. 1162 cases
 • P. Motaghi, Sp Payami, K. Mowla Hoveyzeh Page 563
  Background And Objective
  Osteoporosis is a major health problem for postmenopausal women and use of dual x-ray absorptiometry (DXA) is standard diagnostic method. But due to the cost, it is not economical to use for screening of all postmenopausal women. thus, the aim of this study was to evaluate performance of Osteoporosis Risk ََAssessment Instrument (ORAI) as a tool for screening of osteoporosis among Iranian postmenopausal women. Subjects and
  Methods
  In this study data was collected from a bone densitometry centre. The osteoporosis risk was evaluated for 341 postmenopausal women (age ≥ 45 years) without consider secondary cause of osteoporosis. The results were compared with their bone mineral density.
  Results
  From 341 postmenopausal women, 20. 8% were showed osteoporotic and 39. 6% had low bone mineral density in one or both studied area by DXA. To assess osteoporosis of low bone mass, ORAI was shown a sensitivity of 70. 9% and specificity of 66. 9% respectively.
  Conclusion
  The ORAI was adequate sensitivity to evaluate Iranian postmenopausal women. This test could be used as screen test to determinate low bone mineral density to referral of women.
 • Ar Nahidi, I. Rashidi Page 571
  Background And Objective
  Anal fistula is a tract between anorectal canal and perianal skin. It usually develops after perianal abscess and it is one of the most common surgical diseases that presents with persistent drainage from the tract. Recurrence of fistula and gas or fecal incontinence are important problems after surgical management of fistula particularly in recurrent fistula. The aim of this study is to evaluate the rate of recurrence and incontinency after open fistulectomy with repair of sphincter muscles.Subjects and
  Methods
  In a prospective interventional semi-empirical study 98 patients with recurrent fistula were evaluated for recurrence and incontinency during 10 years (1999-2008) follow up after treatment by fistulectomy and primary sphincter muscles repair.
  Results
  From 98 patients (96 male and 2 female) of recurrent anal fistula, 27 patients have high anal fistula and 71 have low (common) fistula-in-ano. Ninety six patients were developed prolonged neither gas incontinence nor recurrence. One patient who was considered as type 2 diabetes, presented with wound infection postoperatively. In this patient fistulectomy and sphincter repair was performed after control of wound infection. One male patient was developed long life gas incontinence.
  Conclusion
  In compare with other surgical methods, fistulectomy and sphincter repair was shown the lowest rate of recurrence. One case of permanent gas incontinence and no case of fecal incontinence was found.
 • M. Fakoor, Z. Safikhani, Sh Razi Page 581
  Background And Objective
  some studies shown that position of fetus in uterus could be some lower limb deformities. Up to now, no research has been done about relationship between type of delivery and tibiofemoral developing. We were investigated to consider of this relationship in people between 3-16 years old in Ahvaz city. Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 853 people (455 girls and 398 boys). Tibiofemoral (TF) angle, Intercondylar and intermalleolar distances were measured in standing position with knees and hip in full extension. Information about a kind of delivery (caesarian or vaginal) were taken by questionnaires in which was completed by their parents.
  Results
  TF angle in cesarean sections was more than in vaginal deliveries and the difference was statistically significant (p=0.02). Intercondylar and intermalleolar distances in cesarean sections were more than in vaginal deliveries but the differences were not statistically sign- ificant.
  Conclusion
  There is significant relationship between tibiofemoral and type of delivery, but for the future work need to evaluate the effect of fetal position and adaptathions(mechanism of laber) in the development of tibiofemoral angle
 • M. J Tahmasebi Birgani, Ma Behrooz, M. Talaie Gomary, Sm Karbalaie Page 587
  Background And Objective
  Cylindrical ionization chamber is used for measurements of patient dose in radiation therapy. By determination the effective point of measurement we can determine the dose distribution and the parameters of treatment. Therefore in this research weintroduce an analytical approach for determination this point in CC13 cylindrical ionization chamber that used for dosimetry of linear accelerator.Subjects and
  Methods
  In this study a CC13 ionization chamber was used for dose measurement of 6 and 18 photon beams of Variant accelerator in different field sizes, 5*5 cm2 up to 35*35cm2. Measurements were performed in blue phantom, up to 5cm depth and data fit software was used for evaluation of experimental data.
  Results
  with our formalism the Pdis quantity in 6MV for 5x5 thought 35x35cm2 were measured 3.088 to 2.88 mm and in 18 MV are measured 4.62 to 4.20 mm.
  Conclusion
  The first critical point of each curve is caused by changing environment from air to water during measuring of ionization. In fact it can be considered critical point as effective point of measurement of ionization chamber. Investigation shows that any increasing in field size, decrease and increasing of energy increase the depth of this critical point
 • A. Shakurnia, Sh Assar, M. Afra, S. M Latifi Page 593
  Background And Objective
  The prevalence rates of symptoms of asthma, allergic rhinitis and eczema which are common disorders of children vary widely in different areas. The aim of the study was to estimate the prevalence and severity of allergic disorders among Ahvazian children by ISAAC protocol in 2006-7. Subjects and
  Methods
  The descriptive study was conducted on primary (6-7 years) and guidance (13-14 years) schoolchildren who were randomly selected among Ahvaz schools by cluster sampling method. Data were collected using phase I standardized International study of asthma and Allergy in child hoos (ISAAC) questionnaire which was completed by schoolchildren itself or by the parent of each child. Data were analyzed by SPSS-15 and using Chi-square test.
  Results
  The prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis and eczema were 14.1%, 18.2% and 8.4% respectively. Sex difference was not significant, while by educational level guidance students showed significant higher prevalence for asthma and allergies
 • Aa Azizi, A. Azizi, J. Zarei Page 615
  Background And Objective
  Evaluation of medical records departments in hospitals of Iran shows that these departments have not achieved desirable standards and high quality services. The major aim of this survey is to evaluate the performance of the Medical Records Departments of hospitals of Ahvaz for awareness of their status.
  Materials And Methods
  This is an applied research, conducted in descriptive cross-sectional. Research population includes medical records departments of hospitals Imam Khomeini, Golestan, Razi, Aboozar, Shafa, Taleghani, Salamat and Sina. In this study the required data has been collected by the use of a questionnaire and four types of check-lists in each of Admission, Filing, Coding and statistics units. To analyze of data, each four checklists of units was assigned 100 score and then the performance average of each unit was calculated and compared.
  Results
  The best performance was for statistics units (71.97%) and lowest it was for coding units (56.79%)
  Conclusion
  Functional status standards were partially observed. Auditing results show that the functional status in medical records departments of university hospitals in Ahvaz lack standard instructions that should be followed on all the functional processes and require appropriate attention by trustees of these hospitals.
 • Aa Shariati, M. Salehi, M. Ansari, Sm Latifi Page 625
  Background and Objective Breast cancer is the second most common malignancy disorder in the word. Chemotherapy as an effective measure decrease quality of life (QOL) in these patients. Side effects of chemotherapy can be effective on physical, emotional and social aspects. Complementary medicine can be effective on QOL. The purpose of this study was survey the effect of Benson relaxation intervention on QOL in breast cancer who was undergoing chemotherapy. Subjects and
  Methods
  This study was designed on quasi-experiment in which 25 subjects who have breast cancer without metastasis and receiving chemotherapy with TAC (Taxotere Adriamycin and Cyclophosphamide,) regimen. Subjects completed demographic data, C-30 and BR23 QOL questioners in first day of treatment and 3 week after it. Then the Benson relaxation to subjects were considered. The individuals received audiotape of relaxation to do the technique daily 15-20 min. for 3 weeks. At the end questioners were completed by subjects. Information analyzed by SPSS soft ware.
  Results
  There was statistically significant improvement in QOL (P=0.02) and Physical functioning (P=0.001), ole functioning (P=0.001), emotional functioning (P=0.001), cognitive functioning (P=0.001), social functioning (P=0.001), body image (P=0.001), sexual enjoyment (P=0.01), future perspective (P=0.001) and there was no statistically significant improvement in sexual functioning (P=0.7) after Benson relaxation intervention.
  Conclusion
  Benson Relaxation intervention could be an effective approach for improving QOL in breast cancer patients undergoing chemotherapy.
 • A. Khayatipour, Sh Ghorban Shiroudi, J. Khalatbari Page 633
  Background And Objective
  Understanding all the causes and addiction fundamental factors leads to plan systematically preventing, identifying, treating and persisting. Trend this study was conducted with the aim of considering comparison of effectiveness of cognitive- behavioral therapy (CBT) in community therapy and narcotic anonymus groups compared with those addicts who just received therapeutic methadone considering Subjects and
  Methods
  The study society included Khuzestan province addicts in centers of community therapy and narcotic anonymus groups and those who received methadone in the physician's offices. The study sample consisted of 75 subjects selected in the three 25 people that 2 temperamental groups (unknown addicts and society-center groups) who received (CBT) therapy and a control (medicine therapy) who were not treated by CBT. Samples were selected in cluster random form and using identification method. Instruments used in this study were constituted of abusing questionnaire (Gol – parvar), and tent to abuse narcotics questionnaire. Covariance analyzing test was used to analyze data.
  Results
  Average differences indicated more cognitive- behavioral therapy effectiveness than methadone therapy on reducing tend to abuse drugs. Cognitive-behavioral therapy effective-ness on society-center groups on reducing tend to abuse narcotics was more than unknown group(p