فهرست مطالب

نشرفن - پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
 • پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/11/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • یادداشت سردبیر
 • ایران شیلی نمی شه
  صفحه 2
 • تونل و سد
 • اخبار
  صفحه 3
 • تونل و سد: تکنولوژی
 • پیش بینی قابلیت حفاری TBM
  صفحه 5
 • تونل و سد: تونلسازی در جهان
 • متروی مسکو، موزه ی مسکو
  صفحه 9
 • کدام لوله، سفال، بتن یا پلیمر؟
  صفحه 12
 • تونل و سد: سدسازی در جهان
 • تری گورجز؛ بزرگترین برق آبی جهان
  صفحه 15
 • بانک جهانی می گوید سد سازی را ادامه دهید اما...؟
  صفحه 20
 • تونل و سد: مدیریت
 • حرف مهندسان را بهتر بفهمیم
  صفحه 23
 • تونل و سد: همایش ها
 • بیانیه ی همایش مدیریت ادعا در طرح های مهندسی
  صفحه 28
 • DATEX 2010
  صفحه 28
 • تقویم
  صفحه 30
 • معدن
 • اخبار
  صفحه 32
 • معدن: معدنکاری در ایران
 • انگوران؛ گنجی در کشاکش دست های صاحبان قدرت
  صفحه 34
 • معدن: معدنکاری در جهان: پرونده معدنکاری معاصر
 • آمریکا و یک سهم بزرگ از فسفات
  صفحه 38
 • معدنی از مس و طلا در آرژانتین
  صفحه 40
 • شیلی و خوش شانسی در 700 متری زیر زمین
  صفحه 42
 • معدن: اقتصاد
 • در حاشیه ممنوعیت ورود برخی کالاها
  صفحه 50
 • معدن: همایش ها
 • آغاز توسعه هزاره سوم با معدن
  صفحه 51
 • با وضعیت فعلی؛ اکتشاف ذخایر معدنی کشور 40 سال به طول می انجامد
  صفحه 54
 • تقویم
  صفحه 58