فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 2 (تابستان 1382)
 • پیاپی 2 (تابستان 1382)
 • 262 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سخنی از مهدی سحابی
  صفحه 3
 • سالشمار زندگی مارسل پروست
  ناهید طباطبایی صفحه 8
 • در بررسی و نقد آثار
 • یادداشتهایی درباره پروست
  میشل لریس، رضا سیدحسینی صفحه 26
 • شیوه نگارش پروست
  بهرام مقدادی صفحه 38
 • سرنوشت پر درد و رنج پروست
  مینو مشیری صفحه 46
 • روزهایی که با پروست گذشت
  شاهرخ مسکوب صفحه 54
 • چگونه پروست می تواند زندگی شما را دگرگون کند
  گلی امامی صفحه 76
 • از خوانده ها درباره مارسل پروست
  جلال ستاری صفحه 92
 • در باب تصویر پروست
  والتر بنیامین، امید مهرگان صفحه 106
 • مارسل و گاستون
  پیر اسولین، افشین معاصر صفحه 124
 • مارسل پروست و اهمیت سبک
  خجسته کیهان صفحه 132
 • زوبین های پروست
  ساموئل بکت، رضا خاکیانی صفحه 138
 • ونتوی یا پروست و موسیقی
  فرانسوا رژیس باستید، قدرت الله مهتدی صفحه 144
 • یک تکه کیک و یادآوری خاطرات گذشته
  صفدر تقی زاده صفحه 160
 • لحظه جا افتادن
  رولان بارت، افشین معاصر صفحه 166
 • معرفی چند کتاب از پروست
 • مقدمه ای بر در جستجوی زمان از دست رفته
  جووانی ماکیا، ماهدی سحابی صفحه 172
 • بر ضد سنت بوو
  اسماعیل سعادت صفحه 176
 • ژان سانتوی، رمانی از پروست
  رضا سیدحسینی صفحه 182
 • مقدمه ای بر خوشی ها و روزها
  آناتول فرانس، مهدی سحابی صفحه 186