فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 13-14 (1389)

مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 13-14 (1389)

 • 154 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 5
 • وکالت و توسعه قضایی
  حسین صادقی صفحه 7
 • بررسی ماهیت و وجود در عقود
  حمید مسجد سرایی، مارال دادخواه صفحه 47
 • بررسی میزان شناخت جوانان از حقوق و مطالبات شهروندی
  شهریار نیازی، رضا شاکری، آرمان قیسوندی صفحه 69
 • مقررات اجرایی جزای نقدی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
  مریم همتی صفحه 93
 • مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه
  سید امیر مهدی امین صفحه 109
 • مسئولیت کیفری پزشک مرتکب اتانازی غیر فعال در نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعه ایران
  صالحه یزدانی فر صفحه 122