فهرست مطالب

مدارس کارآمد - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، سال تحصیلی 89-88)

فصلنامه مدارس کارآمد
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، سال تحصیلی 89-88)

 • 128 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/12/20
 • تعداد عناوین: 24
|
 • ضرورت تربیت نسل نوین فن آوران و فناوران آموزشی
  غلامحسین حسین زاده یوسفی صفحه 4
 • نقش آموزش درتکوین و ارتقای تمدن سازمانی
  ناصر میرسپاسی صفحه 12
 • امکان سنجی به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر به منظور ایجاد نوآوری در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز
  سیدمسعود سیدی، مصطفی علیمیری، رسول شرفی صفحه 16
 • خبرنامه الکترونیکی انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
  صفحه 23
 • به کارگیری طرح جهانی یادگیری (UDL) برای برنامه درک مطلب متون دبیرستان
  گریس مئو ترجمه: دکتر صغری ابراهیمی قوام، مرتضی شعبانی صفحه 24
 • دنیای معلمان تازه کار
  علی رئوف صفحه 31
 • صدای پای ضحاک در دبستان های کشور
  محمد حسنی صفحه 34
 • آشنایی با ارزشیابی کیفی توصیفی برای والدین دانش آموزان دوره دبستان
  محمد حسنی صفحه 37
 • راهبردهای برقراری روابط انسانی در مدرسه
  مالک غفارزاده صفحه 38
 • معرفی کتاب: روش های تدریس نوین/ وقتی آدم به آدم می رسد
  صفحه 43
 • کارآمد کردن مدیران مدارس از طریق اجرای مدل ارزشیابی توانمندساز
  محمدحسن محقق معین صفحه 44
 • بررسی عوامل موثر بر ثبات مدیریت از دیدگاه معلمان، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش شهرری
  بیژن عبداللهی، محمود ابوالقاسمی صفحه 46
 • آسیب شناسی توانمندی معلمان
  زهره باقرزاده، شوکت باقرزاده صفحه 60
 • توانمندسازی کارکنان
  سیدمحسن محمدی صفحه 65
 • بررسی رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض
  رشید ذوالفقاری زعفرانی، زهرا مومن کیا صفحه 70
 • خلاقیت معلمان مدارس
  صفحه 72
 • یادگیری و شرطی شدن
  زهرا شاهدوست صفحه 79
 • چگونگی تکثیر یک کتک زن
  احسان صباغی صفحه 86
 • روابط بین فردی یکی از بنیان های مهارت زندگی و رسیدن به یک آموزش کارآمد
  لیدا کاکیا صفحه 88
 • بررسی انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران
  رضا ساکی، فریده حمیدی، ابوالفضل اکبرشاهی صفحه 90
 • ارزش و اهمیت هنر نقاشی کودکان در دوره پیش دبستانی و توجه مربیان و اولیا به این مسئله
  فرخ لقا یوسفی صفحه 97
 • چگونه می توانم مشارکت دانش آموزانم را در اداره امور مدرسه افزایش دهم؟
  رضا رضازاده صفحه 106
 • چگونه توانستم با آموزش ساخت گل های ابریشم دانش آموزان بی انگیزه دوره راهنمایی تحصیلی را هدفمند نموده و در انتخاب رشته تحصیلی به آنها کمک کنم؟
  صفحه 114
 • استفاده بهینه از ساعات بیکاری برنامه درسی
  صفحه 125