فهرست مطالب

آزما - پیاپی 79 (مرداد 1390)
 • پیاپی 79 (مرداد 1390)
 • ویژه هنر و ادبیات
 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • یادداشت نخست
 • گزارش
 • یادواره جادوگر سینما، کوبریک بزرگ
  سعید نوری صفحه 6
 • مقاله
 • تی اس الیوت ترجمه: احمد شاهرخی صفحه 12
 • از باب هشتم
  صفحه 16
 • پرونده
 • دنیای واژگان منتظر
  صفحه 17
 • نگاه
 • محسن حکیم معانی صفحه 18
 • یادداشت
 • کتاب و کتاب خوانی در جامعه
  محمدرضا فرحدل صفحه 23
 • گفتگو
 • ترجمه، کتاب، نشر / گفتگو با علی اصغر حداد
  مهسا نظام آبادی صفحه 24
 • ممیزی کتاب روی خط خبر
  صفحه 26
 • شعر خودمان
  صفحه 28
 • بازنگاهی به شعر دکتر شفیعی کدکنی
  تقی پورنمداریان صفحه 31
 • بازخوانی
 • بازخوانی چند شعر کوتاه از دکتر شفیعی کدکنی
  محمدعلی شاکری یکتا صفحه 32
 • شعر دیگران
 • ادیت سودر گران (1932-1892)
  ترجمه: مرتضی محمودی صفحه 34
 • نقد
 • سریا داودی حموله صفحه 36
 • جنگی بود، جنگی نبود / مروری بر مجموعه داستان زیرخاکی
  مجید قیصری صفحه 40
 • رز گم شده کاریکاتوری کج و کوله از شازده کوچولو
  فرزاد عبدلی صفحه 42
 • غرب از دیدگاه میرزا صالح شیرازی
  دکتر جواد ابوالحسنی صفحه 44
 • داستان خارجی
 • خارجی
  فرنسیس استیگمالر ترجمه: اشکان کاظمیان صفحه 46
 • داستان
 • وهم انگیز
  رامین فرهادی صفحه 48
 • کتابخانه
  صفحه 51
 • رویداد
  صفحه 56