فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال یکم شماره 2 (مهر و آبان 1382)
 • سال یکم شماره 2 (مهر و آبان 1382)
 • 144 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/08/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اقتصاد و بازرگانی ایران
 • بررسی عملکرد صنعت قطعه سازی خودرو
  حسن ولی بیگی صفحه 3
 • بررسی برخی مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی و...
  محمد رحیم احمدوند صفحه 20
 • اقتصاد و بازرگانی جهان
 • موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
  حامد روحانی صفحه 33
 • منطقه گرایی در نظام تجاری چند جانبه
  علی زاهد طلبان صفحه 42
 • تجربه هایی از مزیت رقابتی در عرصه بین المللی: بریتانیا (قسمت دوم)
  مایکل پورتر ترجمه: علی اکبر خسروی نژاد صفحه 48
 • بررسی روندهای بین المللی در تولید و تجارت ابریشم (قسمت دوم) / مرکز تجارت بین المللی
  علی قریشی صفحه 60
 • اقتصاد و مدیریت بازرگانی
 • کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی
  غلامرضا خاکی صفحه 75
 • تجارت خدمات: راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط (قسمت اول) / مرکز تجارت بین المللی
  بابک پاکزاد صفحه 85
 • آشنایی با روش ها و فنون بسته بندی مناسب کالاها (قسمت اول) / مرکز تجارت بین المللی
  مرتضی اتفاق صفحه 97
 • بازارشناسی: انگلستان
  بیتا نوروزی صفحه 111
 • اطلاع رسانی
 • مروری بر کتاب توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی
  محمدرضا رضوی صفحه 129
 • معرفی کتاب
  صفحه 134
 • بررسی ماموریت های سازمانی اتاق بازرگانی در چند کشور منتخب
  معصومه صالحی امین صفحه 136
 • دیدگاه
  صفحه 139