فهرست مطالب

عصر ارتباطات - پیاپی 13 (پاییز 1385)

فصلنامه عصر ارتباطات
پیاپی 13 (پاییز 1385)

 • روابط عمومی و اینترنت
 • 38 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
 • راه نو / درباره انتشار دولت جدید عصر ارتباطات
  محمودرضا مرتضوی صفحه 3
 • مقالات
 • نظریات همگرایی در عصر جهانی شدن
  علی محمد مزیدی صفحه 5
 • هفت روز در استودیو
  پرستو اسلامی صفحه 12
 • نوآوری های ارتباطی و پرسش های انتقادی
  صفحه 14
 • بخش ویژه: روابط عمومی
 • روابط عمومی، مراحل سه گانه بحران
  محمودرضا مرتضوی صفحه 18
 • روابط عمومی و اینترنت
  محمد مهدی فتوره چی صفحه 22
 • آیا روابط عمومی می تواند
  مسعود طوفان صفحه 28
 • مقالات وارده
 • همه چیز مشکوک است
  عزیز امانی صفحه 30
 • جنگ روانی، همراه همیشگی انسان/ راهنما
  صغری حیدری صفحه 31
 • کارگاه
 • صفحه آرایی کاتالوگ و بروشور
  صفحه 32
 • تولید گزارش خبری
  صفحه 34