فهرست مطالب

 • پیاپی 96 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، سارا صفا مطلق * صفحه 1

  مقاله ی حاضر به ‎اندازه‎گیری کارایی فنی 12 شعبه‎ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه ی سال‎های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم‎چنین بررسی چهار عامل تاثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه‎ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می‎پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می‎دهد که فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی‎شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره‎ی مورد بررسی برابر 70% اندازه‎گیری می‎شود. نتایج نشان می‎دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم‎چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تاثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمنا افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: بانک سامان، عوامل موثر بر کارایی، تحلیل پوششی داده‎ها، کارایی فنی
 • اسمعیل ابونوری، نجمه غلامی صفحه 21
  یکی از مهم‎ترین ابعاد ساختار صنعتی، تمرکز صنعتی است. در این راستا، برای تعیین تمرکز در صنایع ایران از سال 79 تا 84، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاهی بر حسب متغیرهای ارزش فروش، تولید، ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از همبستگی بسیار بالا در میان نسبت تمرکز فروش، اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولید بوده است: همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید، حدود 0.9983، فروش با ارزش افزوده 0.9611، تولید و ارزش افزوده حدود 0.9617 به‎دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل و در صورت دسترسی به داده ها، استفاده از نسبت تمرکز ارزش افزوده ترجیح داده می‎شود. با وجود کاهش تمرکز صنعتی، تمرکز در بیش‎تر صنایع، بالا بوده است و صنایع ایران در سال 1384 هم‎چنان ساختار انحصاری داشته‎اند. این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال، به نظر می‎رسد بیش‎تر صنایع به‎صورت رقابتی اداره می‎شوند. در بیش‎تر سال‎های مورد بررسی، صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خرده های فلزی و غیرفلزی»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت‎های هسته‎ای» و «تولید وسایل نقلیه‎ی موتوری و تریلر و نیم تریلر» دارای نسبت تمرکز بالای 70 درصد بوده‎اند، این در حالی است که صنعت منسوجات، غیرمتمرکزترین صنعت بر حسب هر چهار متغیر (فروش، تولید، اشتغال و ارزش افزوده) بوده است.
  کلیدواژگان: همبستگی، ساختار صنایع، ایران، _ ارزش تولید، ارزش افزوده، فروش، اشتغال، نسبت تمرکز
 • حمید خالوزاده، سعیده حمیدی علمداری، میررستم اسدالله زاده بالی صفحه 45
  در این مقاله‎ی، پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور طی سال‎های برنامه‎ی پنجم توسعه، یا به‎کارگیری روش شبکه های عصبی غیرخطی انجام شده است. این پیش بینی بر مبنای داده-های درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات‎های کل، مستقیم، غیرمستقیم (سال‎های 87-1338)، شرکت‎ها، درآمد، ثروت و واردات (87-1342) بوده است.
  از آن‎جا که پیش بینی ها مربوط به دوره‎ی میان مدت می‎باشد، شناخت نسبی از میزان پیچیدگی سری های زمانی موردنظر این امکان را فراهم می کند که با توجه به ساختار سری های زمانی، از مدل‎های مناسب برای پیش بینی و دستیابی به جواب‎های قابل اطمینان استفاده شود، لذا در این مقاله ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی درآمدهای مالیاتی از جهت آشوبی و تصادفی بودن و میزان پیچیدگی، با استفاده از آزمون بعد همبستگی، بررسی شده است. نتایج تخمین بعد همبستگی علاوه بر تایید وجود آشوب در داده ها، نشانگر پیچیدگی در ساختار سری های زمانی موردنظر می‎باشد که میزان آن در مورد هر متغیر از جهت شدت و ضعف، متفاوت است. در مرحله‎ی بعد، درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی با استفاده از شبکه‎ی عصبی پیشنهادی وی‍‍ژه‎ی مولفان با ساختار چندورودی چندخروجی و قانون یادگیری پیشنهادی برای سال‎های 93-1388، به صورت یک بازه‎ی درآمدی پیش‎بینی شده است. نتایج به‎دست آمده از فرآیند پیش‎بینی شش سال آینده در فاز آموزش بسیار مطلوب بوده است و انتظار می‎رود در سال‎های آینده نیز مقادیر پیش‎بینی شده چنان‎چه تغییر ساختار ویژه‎ی مالیاتی رخ ندهد، با دقت خوبی برقرار باشد.
  کلیدواژگان: بعدهمبستگی، شبکه‎ی عصبی مصنوعی، مالیات، آشوب، مدل چندورودی، چندخروجی، _ پیش بینی
 • رحمان خوش اخلاق، مصطفی عمادزاده، علیمراد شریفی، مهدی صادقی شاهدانی، علی ناظمی * صفحه 65

  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خصوصا کشورهای آسیایی، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی نقطه‎ی آغاز در فرایند تجدید ساختار ایجاد بازار لحظه‎ای برق می‎باشد. اما در ایجاد بازارهای برق سوالات متعددی هم‎چون قوانین و طراحی بازار قابل طرح می‎باشد چرا که تحت ساختار جدید بنگاه های تولید کننده به عنوان یک بنگاه خصوصی مسئول تصمیمات خود بوده و در این راه نیازمند استفاده از مدل‎هایی هستند که بتواند مشکلات آن‎ها را برآورده نماید.
  در مقاله‎ی حاضر یک مدل منطقه‎ای برای بازار برق تجدید ساختار شده که در آن تولیدکنندگان انرژی و شرکت‎های توزیع در یک بازار لحظه‎ای به تبادل با یکدیگر می‎پردازند ارائه شده است. مدل بر اساس برنامه‎ریزی ریاضی به محاسبه‎ی یک مبنای مناسب برای انجام معاملات در بازار برق، در حالتی که تقاضا به صورت مداوم در حال تغییر است و تولید توسط بنگاه های متفاوت صورت می‎گیرد، می‎پردازد.
  مدل بر اساس حداقل‎سازی هزینه های متغیر با توجه به محدودیت‎های تولید و بازار اجرا می‎شود. بازار برق اصفهان بدین خاطر که یکی از مناطق اصلی برق کشور می‎باشد به عنوان یک بازار محلی مورد مطالعه قرار گرفته و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: بازار برق، قیمت‎گذاری لحظه‎ای، مدل برنامه‎ریزی غیرخطی، _ هزینه‎ی نهایی کوتاه‎مدت، تجدید ساختار
 • فرهاد رهبر، مصطفی سرگلزایی صفحه 89
  با توجه به اهمیت سیاست‎های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد‎های مالیاتی دولت) در اثر‎گذاری در اقتصاد و هم‎چنین تاثیر‎گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست‎های مالی بر روی فقر در طی دوره‎ی 1386-1363 در ایران ‎پرداخته می‎شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می‎توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تاثیر سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تاثیرات متقابل و هم‎زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد‎های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم‎چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است.
  کلیدواژگان: درآمد مالیاتی، توزیع درآمد، سیاست مالی، رشد اقتصادی، مخارج عمرانی، مخارج اجتماعی، روش VAR، روش ARDL، مخارج مصرفی
 • ناصر شاهنوشی، علی فیروز، میترا ژاله رجبی، محمود دانشور، سیاوش دهقانیان صفحه 111
  در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تاثیر این عوامل بر ضایعات و هم‎چنین نحوه‎ی تاثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن هر خانوار در سه گروه خانوارهای با ضایعات کم- متوسط، با ضایعات زیاد و با ضایعات بسیار زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 352 خانوار مصرف کننده‎ی نان شهر مشهد به کار گرفته شده است. بررسی اثرات نهایی الگوی لاجیت ترتیبی در بخش مصرف کنندگان نشان می‎دهد که دور یا متوسط بودن فاصله تا نانوایی، پیاده پیمودن مسیر نانوایی، خنک نکردن نان پس از خرید، حمل نان خریداری شده روی دست و بدون پوشش، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی، ارزان تلقی کردن بهای نان، درآمد ماهانه‎ی خانوار، نرخ متوسط مصرف نان ماهیانه، تحصیلات سرپرست و تحصیلات سایر افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوارها در زمره‎ی خانوارهای با ضایعات کم و متوسط را کاهش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن این خانوارها در گروه خانوارهای با ضایعات زیاد و بسیار زیاد را افزایش می‎دهد. هم‎چنین بر اساس نتایج این بخش از مطالعه، همکاری در خرید نان، نگهداری نان در فریزر، خوب ارزیابی کردن کیفیت نان مصرفی از سوی خانوار، تحصیلات مادر خانوار، تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، خانه دار بودن و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی، احتمال این‎که خانوار در گروه خانوارهای کم- متوسط ضایعات قرار گیرد را افزایش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه های با ضایعات زیاد و خیلی زیاد را کاهش می‎دهد.
  کلیدواژگان: مشهد، ضایعات نان، الگوی لاجیت ترتیبی
 • عزت الله عباسیان، الهام فرزانگان صفحه 133
  ثبات اقتصادی، از جمله اهداف اصلی دولت در حیطه‎ی اقتصاد است. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده‎ی بازارهای مالی، حباب های قیمتی می باشد. حباب از نوعی انتظار سرچشمه می‎گیرد بنابراین تشکیل حباب در بازارها را می توان نتیجه ی رفتار سرمایه گذاران دانست، زیرا قیمت های بازار عمدتا بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از پیش بینی آینده ی بنگاه ها هستند.
  تحقیق پیش رو درنظر دارد وجود حباب های عقلایی را با درنظر گرفتن یکی از محدودیت‎های آربیتراژ، ریسک معامله گران اختلال زا و با فرض انتظارات عقلایی? در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش داده های ترکیبی ((Panel Data و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) طی دوره زمانی فروردین سال 1379 تا آبان ماه 1387، مدل های مورد نیاز تخمین زده شده اند. برطبق نتایج? حتی با وجود آربیتراژ کنندگان عقلایی، معامله گران اختلال زا در انحراف قیمت ها از عوامل بنیادی تاثیر قابل توجهی داشته اند. نتایج براهمیت تورم و ضریب قیمت-سود سهام هنگام ارزیابی ریسک سرمایه گذاری، تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: مدل ارزش حال، معامله‎گران اختلال‎زا، روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)، _ آربیتراژکنندگان عقلایی، حباب عقلایی
 • حسین عباسی نژاد، شاپور محمدی، وحید بهروزی ایزدموسی صفحه 155
  نرخ بازده‎ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم‎چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده‎ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده‎ی بدون ریسک در دست نمی‎باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه‎گذاری می شود که از مدل قیمت‎گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می‎شود که معادله‎ی حالت خودرگرسیونی مرتبه‎ی اول، رفتار بازده‎ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل‎ها تبیین می‎کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می‎باشد.
  کلیدواژگان: فیلتر کالمن، بازده‎ی بدون ریسک، مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای، فضای حالت
 • عبدالرسول قاسمی، محمد ستاریفر، زینب مرتضوی فر صفحه 181
  مالیه‎ی خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده ای جهانی است که در دهه‎ی 1980 به‎عنوان راه‎کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه‎ی خرد، با نوآوری های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثر بخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه‎ی خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه‎ی خدمات مالی خرد می-پردازند.
  در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه‎ی خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته‎ی امداد در استان تهران جهت آزمون این مساله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه‎ی خرد و ویژگی های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است.
  نتایج نشان می‎دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده اند، بیش‎تر است.
  کلیدواژگان: مصرف خانوار، اعتبارات خرد، درآمد خانوار، مالیه‎ی خرد
 • ابراهیم گرجی، حمید پاداش صفحه 207
  چالش «کینز در مقابل کلاسیک‎ها»، مدت‎هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعا نظریه‎ی جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سئوال تاریخی این است که آیا واقعا انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش‎بینی پدیده ها باشد، آنگاه می توان دست کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک‎ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت‎های فلسفی- معرفتی، تفاوت‎های متدولوژیک و تفاوت‎های تئوریک.
  تفاوت‎های فلسفی- معرفتی اساسا به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه‎ی کلاسیکی دگرگون می شود. تفاوت‎های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می‎کند. از نقطه نظر متدولوژیک، نقطه‎ی قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم‎ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه پردازی را می توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه‎گذاری و پس‎انداز، نرخ بهره‎‎ی سیاست‎گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت‎ها و دستمزدها، عدم تسویه‎ی بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه‎ی نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه‎ی ذکر شده رخ داده است.
  کلیدواژگان: انقلاب کینزی، _ اقتصاد کینزی، تئوری کلاسیکی، کینز
|
 • Hamid Abrishami, Mohsen Mehrara, Sara Safa Motlagh Page 1

  This paper studies the technical efficiency of 12 branches of Saman Bank over the period 1387-88, relating it to the composition of staff by sex, the ratio of fixed assets to total assets, the age of the branches and the geographic ranking in development indicators of the city where the branch is located in. Data Envelopment Analysis is used to determine the efficiency of branches. The average level of technical inefficiency of these branches is found to be 0.7. The results show a positive relationship between the efficiency and the ratio of fixed assets to total assets, but the second variable is found to have decreasing impact as the absolute value of the variable rises. The study also finds a negative relationship between the efficiency and the ratio of male employees and a positive relationship between efficiency and the value of development indicators of the city the branch is located in.

 • Esmaiel Abounoori, Najmeh Gholami Page 21
  One of the most important dimention of the industrial structure is the concentration. In order to determine concentration in Iranian industries from 2000 to 2005، the 5-firm concentration ratio is used in terms of sale value، production، value added and employment variables. The results indicate high correlation among concentration ratios in terms of sale، employment، value added and production value: the correlation between sale concentration ratio and that of production has been about 0. 9983، sale and value added 0. 9611، and between production and value added about 0. 9617. Concerning the results، and avalilability of the data، application of the value added concentration ratio is preferred. Despite reduction in industrial concentration، the concentration in most of industries in Iran has been high and display monopolistic structure. Although this is the case in terms of value added concentration ratio، using employment CR reflect that most industries are run in a state of competition. In most of the years durig research period، manufacture of tobacco products، recycling، manufacture of coke، refined petroleum products and nuclear fuel، and manufacture of motor vehicles، trailers and semi-trailers have had concentration ratio of over 70 percent. This has been the case while Texciles industry has been less concentrated industry in terms of all four variables (sale، production، employment and value added).
 • Hamid Khaloozadeh, Saeedeh Hamidi Alamdari, Mirrostam Asadolahzadeh Bali Page 45
  In this paper modeling and forecasting of revenue of taxes in fifth development plan is investigated based on a special structure of nonlinear neural networks. The time series of taxes which are studied in this research are related to total tax، direct tax، indirect tax، companies’ tax، income tax، wealth tax، and import tax. Based on the correlation dimension estimation technique، the structure of each time series with respect to linearity، nonlinearity and stochastic process are studied. The results indicate that there is chaotic behavior in tax time series generators and declare possibility of applying nonlinear modeling for mid-run forecast. Then، the results of modeling and forecasting of time series of the taxes during 1959- 2009 using a novel multi- input multi- output artificial neural networks are presented. An upper and a lower band of prediction are also derived for each time series of taxes. The results for next 6 years prediction are very good in training stage and it is supposed to have good results in real next 6 years.
 • Rahman Khoshakhlagh, Mostafa Emadzadeh, Alimorad Sharifi, Mehdi Sadeghi, Ali Nazemi Page 65

  In most of the developing countries، particularly in Asian countries، the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition، electricity industry، all around the world، is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework، producers are considered as private companies which are responsible for their decisions. This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model، General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used.

 • Farhad Rahbar, Mostafa Sargolzai Page 89
  Considering the importance of government fiscal policy (government spending and state tax income) in economy and its effectiveness in well-being of people، this paper examines the effects of fiscal policy on poverty during the period 1386-1363 in Iran. In this paper، considering the fact that poverty changes can be divided to changes in economic growth and changes in income distribution; initially using Auto-Regressive distribution lags (ARDL) model، the effects of fiscal policy on economic growth and income distribution also have been investigated and then by using Vector Auto Regressive model (VAR)، mutual influences among the variables of poverty index (sen index)، economic growth rate and income inequality index (the ratio of the top ten percent of income to the last ten percent of income) is considered. The results of this study suggest that consumer spending and government’s tax revenues caused worsening of poverty index (poverty increasing in the community) construction spending also caused the government to improve social indicators of poverty (reducing poverty in the community).
 • Nasser Shahnoushi, Ali Firoozzare, Mitra Jalerajabi, Mahmoud Danshvar, Siavash Dehghaniyan Page 111
  In order to investigate effective factors on bread waste and determine effect genial of each factor on probability of being each family in three categories of low-medium، high and extra high bread waste، the order logit model and the 352 families data from Mashad city were taken in use. The samples have been selected using a simple random sampling method. The survey of marginal effect in order logit model showed that distance to backery، walking to backery، not cooling bread after purchasing، carrying bread on hand، number of times of going to backer’s per week، waiting time in backery، low assessment of bread price، per month income of household، average rate of bread consumption، household supervisor education، and education of other family members، decrease the probability of the family falling into the group of low and medium waste، and increase the probability of the family falling into the group of high waste and extra high waste families. Also، cooperation in buying bread، freezing bread، good assessment of bread quality، mother’s education، number of household members، average age of household، being mother housekeeper، and average rate of food consumption increase the probability of the family falling into the group of low and medium waste، and decrease the probability of the family falling into the group of high waste and extra high waste families.
 • Ezatollah Abbasian, Elham Farzanegan Page 133
  Economic stabilization is one of the main government objectives in the economy. One of the most destructive and devastating factors that could damage financial markets، are price bubble formations. Thus، bubble creation in stock markets can be considered as a result of investor behaviors، because the market prices mainly reflect investor expectations from firm’s future perspectives. The aim of this paper is to study rational bubbles with the consideration of one of the limitations of arbitrage، Noise Trader Risk، by focusing on rational expectations in the Tehran Stock Exchange. To achieve this aim، by using Panel Data and ARDL approaches، from 2000M3 to 2008M10 appropriate models are estimated. Results indicate that during the underlying period، even with dominance of rational arbitrageur; noise traders have a significant impact in the formation of bubbles. The results emphasize the importance of inflation and price-dividend ratio when assessing investment risk.
 • Hossein Abbasinejad, Shapoor Mohammadi, Vahid Behrouzi Izadmusa Page 155
  The risk free rate of return plays a main role in financial economic theory and financial markets. Due to prohibition of interest in Islamic countries there is no specific financial instrument with risk free rate of return as a criterion for measuring the risk free rate of market. We apply the Kalman Filter to estimate this variable for financial markets in Iran. The technique is based on a state space representation derived from capital asset pricing model (CAPM) and one of the Random Walk or Autoregressive models. The parameters of the model are estimated by maximum likelihood. We generally found that the AR (1) is an optimum model for Rf، and the mean، variance، and final state of the estimated variable are 0. 0397، 0. 0005، and 0. 036 respectively.
 • Abdolrasoul Ghasemi, Mohammad Sattarifar, Zeynab Mortazavifar Page 181
  Microfinance، banking to the poor، is a recent global phenomenon introduced as a way for combating the poverty in the 1970’s. Before that the poor were not allowed access to credit and loans due to the widespread belief that the poor could not repay loans. But microfinance movement with financial innovations reduced the costs and risks of lending to poor households، and presented as tool for reducing poverty. Today various countries use microfinance، also in Iran there are microfinance institutions. This research tries to survey the impact of microfinance on household income and consumption. So that the household under cover of employment fund of KOMITE-EMDAD in Tehran province has chosen. In this study، ordinary least square method has selected to evaluate the effects of some variables like microfinance and household characteristics on household income and consumption. The empirical results indicate that the income of households that used the credit of this fund has increased.
 • Ebrahim Gorji, Hamid Padash Page 207
  The challenge of "Keynes vs. Classics" has been considered by economists and historians of economic thought. The centre of this challenge is: whether Keynes has really presented a new theory. In fact، the historical question is: whether the Keynesian Revolution has occurred? If we accept the Scientific Revolution concept as transforming a new paradigm in economic explanations and predictions، then، we can argue that there are three main differences between Keynes and the Classics. These differences، considered as the elements of Keynesian Revolution، are philosophic-epistemic، methodological and theoretical differences. The revolution، in terms of the nature of economics is considered to be a philosophic-epistemic difference. According to this aspect، Keynes transformed the nature of economics، as considered by classical economists. From the viewpoint of methodological difference، Keynes has used the equilibrium method for economic analysis. Furthermore، the most important theoretical elements are found in many categories such as investment، saving، interest rate، policymaking، rigidity of prices and wages، non-clearing of markets and uncertainty. The final conclusion is that the Keynesian Revolution has occurred in all these aspects.