فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد عطایی، امین عسگری صفحه 1
  نفت خام به عنوان ماده ی اصلی صنایع، یکی از مهم ترین مواد با ارزش و استراتژیک در دنیا محسوب می شود. پس از تجربه جنگ های جهانی و مسائل وارده به بازار نفت، بسیاری از کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی اقدام به ذخیره سازی نفت نمودند تا در مواقع ضروری، آسیبی به اقتصاد و صنایع آنها وارد نشود. از طرف دیگر ایران حتی در شرایطی که هیچ خطری ناشی از جنگ و تهدیدات بین المللی وجود نداشته باشد با چالش بازاریابی نفت مواجه است. در دوره هایی که تقاضای خرید به طور موقت دچار رکود شود، باید مخازن کافی وجود داشته باشد تا در تولید و ذخیره سازی نفت خام کشور مشکلی ایجاد نشود. تا کنون روش هایی از قبیل مخازن روزمینی، شناور، درون زمینی و زیرزمینی برای ذخیره سازی نفت تجربه شده است. حجم زیاد ذخیره سازی، ایمنی بالا و هزینه های عملیاتی و نگهداری اندک موجب شده تا ذخیره سازی زیرزمینی بیشتر از سایر روش ها مورد توجه کشورهای دنیا قرار گیرد. تا کنون در میان روش های ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام، استفاده از مغارهای سنگ سخت، مغارهای نمکی و معادن متروکه بیشترین کاربرد را داشته اند. انتخاب روش ذخیره سازی متناسب با شرایط کشور، دارای پیامدهای مثبت سیاسی و اقتصادی است. بنابراین در این تحقیق با بررسی عوامل فنی، اقتصادی، محیطی، زیست محیطی و پدافندی تاثیر گذار بر ذخیره سازی نفت خام و بهره گیری از نظریات کارشناسان داخلی و خارجی، روش های ذخیره سازی زیرزمینی مناسب برای کشورمان اولویت بندی شده اند. با توجه به آنکه عوامل متعددی بر انتخاب روش مناسب ذخیره سازی تاثیر گذار هستند، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ضرورت می یابد. در این تحقیق با کمک روش تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) روش های مناسب ذخیره سازی نفت خام برای کشورمان اولویت بندی شده اند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش های ذخیره سازی نفت خام
 • داود جهانی، نادر کهنسال قدیم وند، پانته آمحمد جعفر صفحه 13
  سازند کنگان به سن تریاس پیشین (اسکی تین) یکی از سنگ های مخزن مهم گازی در جنوب باختر ایران و خلیج فارس است. این سازند به طور عمده دربردارنده ی رخساره های کربناته، تبخیری و شیل است. در این مطالعه، چند برش زیرسطحی از سازند کنگان در زیر- حوضه ی فارس وابسته به حوضه ی رسوبی زاگرس انتخاب شده و به منظور شناسایی و تفسیر رخساره انیدریت و فابریک های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نواحی مورد مطالعه، سازند کنگان با ناپیوستگی بر روی سازند دالان (پرمین پسین) و به گونه ی پیوسته و هم شیب در زیر سازند دشتک (تریاس میانی تا پسین) جای دارد. بررسی رخساره های سازند کنگان در برش های مورد مطالعه نشان می دهد که این رخساره ها در محیط های سبخا/ پهنه های کشندی، تالاب، برجستگی های زیردریایی/سد و دریای باز وابسته به یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ یا اپی ریک نهشته شده اند. بررسی پتروگرافیکی مغزه ها و مقاطع نازک نهشته سنگ های کربناته- تبخیری سازند کنگان نشان می دهد که انیدریت در این سازند به ضخامت های متغیر و فابریک های گوناگون مانند نودول های منفرد، توری قفس مرغ، اینترولیتیک، عدسی، تابولار/ تیغه ای، اسفرولیتی/ بادزنی، ضربدری، سوزنی/فیبری، موزائیکی و سیمان پر کننده حفره ها دیده می شود. بررسی فابریک های یادشده نشان می دهد که بیشتر آن ها در مرحله هم زمان با رسوب گذاری و یا در مراحل اولیه ی دیاژنزی پدید آمده اند.
  کلیدواژگان: سازند کنگان، تریاس پیشین، انیدریت، فابریک، دیاژن
 • زهره سالاروند، سوسن اسماعیل پور، فاطمه غازیانی صفحه 19
  در این پروژه 41 نمونه نمک از همه ی معادن و کارخانه های فعال نمک طعام در منطقه گرمسار تهیه شد. میزان سرب، کادمیم درنمونه ها مطابق استاندارد ملی ایران و استانداردکدکس به روش نشر پلاسمای القایی آرگون و میزان آرسنیک مطابق استاندارد بین المللیAOAC به روش اسپکترومتری جذب اتمی از طریق تولید هیدرید آرسنیک و میزان جیوه مطابق استاندارد ملی انگلستانBS7319 به روش اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. مطابق استانداردهای ملی و کدکس حد مجاز سرب به ترتیب ppm 1 و ppm 2، حد مجاز کادمیم به ترتیب ppm 2/0 و ppm 5/0، حد مجاز آرسنیک ppm 5/0 و حد مجاز جیوه به ترتیب ppm 05/0 و ppm 1/0 است. نتایج نشان داد مقدار سرب، کادمیم و جیوه در نمونه های مورد مطالعه کمتر از حد تشخیص روش های مورد استفاده و کمتر از حدود مجاز تعریف شده می باشد و مقدار آرسنیک در بسیاری از نمونه ها کمتر از حد تشخیص روش مورد استفاده (ppb 50) و در بقیه موارد بین ppb 50 تا ppb 130 و در حد مجاز است. خوشبختانه نتایج نشان داد که کیفیت نمک معادن ناحیه گرمسار از نظر مقدار فلزات سنگین با استاندارد ملی مطابقت دارد و تا زمانی که نتایج آنالیز محصولات مطابق استاندارد باشد، کنترل معادن از لحاظ وجود این عناصر ضروری نخواهد بود.
  کلیدواژگان: آلودگی فلزات سنگین، حد مجاز، نمک، معادن و کارخانه های نمک گرمسار
 • حبیب الله قاسمی، محمد برهمند صفحه 31
  گرمسار غربی ترین شهرستان استان سمنان است که با وسعتی معادل 9233 کیلومتر مربع از طرف شمال به دماوند و فیروزکوه، از غرب به ورامین، از شرق به سمنان و از جنوب به کویر مرکزی و در نهایت به شهرستان نائین در استان اصفهان محدود می شود. توده های تبخیری، یکی از سیماهای ساختاری زیبا و قابل توجه در منطقه به شمار می روند. این توده ها در غرب، شمال غرب و شمال شهرستان، رخنمون وسیعی دارند. لایه ی مادر توده های تبخیری، بخش های تبخیری سازندهای قرمز زیرین و کند است که در زمان ائوسن- الیگوسن و در یک سکوی دریایی حاشیه ای کم عمق تشکیل شده اند. همچنین در سازند قرمز زیرین منطقه، توده های متعدد آذرین ساب ولکانیک نفوذ کرده اند. هدف این تحقیق یافتن نوعی ارتباط زمانی و مکانی بین تشکیل سازند قرمز زیرین (به ویژه توده های نمکی) با ماگماتیسم روی داده در منطقه است.
  کلیدواژگان: گنبد نمکی، گرمسار، گابرو، دیوریت، سازند قرمز زیرین
 • الهام مطلبی صفحه 47
  بررسی مشکلات مربوط به خاک در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیتی بسیار زیاد در حفظ منابع تولید (آب و خاک) و استفاده ی پایدار از آنها دارد. شرایط اقلیمی خاص این مناطق از جمله ایران، موجب تشکیل و توسعه خاک هایی چون خاک های شور، سدیمی و شور و سدیمی می گردد. خاک های شور ایران محتوی مقادیر قابل ملاحظه ای املاح محلول هستند، که ویژگی های خاک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. شناسایی دقیق وگسترده ی انواع مختلف خاک های مبتلا به نمک در یک کشور می تواند در برنامه ریزی برای تولید مواد غذایی نقش موثری داشته باشد. از نقطه نظر اقتصادی فعالیت های کشاورزی برای تولید محصولات زراعی در این گونه اراضی احتیاج به شناخت همه جانبه ی آنها و کاربرد تمهیدات پیچیده ای دارد که با روش های بهره برداری از منابع خاک و آب مناسب، تفاوت دارد. بدیهی است که حصول نتایج مطلوب در برنامه های اصلاح و به سازی خاک و سرمایه گذاری در جهت توسعه ی کشاورزی در اراضی شور، در گرو داشتن اطلاعات دقیق از ویژگی های اراضی مورد نظر می باشد. بنابراین نویسنده ی این مقاله با نگاهی به مطالعات صورت گرفته در مناطق خشک و اراضی شور موجود در آنها، می کوشد فرایند شور شدن خاک و ویژگی های این خاک ها را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از گروه بندی خاک های مبتلا به نمک آن ها را با یکدیگر مقایسه کرده و از تجربیات حاصله، در اصلاح و کاربرد این گونه خاک ها استفاده نماید.
  کلیدواژگان: مناطق خشک و نیمه خشک، خاک های شور
 • حسین رحیم پور بناب، زینب شریعتی نیا صفحه 55
  ژئوشیمی رسوبی نهشته های تبخیری های پتاس میوسن در ممبر(بخش) M1 سازند قرمز فوقانی معدن نمک ملحه در جنوب شهر سمنان که در حوضه ی دشت کویر بزرگ رسوب گذاری نموده اند به منظور شناسایی منشا آن ها مطالعه گردید. به لحاظ کانی شناسی، از هالیت، سیلویت، پلی هالیت، کارنالیت و لانجبینیت تشکیل شده اند. از بین کانی های نام برده شده، پلی هالیت، کارنالیت و لانجبینیت، به صورت ثانویه و اطراف و حاشیه ی هالیت با بافت های اولیه ی رسوبی مکعبی را احاطه نموده اند. این دسته از کانی های تبخیری زمانی که در شورابه مقدار کافی از یون های پتاسیم و مقادیر ناچیز منیزیم موجود باشد، تشکیل می شوند. علاوه بر لایه ای بودن لایه های نمک، وجود بافت های اولیه ی جناغی، اسکلتی و تجمعی در کانی های هالیت و سیلویت حاکی از این است که آنها در محیط رسوبی کم عمقی نهشته شده اند که آب های دریایی به آن راه داشته اند. برای اثبات دریایی بودن نمک های معدن ملحه، از ژئوشیمی عنصر برم که به صورت بسیار جزئی وارد شبکه کانی های تبخیری سیلویت و هالیت می شود، استفاده گردید. بالاترین میزان برم، 200 پی پی ام، در کانی هالیت از افق های مختلف بوده است. به نظر می رسد این رسوبات تبخیری با توجه به لایه ای بودن آن ها و همراهی با رخساره های کم عمق دریایی در یک محیط رسوبی اولیه مرتبط با منشا آب های دریایی تشکیل شده اند. با توجه به این که حوضه ی کویر بزرگ، حوضه ای کم عمق بوده، احتمالا آب های باقی مانده از حوضه ی دریایی سازند قم منشا تبخیری های جوان تر بوده است.
  کلیدواژگان: رسوبات تبخیری، بافت های رسوبی اولیه، سازند قرمز فوقانی، سمنان، ایران مرکزی
 • سیدمحمدعلی حسینی، فرهنگ سرشکی، سیدمحمداسماعیل جلالی صفحه 71
  سنگ نمک یکی از پیچیده ترین سنگ ها از نظر رفتار مکانیکی است که حتی در تنش های انحرافی اندک نیز از خود تغییر شکل های بزرگی نشان می دهند. تغییر شکل پذیری تابع زمان نمک تحت بارهای ثابت، رفتار مکانیکی مهم دیگری است که در طراحی فضاهای زیرزمینی در این سنگ، نقش برجسته ای را ایفا می کند. شرایط فیزیکی نظیر درجه حرارت، سطح تنش و تفاضل آن، رطوبت، ابعاد بلورها و...، بر رفتار و بسیاری دیگر از خواص مکانیکی این سنگ موثر هستند. در این مقاله، ابتدا شاخص ترین ویژگی های سنگ نمک را که در طراحی فضاهای زیرزمینی نظیر مغارهای ذخیره سازی سیالات، معادن زیرزمینی اتاق و پایه و... موثر هستند، بررسی کرده و سپس نتایج حاصل از آزمایشات بر روی نمونه های نمکی مطالعه می شود تا تاثیر شرایط فیزیکی بر خواص و رفتار سنگ بهتر شناخته شود.
  کلیدواژگان: سنگ نمک، تنش های انحرافی، خزش، درجه حرارت، ابعاد بلورها، مغارهای نمکی
 • مریم کارگر راضی، کریستیان راسل صفحه 81
  در این پژوهش تاثیر اکسیدهای سدیم، کلسیم و باریم در نمک های کربناته آنها در شیشه بوروسیلیکات- اپال در بهبود خواص مقاومت در برابر بخار و آب بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ویژگی ایده آل به نسبت BaO+CaO/Na2O وابسته است. مواد اولیه متشکله شیشه بوروسیلیکات- اپال حاوی افزودنی های نمک هایی مانند متا فسفات سدیم، کربنات کلسیم، کربنات باریم می باشد که با دقت بالایی در توزین به بچ اضافه می شود. در این تحقیق ترکیب جدیدی از شیشه های بوروسیلیکات اپال شده با P2O5 با ترکیب درصد کلی ارائه شده است که بالقوه دارای خاصیت ضریب انبساط حرارتی پایین و مقاومت شیمیایی بالا می باشند.
  کلیدواژگان: کربنات سدیم، کربنات کلسیم، کربنات باریم، شیشه اپال، شیشه بوروسیلیکات، ویژگی های مقاومت هیدرولیتیک
|
 • Mohammad Ataei, Amin Asgari Page 1
  Crude oil as the main row material in industries is one of the most strategic and valuable materials in the world. In one hand, after World Wars and the issues they caused for oil marketing, many of North American, European and Eastern Asian countries began to store crude oil till in emergency cases they can protect their economy and industries against probable damages. On the other hand, even in the absence of war and any international threat against Iran oil marketing it still facing its own challenges. In the low crude oil demand periods, there should be enough stores for storing crude oil to prevent any problem in producing and storing of it in the country. Since various methods such as aboveground tanks, floating, in-ground and underground oil storage has been experienced. Large storage capacity, high safety and low operational and maintenance costs of underground storage in comparison with the other methods have been caused to be more concerned in many countries. Underground crude oil storage methods including hard rock caverns, abandonment mines and salt caverns have been widely used. Choosing the appropriate storage method with respect to country conditions has positive political and economic consequences. In this study, technical, environmental, economical, defensive criteria effective on crude oil storing has been investigated, and also by taking advantages of internal and external expert’s viewpoints, the appropriate methods of underground storing has been prioritized. Due to effects of various criteria on choosing the suitable storage methods, application of Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods would be important. In this study with application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and with respect to our country situations, the appropriate underground crude oil storage of methods has been prioritized.
 • Davood Jahani, Nader Kohasal-Ghadimvand, Panteha Mohammad-Jafar Page 13
  The Kangan Formation with age of Early Triassic (Scythian) is one of the most important gas reservoir in southwest of Iran and Persian Gulf. This formation is mainly composed of carbonate, evaporite and shale facies. In this research, several sub-surface sections of the Kangan Formation in Fars sub-basin related to Zagros Basin were selected and studied for recognition and interpretation of anhydrite facies and its fabrics. In the studied area, the Kangan Formation unconfomably overlies the Dalan Formation (late Permian) and conformably underlies the Dashtak Formation (Middle- Late Triassic). Investigations of the Kangan Formation facies in the studied sections show that these facies were deposited in sabkha/tidal flat, lagoon, shoal/barrier and open marine environments that related to a ramp or epeiric carbonate platform. Petrographic studies of the cores and thin sections of the carbonate- evaporite deposits of the Kangan Formation indicate that anhydrite in this formation has a variety thicknesses and fabrics such as individual nodules, chicken-wire, enterolithic, lenticular, tabular/bladed, spheroid/fan, decussate, acicular/fibrous, mosaic and pore-filling cement. Investigation of these fabrics shows that the most of them were formed syndepotional and/or early diagenetic.
 • Zohreh Salarvand, Sousan Esmaeilpour, Fatemeh Ghaziani Page 19
  In this project 41 sample salt were taken from all active salt mines and table salt factories in Garmsar region. The amount of Pb and Cd in samples were determined and investigated according to appropriate national standard of Iran and Codex by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method, the amount of As were determined and investigated according to appropriate international standard of AOAC by atomic absorption spectrophotometry(AAS) after generation of Arsenic hydride and the amount of Hg were determined and investigated according to appropriate British national standard(BS7319) by cold vapour atomic absorption spectrometric method. In accordance with national standard of Iran and Codex standard the allowed maximum limit of Pb is respectively 1ppm and 2ppm, of Cd is respectively 0.2pmm and 0.5ppm, of As is 0.5 ppm and of Hg is respectively 0.05ppm and 0.1ppm. The results showed that the amount of Pb, Cd and Hg in all of the studied samples was less than detection limits of the appropriate used methods and was bellow the allowed maximum limits. The amount of As in many of samples was less than detection limits of the used method (50ppb) and of other samples was in range of 50 ppb to 130 ppb and lower than the allowed maximum limit. Fortunately the results showed that the quality of salts of mines in Garmsar in case of heavy metals is well accordance with national standard. So if the results of analysis of factory's products are acceptable in according to standards, the quality control of mines for those elements will be unnecessary.
 • Page 31
  Garmsar is western city of Semnan province, which is equivalent to 9,233 square kilometer area from the north, Damavand and Firuzkuh, Varamin in the West, the East of Semnan and South Central Desert and finally limited to the Naeen city in Isfahan province. Masses of evaporating are beautiful and remarkable structural. The masses have wide exposure in the West, North West and North of city. The mother layer masses of evaporating are evaporating part of Lower Red Formation and Kond Formation at the time Eocene - Oligocene and a platform in a shallow sea margin are formed. Also, in the Lower Red Formation, multiple masses of igneous sub volcanic have been penetrated. In this study has tried that found time and place kind of relationship between the formations of Lower Red Formations with magmatism occurred.
 • Elham Motallebi Page 47
  Studying soil’s problems in arid and semi-arid regions is of supreme importance in preserving production sources (water and soil) and their constant utilization. Particular ecological conditions of such regions, especially Iran, bring about sodium and salty soils. Salty soils of Iran include considerable amounts of soluble salts which have great influence on properties of the soil. Precise identification and extending different types of salty soils have a significant role nutritional programming of a country. From economical aspects, agric activities and cultivation of foodstuff in such regions require a full-scale recognition of soil and a set of complex arrangements which are totally different from exploiting methods of water and soil sources. It is evident that obtaining desirable results from amendment and productivity programs of soil and investment of agriculture developments in salty soils is conditioned to having precise information about the properties of such soils. So this article reviews the properties of soil in arid and semi-arid regions, having a view on studies done in this field and also classifies salty soils to compare them accurately.
 • Hossein Rahimpour, Zeynab Shariatinia Page 55
  The sedimentary geochemistry studies carried out on the Miocene evaporite deposits of the M1 member of Upper Red Formation for identifying the origin of the Melheh mine evaporates have been deposited in the Great Kavir Basin to the South Semnan city. The mineralogical examination results represent the Halite, Gypsum, Polyhalite, Langbinite and Carnalite in minerals assemblages. Among them, Polyhalite, Langbinite and Carnalite are placed outside the primary halite grains. The latter minerals group forms when the enough amount of K and few Mg are present. Layering of the evaporite deposits shows the depositional textures such as cumulate, chevron and cornet in halite and sylvite is strong evidence to their depositional setting which connected to the sea waters. Furthermore, the Br geochemistry as trace element in the halite and sylvite crystals double checked the origin of Melheh mine deposits. The Maximum Br concentration in halite is 200 ppm. The primary depositional textures like layering associated with shallow marine facies support the idea that they may have formed under marine conditions. According to the observations and geochemical data they have been deposited in a shallow Great Kavir Basin and possibly the evaporative brine could be originated from the Qom sea waters.
 • Seyed Mohammad Ali Hosseini, Farhang Sereshki, Seyed Mohammad Esmaeil Jalali Page 71
  Salt is one of the most complex rocks from geomechanical behavior aspect that shows large deformation even at very small deviatoric stresses. Saltrock Time-dependent deformation behavior under constant loads is another important issue that plays a significant rule in underground space design engineering in saltrock. Physical parameters like temperature, stress level, stress difference, moisture and etc. have influence on salt characteristics. In this paper, the most effective variables on design of underground spaces in salt rock will be discussed. Then, experimental results which have been obtained by other researchers will be investigated for better understanding of the effects physical parameters on saltrock behavior.
 • Maryam Kargar Razi, Christian RÜssel Page 81
  The effect of Na2O، CaO and BaO which are available in a type of borosilicate opal glasses were examined in water and steam leaching. The results show ideal properties are dependent to the limited ratio of Na2O/ BaO + CaO. The batch for borosilicate opal glass mostly contains components that are added in very small amounts، e. g.، Sodium Meta phosphate، Calcium Carbonate، Barium Carbonate، which must be weighed very carefully. This investigation is disclosed new compositions of borosilicate glasses، opacified with P2O5 which have high chemical durability and low thermal expansion coefficient، with general composition SiO2 73. 0، B2O3 11. 70، Al2O3 3. 30، P2O5 1. 30، Na2O (9. 6-(X+Y))، CaO (X=0. 1-050) and BaO (Y=4. 5-2. 9) wt%.