فهرست مطالب

برق - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 38، بهار 1382)

فصلنامه برق
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 38، بهار 1382)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تعیین مسیر خطوط انتقال و کلیدزنی بهینه در بازوصل شبکه قدرت
  سعیده برقی نیا، پویا انصاری مهری، مریم ودیعتی صفحه 1
  یک شبکه قدرت ممکن است به علل گوناگون وارد شرایط اضطراری و یا بحرانی گردد که در صورت فروپاشی شبکه منجربه بی برقی قسمتی از شبکه و یا کل آن خواهد شد. هزینه ناشی از قطع برق برای شرکتهای برق و مصرف کنندگان بسیار زیاد است...
  کلیدواژگان: مسیریابی، کلید زنی بهینه، باز وصل سیستم قدرت، ارزیابی ولتاژ، قابلیت بارگذاری
 • تشخیص محل خطا در خطوط فشار متوسط
  فرزان اسد پور، صفر فرضعلی زاده صفحه 12
  با مدنظر قراردادن مشکلات عمده موجود در شبکه های توزیع فشار متوسط در ایران، مانند رخداد اتصال فاز به زمین، اتصال دو فاز و یا اتصال سه فاز و با توجه به این نکته که ابزاری برای تشخیص محل خطای ایجاد شده وجود ندارد...
  کلیدواژگان: اتوماسیون شبکه توزیع، محل خطا، حسگر خطا، شبکه توزیع
 • پایانه راه دور در صنعت برق
  موسی بیگدلی صفحه 21
  پایان راه دور به عنوان یکی از اجزای سیستمهای اتوماسیون می باشد که به صورت واسط، بین مراکز کنترل و تجهیزات کنترلی، حفاظتی و سیستمهای اندازه گیری نصب شده در پستها عمل می کند...
  کلیدواژگان: پایانه راه دور (RTU)، اسکادا (SCADA)، ادوات الکترونیکی هوشمند (IED)
 • انتقال اطلاعات از طریق شبکه توزیع برق
  کاوه فرهمندی فرد صفحه 29
  خطوط برق بدون نیاز به کابل کشی مجدد می تواند به عنوان یک شبکه مخابراتی مستقل، در نظر گرفته شود. از کاربردهای کانال مخابراتی فوق می توان به اتوماسیون اداری، اتصال کامپیوترها به یکدیگر، اتوماسیون خانگی، قرائت کنتورهای الکترونیکی و اندازه گیری مشخصات خطوط قدرت از راه دور اشاره کرد...
  کلیدواژگان: DLC، خطوط انتقال، مدولاسیون، نویز
 • کاربرد اپتیک در شبکه های قدرت
  ندا یاوری صفحه 37
  در این مقاله به دلیل برتری حسگرهای نوری نسبت به حسگرهای مکانیکی به معرفی تعداد محدودی از آنها پرداخته شده است. حسگرهای نوری بررسی شده عبارتند از: حسگرهای فابری پرو، ترانفسورماتورهای نوری اندازه گیری جریان ولتاژ، حسگرهای مگنتو اپتیکی فارادی، دوربینهای مادون قرمز و ماورای بنفش...
  کلیدواژگان: حسگر دمای فابری پرو، حسگر فشار فابری پرو، ترانسفورماتور نوری اندازه گیری جریان، ترانسفورماتور نوری اندازه گیری ولتاژ، دوربین ماورای بنفش، دوربین مادون قرمز، حسگر مگنتواپتیکی
 • خطرپذیری پستهای انتقال کشور در برابر زمین لرزه
  بابک اسماعیل زاده حکیمی صفحه 47
  با توجه به زلزله خیز بودن ایران، پستهال انتقال شبکه برق کشور در هیچ سطحی، از خطر زمین لرزه مصون نیستند. تعیین لزوم افزایش ایمنی پستهای کشور در مقابل زمین لرزه نیازمند مطالعات اقتصادی و شناخت تراز ایمنی فعلی پستها و تعیین اولویتها در برنامه های راهبردی توسعه کشور است...
  کلیدواژگان: زمین لرزه، سازه، پست
 • ابعاد اجتماعی و فرهنگی مصرف برق
  مریم رفعت جاه، عبدالحسین نیک گهر، محمد فاضلی، محمدرضا کلاهی صفحه 54
  رفتارهای انسانها، چندان براساس نیازهای آنها، یا محاسبه دقیق و عقلانی پیامدهای اعمالشان، شکل نمی گیرد. انسانها همواره تحت تاثیر شبکه پیچیده ای از عوامل محیطی رفتار می کنند. این عوامل محیطی را می توان به دو نوع محیط فیزیکی و محیط اجتماعی تقسیم کرد...
  کلیدواژگان: محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، میزان مصرف برق، رفتار مصرفی، طبقه اجتماعی، آگاهی انرژی
 • تاثیر استفاده از لامپهای کم مصرف بر مقدار و هزینه خاموشی
  فرخ امینی، محسن موحد صفحه 65
  پیک بار طی سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته و سرمایه گذاری قابل توجهی برای تامین آن اختصاص یافته است. بدیهی است در صورت عدم کفایت عرضه برای تامین تقاضا علیرغم سرمایه گذاری های انجام شده، اعمال خاموشی اجتناب ناپذیر است که در این حالت عرضه کننده برق ناگزیر از پرداخت...
  کلیدواژگان: هزینه خاموشی، احتمال عدم تامین بار، انرژی تامین نشده