فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال نهم شماره 4 (زمستان 1390)

فصلنامه پیک نور (علوم انسانی)
سال نهم شماره 4 (زمستان 1390)

 • ادبیات
 • 264 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/08/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • بازخوانی تفسیر آیه مبارکه سوره نور در کتاب معارف سلطان ولد
  میرنعمت الله موسوی، مرضیه صیادی صفحه 3
 • تاثیر واقعه عاشورا در صور خیال شعر فارسی
  ایوب مرادی، سالا چالاک صفحه 10
 • تعابیر کنایی قرآن و تاثیر آن در ترجمه های فارسی
  ابراهیم فتح الهی صفحه 23
 • بررسی زیبایی شناختی چند آرایه ادبی جدید با تکیه بر دیدگاه های شفیعی کدکنی
  فضل الله رضایی اردانی صفحه 31
 • توصیف سبک ادبی
  فیروز فاضلی صفحه 43
 • مشکلات ترجمه فارسی قرآن کریم در واژه
  امیرمسعود صفری صفحه 58
 • تحلیل محتوا و بررسی عناصر داستانی داستان خیش خانه از تاریخ بیهقی
  حسن بساک، سمانه اسدی نوقانی صفحه 72
 • انسان و جهان در شعر رودکی
  منصور پیرانی صفحه 81
 • بررسی تخلص در غزلیات حافظ
  جهانگیر صفری، مهدی مقاره عابد صفحه 90
 • تاریخ بیهقی در آیینه رئالیسم
  فرشته آزادتبار صفحه 105
 • معرفی ترجمه ای کهن از تنبیه الغافلین
  حامد خاتمی پور صفحه 117
 • شعر نو عربی، پدیداری و پایداری
  سمیه طاطیان صفحه 128
 • ابداع واژگان در شعر اقبال لاهوری
  موسی پیری، احمد آریایی نسب، بهروز سلطانی صفحه 135
 • همانندی اندیشه های فروغ فرخزاد و غاده السمان
  عبدالغنی ایروانی زاده، خدایار مختاری کرچگانی صفحه 148
 • درآمدی بر هنر شاعری صائب، شاعر مضمون ساز و هنرمند
  غلامرضا حیدری صفحه 165
 • تمثیل یا اسلوب معادله در ادبیات فارسی
  کاویس سوره صفحه 176
 • جانوران و اسطوره آغاز در ایران باستان
  ابراهیم واشقانی فراهانی صفحه 189
 • ارتباط ذره با خورشید در کلام شاعران
  احمدعلی جعفری صفحه 205
 • آموزه های رودکی برای انسان معاصر
  حسین فامیلیان سورکی صفحه 213
 • شیوه های بیان مودبانه اعتراض در زبان فارسی و زبان انگلیسی توسط کاربران بومی آنها
  کیان کرمی صفحه 221
 • استعاره به عنوان یک ترفند متنی
  مینا عباسی صفحه 247
|
 • Metaphor as a Textual Strategy: Exploration on its textual variation and its discoursal functions
  Page 247