فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 44 (پائیز 1382)

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 44 (پائیز 1382)

 • 339 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/09/09
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  محمدرضا خسروی صفحه 5
 • محسن عینی صفحه 9
 • مهرداد رایجیان اصلی صفحه 19
 • محمود جلالی صفحه 33

  در مفهوم معاصر حقوق بشر و در معنای خاص،دیوان بین المللی دادگستری را نمی‌توان،دادگاه حقوق بشر نامید زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند نزد دیوان طرف دعوا باشند.بنابراین افراد،شرکتها سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. بعلاوه در یک تفسیر مضیق اکثریت قریب به اتفاق آرای مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق‌ بشر نبوده است.گرچه در میان حقوقدانان گرایشی نسبت به توسعه صلاحیتن دیوان‌ همچنان وجود دارد،ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.با این حال‌ با توجه به صلاحیت عام دیوان تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح‌شده‌ در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. در این مقاله رویه قضایی دیوان مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته تا آرای دیوان که با عنایت به ماده 38 اساسنامه تحت شرایط خاصی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل‌ تلقی می‌شود نسبت به حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.نویسنده بر آن است تا با نگاهی‌ انتقادی به نظرات و استدلالات دیوان،بررسی نماید که از میان دیدگاه های فلسفی متفاوت‌ کدام یک مورد توجه دیوان قرار گرفته است؟آیا از نظر دیوان برای حقوق بشر در سطح‌ جهانی می‌توان نسخه واحدی پیچید یا با توجه به تکثر و تنوع مردم،جوامع،فرهنگها و ایدیولوژیها نمی‌توان قابل به جهان-شمولی حقوق بشر بود؟

  کلیدواژگان: سازمان ملل متحد، دادگاه جهانی، حقوق بین الملل، فلسفه حقوق بشر، دیوان دایمی دادگستری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری
 • آنتونیو کاسسه ترجمه: حسین آقایی جنت مکان صفحه 55
 • ژان فرانسوا رئوسی ترجمه: بهزاد رضوی فرد صفحه 69
 • سید عباس پورهاشمی صفحه 89
 • محمدرضا گودرزی صفحه 99

  در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه تاریخ بزه‌دیدگی در فرآیند کیفری،پیدایش بزه دیدشناسی‌ به عنوان یک رشتهء نوین علمی و مبانی نظری بزه‌دیدگی اطفال،با انجام یک پژوهش‌ میدانی محدود و اجرای یک«پرسشنامهء محقق‌ساخته»بر روی 30 تن از مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت تهران و تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آن،و پس از نتیجه‌گیری‌ از تحقیق و با توجه به یافته‌های میدانی،راهکارهایی عملی-به منظور دستیابی به یک نظام‌ کیفری مناسب‌تر نسبت به اطفال و پیشگری از بزه‌دیدگی مکرر آنان توسط نظام عدالت‌ کیفری-ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: اطفال بزهکار، بزه دیده، بزه دیده شناسی، بزه دیدگی اطفال، نظام عدالت کیفری
 • ابهارد شولمیر ترجمه: مصطفی السان صفحه 119
 • امیرمهدی قربانپور صفحه 141
 • معرفی کتابها و نشریه های حقوقی
  صفحه 167
 • نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: پژوهش و مروری بر حقوق خانواده در کشور کانادا
  علی شریف صفحه 183
 • مکتب سکوت در حقوق اسلام (تاسیس حقوقی مالا نص فیه)
  یدالله شریفی صفحه 194
 • نقد لایحه مبارزه با پول شویی
  محمد موسوی مقدم* صفحه 202
 • انتقاداتی بر قانون و نرسیدگی به تخلفات قضات
  حمیدرضا سقزچی صفحه 212
 • تفاوت قبض و تسلیم
  امضان دهقان صفحه 217