فهرست مطالب

توسعه تکنولوژی صنعتی - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1386)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/12/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • علی پایا صفحه 5
  در مقاله حاضر پس از ارائه توضیحاتی درباره چیستی تکنولوژی و تفاوت آن با علم، یک چارچوب مفهومی برای بررسی «توسعه تکنولوژی» ارائه شده است. بخش پایانی مقاله نیز به پیشنهادهایی برای دستیابی به توسعه تکنولوژی در ایران اختصاص دارد. در سرتاسر مقاله اختصار و ایجاز تا حد امکان رعایت شده است. به عبارت دیگر نیت عمدتا جلب توجه مخاطب به برخی از حوزه ها به منظور ایجاد یک زمینه ذهنی مشترک بوده است و نه عرضه یک تصویر تفصیلی و مبسوط.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، علم، توسعه تکنولوژی، برساخته های اجتماعی، کنترل تکنولوژی، جامعه علمی، نظریه سه جهان، زیست بوم بهینه تکنولوژی، چرخه تکنولوژی
 • حجت الله حاجی حسینی صفحه 15
  همواره در طول تاریخ تکنولوژی تاثیر عمیقی بر پیشرفت تمدن بشری و رشد اقتصادی و فرهنگی داشته است. بررسی گذشته ایران نشان می دهد که همواره علم و تکنولوژی در کنار سایر مولفه ها در سرنوشت ایران تاثیرگذار بوده است.
  در این مقاله سعی بر این است که با تکیه بر مستندات و پژوهشهای انجام گرفته از قبل از انقلاب (عمدتا دوره پهلوی) و بعد از انقلاب، بتوان تحلیل تاریخی از مولفه های مهم و تاثیرگذار بر توسعه فناوری ارائه نمود در بخش های مقدماتی مبانی و چارچوب ارزیابی فرایند توسعه تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرد و با دو مولفه عرضه و تقاضا و سیاستهای تاثیرگذار دولت در هر دو حوزه بحث ادامه می یابد و پس از ارائه چارچوب مفهومی مقاله به ارزیابی سیاستهای انگیز شی دولت در دوره های متفاوت پهلوی می پردازد. در همین اثنا سیاستهای انگیز شی دولت در حوزه های صنعتی و اقتصادی با ارائه آمار و ارقام مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. سپس روند تحولات اقتصادی صنعتی و تکنولوژیکی در دوره بعد از انقلاب ارائه می شود و تاثیرات و سیاستهای انگیز شی و همچنین طراحی ساختارها و شکل گیری توانمندی ها در عرصه های صنعتی و تکنولوژیکی در سطح ملی بیان می گردد و در پایان مولفه های تاثیرگذار بر توسعه تکنولوژی در دهه اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل تاریخی، توسعه صنعتی، توسعه تکنو لوژی ایران
 • مصطفی تقوی، محسن محقق، مهدی پاکزاد صفحه 37
  امروزه مهم ترین نیاز جوامع برای تحقق اهداف و بازنماندن از قافله جهانی، توسعه علم و فناوری است؛ شناسایی و تعیین اولویت های پژوهش و فناوری نیز به نوبه خود، از مهم ترین پیش نیازهای توسعه علم و فناوری به شمار می آید. در این مقاله برآنیم تا ضمن برشمردن مهم ترین عوامل دخیل در تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، اصول و نمایی کلی از روش(های) تعیین این اولویت ها را مناسب حال ایران امروز ارائه نماییم.
  کلیدواژگان: اولویت های پژوهش و فناوری، سیاست علم و فناوری، معیار، شاخص، ماتریس جذابیت، امکان پذیری، بومی سازی
 • خسرو قبادی صفحه 55
  برخی توسعه تکنولوژی را مساله ای صرفا فنی و تکنیکی و برخی دیگر آن را آمیخته به مسائل کلان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می بینند. در میان کسانی که مساله توسعه تکنولوژی را صرفا فنی و تکنیکی نمی پندارند، در دامنه تاثیر فرهنگ و نظام فرهنگی جامعه، نظام سیاسی و حتی نظام اقتصادی جامعه بر توسعه تکنولوژی اتفاق نظر وجود ندارد. در ایران نیز دیدگاه های متفاوتی درباره تاثیر فرهنگ بر فناوری و بالعکس وجود دارد. این مقاله مدعی است که با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت، نمی توان مساله توسعه تکنولوژی را در ایران به بحث های فنی و تکنیکی فروکاست؛ بنابراین موضوع مباحث نظری در توسعه تکنولوژی، امری ضروری است. درنتیجه برای حل مساله توسعه تکنولوژی در کشور لازم است تا نسبت میان توسعه تکنولوژی و توسعه کلان فرهنگی اقتصادی و سیاسی روشن شود.
  کلیدواژگان: توسعه تکنولوژی، توسعه، فرهنگ، تکنولوژی
|
 • Dr. A. Paya Page 5
  In the present paper following an explication of the rich network of meaning، affiliated to the tern ''technology'' and clarifying the relationship between ''technology'' and ''science'' I have tried to develop a conceptual framework for assessing the issue of ''technology development''. The final part of the paper deals with a number of proposal and practical suggestions for achieving the aim of ''technology development'' in Iran. I have tried to keep the paper as succinct and brief as possible the main objective has not been to produce a comprehensive picture but to draw the attention of the reader to some issue which is conceptual/ theoretical as well as practical importance in the debates on ''technology development''. It is hoped that in this way a common understanding could be forged among those who are dealing with ''technology development'' in Iran.
  Keywords: Technology, science, technology development, socially constructed entities, control of technology, scientific community, theory of three worlds, Eco niche of technology, technology cycle
 • Dr.H. Hajihoseini Page 15
  During the history، technology has had a profound effect on civilization، cultural and economic development. Contemplating the history of Iran shows the influence of science and technology alongside the other factors on its destiny. Based on the documents and the researches done before and after the Islamic revolution، this paper tries to present an analysis of the past situation of important factors influencing technology development. Primarily، the bases and the framework of evaluating the technology development process are studied، followed by the discussion of the government effective policies in both supply and demand areas. After presenting a conceptual model، the paper then proceeds to evaluate the government incentive policies in different periods before the revolution. Meanwhile، the latter policies are scrutinized in industrial and economic areas by presenting the statistics. Then، the trend of the economic، industrial and technological changes after the revolution along with the effects، incentive policies، and also the structures design and the capabilities formation in industrial and technological areas at the national level are addressed. Finally، the effective factors on technology development in the recent decade are discussed.
  Keywords: Past situation analysis, industrial development, technology development in Iran
 • By: M. Taghavi, M. Mohaghegh, M. Pakzad Page 37
  The most important need of today''s societies is to develop the science and technology in order to achieve their objectives and to stop lagging behind. Also، the most important prerequisites of the science and technology development is to realize and determine the priorities of research and technology. Having enumerated the most important factors involved in determining the above mentioned priorities، the principles and general view of the related methods suitable for Iran are presented in this article.
  Keywords: Prioritization, state needs, privileges, research, technology issues, attractiveness matrix feasibility
 • K. Ghobadi Page 55
  Technology development is viewed merely as a technical issue by some people، while the others associate it with huge cultural، political and economic issues. There is no agreement even among the latter group about the influence domain of cultural، political and economic systems on technology development. There are different points of view about the cultural influence on technology and vice versa، in Iran. Considering all the viewpoints، this article claims that the technology development in the country cannot be reduced to technical topics، and therefore the theoretical considerations should be taken into account. Thus، the relation between technology development and the huge cultural، political and economic development should be clarified in order to solve the problem of technology development in Iran.
  Keywords: Technology development, development, culture, technology