فهرست مطالب

اخبار ادیان - سال دهم شماره 1 (پیاپی 31، بهمن 1391)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 31، بهمن 1391)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • سرنوشت دینداری در جهان مجازی
  سید محمد علی ابطحی صفحه 2
 • خبر
 • کلیسای انجیلی و رسانه های اجتماعی/ میانمار، کانون جدید خشونت علیه مسلمانان/ اسقف در فیسبوک/ آتن دهمین ایستگاه گفت و گوی تمدن ها...
  صفحات 3-22
 • شناخت
 • داستان وصلت دین و اینترنت
  هیدی کمپبل ترجمه: سارا حسینی صفحه 24
 • با دین روی موج جهان مجازی / آشنایی با سایت کانجور
  صفحه 32
 • نهادی متمرکز در عرصه دین و اینترنت / نگاهی کوتاه به موسسه هارتفورد
  صفحه 34
 • مرور
 • دین مجازی در آمریکا
  منصوره شکرآمیز صفحه 36
 • عبادت روی سجاده مودم
  ای گودناک ترجمه: سیمین کمانی صفحه 40
 • دینداران گمنام در دهکده جهانی
  بهارک محمودی صفحه 42
 • گفتگو
 • دین در عرصه رسانه های نو / میزگرد اخبار ادیان با موضوع نسبت دین و رسانه های جدید
  صفحه 45
 • نظر
 • دین ورزی در فضای مجازی، تهدیدها و نویدها
  لورن دال داوسون ترجمه: عظیمه ستاری صفحه 58
 • دین در فضای مجازی یا دین مجازی؟
  حسین حسنی صفحه 64
 • زیبایی شناسی سایت های دینی
  سیمون هیدبرک، نادیا مکزک ترجمه: نازیلا رستمی صفحه 68
 • جهاد الکترونیک و فتواهای آنلاین
  صفحه 73
 • تکنولوژی خدایی می شود
  صفحه 74