فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 51 (تابستان 1391)
 • پیاپی 51 (تابستان 1391)
 • 174 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/05/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه صفحه 170
 • ابراهیم برزگر صفحه 173
  هدف
  آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای در ایران به عنوان یکی از محور ها و اولویت های مدیریت علمی هدف این نوشتار است. مراد از آسیب شناسی، آن دسته از عوامل یا فرآیندها و اقداماتی است که وجود یا تداوم آن می تواند حیات و مسیر این مطالعات نونهال را منحرف و دستخوش اختلال،انحراف،کندی حرکت ویا حتی توقف نماید. واژه ی آسیب شناسی خود یادآوری تعاملات بین رشته ای است زیرا از علوم پزشکی و زیستی به علوم انسانی و اجتماعی وارد شده است.
  روش
  روش تحلیل محتوا و مستند سازی تجارب علمی و عملی است. این آسیب شناسی ها لزوما پسینی و پس از وقوع نیست. بلکه می تواند آسیب شناسی پیشینی و پیش از وقوع باشد؛ یعنی شامل برآورد ها و پیش بینی هایی باشد که به طور مشروط رخ می دهد این آسیب شناسی ها می تواند از سوی طرفداران مطالعات میان رشته ای بر مبنای تجارب مشابه سایر کشور ها و یا تجارب آن در ایران رخ دهد و یا می تواند از سوی مخالفان و نقادان آن ارائه شود. محقق برمبنای الهام گیری ازمدل Swot وبا تمرکز بر دو محور نقاط ضعف درونی مطالعات میان رشته ای و تهدیدات و آسیب های وارده از محیط، به آسیب شناسی این جنس مطالعات میان رسته ای پرداخته است.
  یافته ها
  بیست و هفت نکته از آسیب های احتمالی شناسایی گردید. هریک از این نکات به طور غیر مستقیم در نظر گرفتن مفهوم مخالف می تواند توصیه های بیست و هفت گانه ای را جهت دفع و رفع این آسیب ها در بر داشته باشد
  نتیجه گیری
  با شناسایی نقاط ضعف درونی می توان به کم کردن آن یا پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی در سیاست گذاری علمی مطالعات میان رشته ای در ایران اقدام کرد. با پیش بینی یک آسیب و اهتمام عملی در جهت رفع آن می توان از وقوع آن پیش گیری کرد.
  کلیدواژگان: علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای در ایران، سیاست گذاری علمی در ایران
 • حجت صفار حیدری صفحه 195
  هدف
  هدف مقاله حاضر آن است که نشان دهد که چگونه مراکز آموزش عالی تحت تاثیر رابطه میان فرهنگ اسلامی و اروپایی و بنیان های معرفتی شناختی آن ها قرار می گیرد. معمولا میان زایش و بالندگی فرهنگ ها و مبانی معرفت شناسی آن ها نوعی رابطه وجود دارد. آنچه دو فرهنگ اسلامی و اروپایی را از هم مجزا می سازد دیدگاه های معرفتی آن هاست. بنابراین برای شناختن تفاوت های آن دو نیازمند آنیم که به بنیان های معرفتی آن ها مراجعه کنیم. کارکردهای نهادهای آموزش عالی را نیز بر بنیاد چنین ارتباط می توان دریافت.
  روش
  روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی است. در این روش محقق کوشیده است تا برای پرسش های تحقیق، پاسخ های درخوری بیابد.
  یافته ها
  مبانی معرفتی در فرهنگ اسلامی را می توان با توجه و نقش و اهمیتی که هر یک دارند به تجربی، عقلانی، شهودی و وحیانی تقسیم نمود. با وجود این، وحی بنیاد همه آموزه ها و تعالیم اسلامی خوانده می شود. بر اساس نگاه وحیانی اسلامی خداوند بنیاد، مبدا و غایت هستی است. جهان نیز مخلوق و مقهور اراده خداوند است. انسان نیز به عنوان برترین مخلوق به اتکا خرد خود به فهمی دقیق از جهان هستی دست یابد. معرفت آدمی امری کمالی است. از لحاظ تاریخی، نهادهای آموزش اسلامی تحت تاثیر مبانی چنین نگرشی قرار گرفته اند. نهادهای آموزش عالی اسلامی، در رابطه ای دوسویه با مبانی معرفتی اسلامی، هم بر غنای خود افزوده اند و به نوبه خود نیز سبب گسترش فرهنگ اسلامی شده اند. در عوض، مبانی معرفتی اندیشه و فرهنگ اروپای مدرن بر نوعی انسان گرایی که خود بر خرد ابزاری استوار است، بنا شده است. از جمله تاثیرات این مبانی بر نهادهای آموزش عالی، تهی کردن بعد معنوی تربیت، ابزاری کردن علم و دانش تخصصی برای رفع نیازهای بنگاه های اقتصادی بوده است.
  نتیجه گیری
  آنچه آموزش عالی اسلامی را از نوع اروپایی آن متمایز می کند، جهت گیری معنوی و اخلاقی آن است. جهت گیری ای که از آموزه های اسلامی تغذیه می کند. این در حالی است که جهت گیری دانشگاه های اروپایی دنیوی بوده و دغدغه سازگار کردن آدمی را با نیازهای متنوع زندگی دارد. آموزش های چنین دانشگاهی حتی در صورتی که قرین توفیق باشد، کامل و تمام نیست.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی، اندیشه، فرهنگ، آموزش عالی، اسلام، اروپا
 • مرتضی شیرودی صفحه 213
  پس از سیدجمال الدین اسدآبادی و آیت الله محمدحسین نائینی، پرتلاش ترین عالم و مجتهد دینی در عرصه بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی به منظور تولید دانش بومی سیاسی، امام خمینی(ره) است. اما ایشان چگونه این مفاهیم را طی سالهای 60-1340/80-1960 م. در دستگاه معنایی سنت اسلامی خویش وارد کرده و از آن در تولید دانش سیاسی بومی، سود برده است؟
  هدف
  هدف این مقاله آن است که ضمن تلاش برای ارائه پاسخ به سوال مذکور، الگوی امام خمینی(ره) را در تبدیل مفاهیم مدرن سیاسی به مفاهیم دینی عرضه کند.
  روش
  روش تحقیق برای دستیابی به این هدف برگزیده، روشی ترکیبی، مرکب از تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی با محاسبه اثرگذاری مقتضیات زمانی و مکانی بر پایه آموزه های دینی بوده است.
  یافته ها
  یافته اصلی مقاله آن است که: امام خمینی(ره) بر پایه اجتهاد دینی، بدون اینکه صورت مفاهیم مدرن سیاسی را تغییر دهد، مفاهیم مدرن سیاسی را با محتوای دینی عرضه کرده است.
  نتیجه گیری
  نتیجه ای که بدین سان به دست آمده، این است که: حاکم شیعی قادر است به کاربست اجتهاد دینی، موانعی را که مدرنیته بر جامعه اسلامی تحمیل می کند، گره گشایی کند.
  کلیدواژگان: امام خمینی، بومی سازی، روش شناسی (رهیافت)، مفاهیم مدرن، دانش سیاسی، انقلاب اسلامی
 • حسین مطیع، سوده یاوری صفحه 231
  هدف
  هدف از نوشتار پیش رو دستیابی به ملاکی برای شناسایی علم نافع از دیدگاه قرآن و روایات است. در این راستا تعاریف موجود برای علم و اشارات دینی به مفهوم علم نافع و نظرات برخی صاحبنظران بررسی و جمع بندی می شود.
  روش
  روش مقاله تحلیل اسنادی می باشد.
  یافته ها
  به دنبال تعریف علم در احادیث اسلامی به مفهوم حقیقت علم می رسیم که بنا بر روایات از علم نافع تفکیک پذیر نیست. حقیقت علم که از آن به جوهر علم و نور دانش نیز تعبیر می شود، نوری است که انسان در پرتو آن به ایمان و سعادت می رسد. در ادامه علم نافع و ویژگی های آن و علم غیر نافع و مضرات آن را با استفاده از منابع دینی بررسی می کنیم و پس از آن به بررسی ملاک تشخیص علم نافع می پردازیم. در رهیابی به ملاک تشخیص علم نافع، پنج ملاک قابل بررسی است: ملاک هایی در داخل علم که می تواند مبادی علم، روش آن، موضوع یا غایت آن باشد و ملاک های خارج از علم که در حقیقت شرایط و قیودی است که با علم همراه می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به احادیثی که از ائمه (ع) درباره علم نافع نقل شده است و نظریات مختلفی که در این موضوع ارائه شده و با توجه به تمایز دقیق بین هدف و فایده، به این جمع بندی می رسیم که علمی نافع است که لااقل فایده دینی داشته باشد. و منظور از فایده دینی با توجه به تعریف ما از علم نافع رسیدن به حقیقت و گوهر دانش که همان نور علم است می باشد.
  کلیدواژگان: علم، نافع، هدف، فایده، جوهر دانش، دانشگاه اسلامی
 • جبار امینی، رضا مرادی خلیفه لو، رحیم محمدی ایلامی صفحه 251
  هدف
  مقاله حاضر در صدد یافتن و ارائه شاخصه ها و معیارهای دینداری است. داوری در باب دینداری و یا عدم آن در یک جامعه بدون تبیین و تعیین شاخصه های دینداری یک داوری عقیم و بی حاصل خواهد بود. اختلاف در شاخصه های دینداری، داوری ها را در باب دینداری و یا عدم دینداری متفاوت و گاه متضاد می سازد.
  روش
  روش تحلیل اسنادی بوده است.
  یافته ها
  شاخصه هادر سه حوزه عقاید، احکام و اخلاقیات به اجمال ارائه شده است و در میان آنها بر شاخصه های حوزه اخلاق تاکید بیشتری شده است. نگارنده بر این باور است که اخلاقیات حکم غایت برای عقاید و احکام دینی را دارد. به این معنی که عقاید و احکام اگر به اخلاقیات منجر نشود عقیم و ناموفق خواهند بود. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به شاخصه های دینداری که برخی از آنها در جستار حاضر ارائه شده، معلوم می شود که در سطح عمومی جامعه معیارهایی که بر اساس آنها در باب دینداری آدمیان داوری می شود گاه از ایرادهای جدی و اساسی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  داوری در باب دینداری انسان ها در صورتی مطلوب خواهد بود که بر اساس معیارها و شاخصه های معتبر صورت گیرد. از مطالب ارائه شده در اینجا معلوم می شود که معیارها و شاخصه هایی که مورد توجه سطح عمومی جامعه است خالی از ایراد نیست، مثلا در مواردی معیارهای یک حوزه بدون هیچ مرجحی بر معیارهای سایر حوزه ها ترجیح داده می شود، و یا معیارهایی که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: دین، دینداری، شاخصه ها، شاخصه های دینداری، معیار دینداری
 • محمدصادق جمشیدی راد، روح الله نادعلی صفحه 271
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری اساتید در اسلامی شدن دانشگاه ها، ارائه شاخصهای اسلامی استاد مطلوب، و آسیب شناسی امکان نقش آفرینی اساتید دانشگاه پیام نور، به ویژه اساتید علوم انسانی و اسلامی، در اسلامی کردن این دانشگاه با توجه به ویژگی های نظام آموزشی آن است.
  روش
  روش کار این پژوهش توصیفی، تحلیلی و اسنادی است.
  یافته ها
  دین مبین اسلام شاخص های دقیق و جامعی را در سه حوزه اخلاقی، معرفتی و مهارتی برای استاد ارائه کرده است. مهمترین وظیفه در تهیه چشم انداز، اهداف و سیاستهای اجرایی دانشگاه بر عهده اساتید است. همچنین ماموریت تعلیم و تربیت دانشجو نیز مستقیما بر عهده ایشان است. اساتید باید نظام آموزشی و فرهنگی دانشگاه را بر اساس شاخصهای اسلامی طراحی و پیاده کنند. چنانچه نظامهای یاد شده با شاخصها انطباق کامل نداشته باشد، تمامی مراحل اسلامی شدن دانشگاه با اختلال مواجه خواهد شد.
  نتیجه گیری
  از یک سو در مواردی در گزینش اساتید و اعضای هیات علمی از شیوه های دقیق و علمی استفاده نشده است و از سوی دیگر صلاحیت اساتید در ضمن خدمت به طور مداوم مورد بررسی قرار نمی گیرد. همچنین نسبت اعضای هیات علمی به تعداد دانشجویان در واحدهای دانشگاهی از حد مطلوب پایین تر است. در حوزه هایی از علوم انسانی که هدف اصلی از تاسیس آنها تربیت انسان است، انتقال بخشی از دانشها و مهارت ها تنها با تلمذ در محضر استاد امکانپذیر است، ولی ساختار آموزشی دانشگاه که نیمه حضوری و مجازی است چنین امکانی را از اساتید گرفته است. بنابرین دانشگاه در همه نتایج مذکور محتاج تحول بنیانی است.
  کلیدواژگان: اسلامی شدن دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، استاد دانشگاه اسلامی، آموزش نیمه حضوری، آموزش مجازی
 • حکمت الله ریاحی، قاسم فتاحی، داراب ظفریان صفحه 289
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام است.
  روش
  روش تحقیق اسنادی و پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه های آزاد اسلامی استان (9696 نفر) می باشند. تعداد نمونه 365 نفر از دانشجویان (زن و مرد) شاغل به تحصیل انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب با حجم می باشد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که گروه قابل توجهی از دانشجویان (7/42 درصد نگرش بالا و 3/15 درصد نگرش متوسط به بالا) به درس تاریخ اسلام داشته اند. در بین نگرش دانشجویان بر مبنای متغیر هایی چون جنسیت، شاخه ها و رشته های مختلف تحصیلی، مقطع تحصیلی، محل تحصیل و نوع شغل، نسبت به درس تاریخ اسلام تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه دانشجویان بین نوع نگرش آنان به درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام و میزان توجه مسئولین فرهنگی دانشگاه ها و برنامه های آنان در ارتباط با تحولات تاریخ اسلام، برنامه های صدا و سیما، شبکه های ماهواره ای، مطالب نشریات و محتوای سایت های اینترنتی، شکل ظاهری، حجم و محتوای کتاب درسی، ویژگی های اخلاقی، توانایی علمی و حرفه ای استادان و مدرسان تاریخ اسلام و نیز مطالعه این درس وعلاقه مندی آنان به اسلام ایران و نیز تقویت حس اتحاد و همبستگی با مسلمانان و هویت ملی و اسلامی آنان رابطه وجود دارد
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ اسلام
 • مصطفی محمدی، قربانعلی محبوبی صفحه 315
  هدف
  هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل علل هژمونیک شدن گفتمان امام(ره) در جنبش دانشجویی است. در این راستا مقاله حاضر در چارچوب نظری، «نظریه گفتمان لاکلا و موفه» به بررسی و تجزیه تحلیل گفتمان های حاکم بر جنبش دانشجویی می پردازد و نهایتا گفتمان اسلامی امام را مورد تحلیل قرار می داد و علل هژمونیک شدن این گفتمان در بین دانشجویان را مورد تبیین قرار می دهد.
  روش
  روش این تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوی و اسنادی می باشد و هدف توصیف عینی، واقعی و منظم موضوع مورد پژوهش است. در این پژوهش اطلاعات به صورت کتابخانه ای و بررسی اسناد و کتب مرجع و نیز مراجعه به سایت های مختلف و دفاتر مجلات و فیش برداری انجام پذیرفته است.
  یافته ها
  جنبش دانشجویی مجموعه ای از دانشجویان است که به صورت داوطلبانه حرکتی جمعی را برای ایجاد تغییر و تحولات در دانشگاه و جامعه صورت می دهند. تغییرات مورد نظر ممکن است در حیطه های مختلف فرهنگی، ارزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. گفتمان اسلامی امام خمینی(ره) دارای نقش و جایگاه بر جسته ای است، که توانست در دهه 40 به گفتمان غالب جنبش دانشجویی در ایران تبدیل گردد.
  نتیجه گیری
  نتیجه اینکه، یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که علل هژمونیک شدن گفتمان امام در این دوره، اسلام خواهی، مرجعیت دینی امام، بومی بودن گفتمان اسلامی امام، مذهبی بودن جامعه ایران و ویژگی های شخصیتی امام از جمله صداقت، روش مبارزه امام و اصل ارتباط امام بوده است از سوی دیگر گفتمان های دیگر از قبیل گفتمان های چپ مارکسیستی-سوسیالیستی و یا گفتمان های لبیرالیستی و... به دلیل عدم سازگاری با جامعه ایران، وارداتی بودن، نتوانستند در برابر گفتمان امام ایستادگی کنندودر نهایت به گفتمان حاشیه تبدیل گردیدند.
  کلیدواژگان: جنبش دانشجویی، گفتمان، امام خمینی (ره)، هژمونیک شدن، ایران، گفتمان لیبرالیستی، گفتمان مارکسیستی
|
 • Ebrahim Barzegar Page 173
  Aim
  The author of the research aims to study the pathology of interdisciplinary studies in Iran as one of the core priorities in scientific management. Pathology of interdisciplinary studies in Iran is described as those kinds of measures and processors, which may alienate and even stop the mentioned studies. The word pathology also reminds us of the interdisciplinary interactions derived from medical and biological sciences terminology and transmitted into social and human sciences field.
  Method
  Content analyzes and documentation of practical and scientific experiences. The pathology in the survey is not necessarily post occurrence pathology but it can also refer to pre occurrence events and incidents. The model of the research is swot and axis of focus is on two dimensions: 1- the interior week points of interdisciplinary studies.2-threats and damages that are caused by environment.
  Results
  The results of the study indicate 27 probable damages in the pathology of interdisciplinary studies in Iran.
  Conclusion
  The paper concludes that through indicating the interior week points of interdisciplinary studies we are able to reduce them and avoid the environmental threats in scientific policy of interdisciplinary studies in Iran. Practical concerns on probable damages and predicting them, will lead to stopping the occurrence.
  Keywords: human sciences, interdisciplinary studies in Iran, science policy in Iran
 • Hojjat Saffar Heidari Page 195
  Aim
  The goal of this article is to indicate the significant impact of Islamic and European culture and their epistemological foundations on the higher education. There is a relationship between the creation and growth of culture, epistemological founfations. what distinguishes Islamic, and European culture has root in their epistemological perspectives. Therefore, to become acquainted to the differences of these two cultures, it is better to refer to their epistemological structures, and it is the contribution of this relation, which makes it possible for us to become familiar with the function of higher education.
  Method
  The method of investigation is descriptive and analytic, by which the researcher attempts to gain suitable answers to research questions.
  Results
  Epistemological foundations in Islamic culture can be divided into empirical, rational, intuitive and revealed. In Islamic thought, God is the origin and purpose of the world and the whole cosmos is under the will of Allah. Human kind as the best creature with aid of wisdom can reach to an accurate comprehension of the world of existence. In Islamic thought human knowledge is always tend to ripen. Historically the Islamic educational institutions have been always influenced by the Islamic epistemology. Islamic educational institutions, in a reciprocal relationship with Islamic knowledge, have increased both their wealth and have caused to spread the Islamic culture. In turn, the foundations of thought and culture of modern Europe is based on some kind of humanism. The most influences of humanism on higher education institutions are to unload the spiritual attitude in universities and to exploit sciences and specialized knowledge in order to fulfill the needs of economic enterprises.
  Conclusion
  What make Islamic higher education different from higher education in the west are its moral and spiritual tendencies. The European universities are more concerned to make things agreeable to human secular needs in the life. This way of education can never be perfect.
  Keywords: epistemology, thought, culture, higher education, islam, europe
 • Morteza Shiroudi Page 213
  Aim
  The present article aims to analyze the local political knowledge in Imam Khomeini's approach and Imam Khomeini's pattern in transmitting the modern political concepts into religious concepts.
  Method
  The method of the present research is a combination of social-political impacts and exigencies of time and place based on Islamic training.
  Results
  The principal result of the research indicates that imam Khomeini -based on individual reasoning- presents the religious content through modern political concepts.
  Conclusion
  The author of the article concludes that temporal sovereign of Islamic Shiite society is able to relief the modern hindrances through religious discretion.
  Keywords: Imam Khomeini (P.B.U.H), localization, methodology (approach), modern concepts, political knowledge, islamic revolution
 • Hossein Motie Soodeh Yavari Page 231
  Aim
  The present study aims to study the desired and beneficial knowledge from the perspective of holly Quran and Islamic traditions. The author of the article analyses the ideas and opinions of the scholars to nave a comprehensive definition of the beneficial knowledge in religious texts.
  Method
  The method of the research is documentary analysis.
  Results
  The results of the study indicate the definition of knowledge in Hadith (tradition) as the reality of knowledge that is not separable of beneficial knowledge. The essence of the knowledge guides the man toward credo and felicity. The author of the article then analyses the beneficial knowledge and non-beneficial knowledge from the viewpoint of Islamic resources (holly Quran and Hadith). At the following of the paper the evidences of distinguishing the beneficial knowledge is studied. There are five criteria to recognize the beneficial knowledge: some criteria inside the field of knowledge such as source of knowledge, method and apocryphal or final goal. Other criteria outside the field of knowledge, which are in fact some circumstances and restrictions along with knowledge.
  Conclusion
  The research concludes that beneficial knowledge has at least a religious utility(the essence of knowledge and substantial and true light) due to the speeches and comments on beneficial knowledge that are mentioned by saint imams in tradition and Islamic texts and considering the different ideas on this subject and distinguishing the definition of aim and utility.
  Keywords: knowledge, beneficial, aim, utility, the essence of knowledge
 • Jabbar Amini Reza Moradi Khalifeloo, Rahim Mohammadi Eilami Page 251
  Aim
  The present research intends to investigate the components and definitions of indicators and benchmarks of faithfulness to have a rational and ideal judgment.
  Method
  The method of the survey is content analyzes and library.
  Results
  The results of the research are some criteria on beliefs, injunction and ethic like internal and external consistency- to be scientific and to be explained rationally.
  Conclusion
  Rational and ideal judgment about faithfulness requires defining the characteristics of faithfulness in society. There are varieties of different judgments about faithfulness in society, which are even antithetical.The present study puts forward the characteristics in beliefs, injunction and ethics and puts more emphasis on ethics. The author of the article considers the ethics as the final goal of beliefs and injunction. In other words; if beliefs and injunction do not conclude in ethics, then it is barren and unfruitful. The survey concludes that the criterions of judgment on faithfulness in general level of community are sometimes inconvenient and unreal.
  Keywords: religion, faithfulness, characteristics, characteristics of faithfulness, criterion of faithfulness
 • Mohammad Sadegh Jamshidi Rad Roohollah Nadali Page 271
  Aim
  The present study aims to analyze the impact of university professors on islamicization of Universities; particularly teachers in human sciences and Islamic courses and suggesting the Islamic criteria for the ideal teachers in universities.
  Method
  The method of the research is documentary analyzes and descriptive –analytical
  Results
  The author of the article studies the Islamic criteria on ethic, knowledge and PROFICIENCY of teachers in universities. The most important duty of university professors is to plan the perspective, goals and policy making in universities. Training the students is one of the most crucial missions of teachers in pedagogical atmospheres. They have to plan the educational and cultural systems of universities according to Islamic typical.
  Conclusion
  The author of the research concludes that the selection of the professors and scientific members of universities is not always PRECISE and scientific and they are not evaluated unremitting during their missions. The number of members of scientific board is not corresponding with the number of students. The training methods in Payamenoor University are semi person and non-face training. On the other hand, some of the aspects of human sciences training terms require face-to-face rapport between teacher and students. Payamenoor University suffers in this aspect. The author of the article then suggests reformation in all aspects of the university.
  Keywords: islamicization of universities, payamenoor university, professors in islamic university, semi person training, non face training
 • Hekmatollah Riyahi Ghasem Fatahi Darab Zafarian Page 289
  Aim
  The author of the research aims to study the attitudes of students to islamic history course at islamic azad university of shahrekord placed in chaharmahal bakhtiyari province.
  Method
  The method was survey. questionnaire are used for data collection procedure. Statistical population in this research consists of the students of islamic azad university of shahrekord and borujen (n=9696). 365 (men and women) were selected through stratified sampling studying art, science, foreign language, agriculture and veterinary.
  Results
  The results of the study show that 7.42% of students are in a high attitude and 15% are in a moderate attitude toward Islam History Course. According to the results of this study, there is a close relationship between student's attitude to Islam History Course and the following items: attention of managers in cultural affairs and their programs related to Islamic history revolutions, TV and radio programs, satellite networks, publications and Web site contents, form, size and content of the textbooks, moral characters, skills and academic ability of teachers and lecturers in Islamic history, study of this course and rate of interest in Islam and Iran and sense of unity and solidarity with Muslims and their Islamic and national identity
  Conclusion
  There are some differences in attitudes based on variables such as gender, fields of study, educational degrees, place of education and occupation.
  Keywords: attitude, students, Islamic Azad University, Islam history
 • Mostafa Mohammadi, Ghorbanali Mahboubi Page 315
  Aim
  The present study aims to analyze the reasons of Imam Khomeini's hegemonic discourse in student movement. The author of the article refers to theoretical framework of lakla theory and mouffe in order to study the dominant discourses in student movement. Imam Khomeini-P.B.U.H. - Islamic discourse is analyzed and the reasons that why it is hegemonic among students is described.
  Method
  The method is descriptive, content analyzes, and documentary. Objective, realistic and regular description is emphasized in the survey. Data collection is through library and websites research.
  Results
  The results of the present survey indicate Imam Khomeini-P.B.U.H. - Islamic discourse as the dominant student movement discourse in 40 decade of contemporary Iran.
  Conclusion
  The author of the paper concludes the reasons of imam Khomeini's hegemonic discourse in student movement as follow: Islamism, religious authority of Imam, localization of Imam Khomeini (P.B.U.H.) islamic discourse, religious community in Iran, Imam personal characteristics such as honesties….on the other hand discourses like lefties and Marxism and socialism or liberal discourses… are contrary to the Iranian culture and tradition and therefore went astray.
  Keywords: student movement, discourse, Imam Khomeini, P.B.U.H. hegemonic, Iran, marxism discourses, liberal discourses