فهرست مطالب

عرفان اسلامی - پیاپی 37 (پاییز 1392)
 • پیاپی 37 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهین پناهی، * طاهره کریمی صفحه 13
  ابوالحسن علی بن عثمان هجویری (درگذشته حدود 470 ق) و احمد غزالی (درگذشته 520 ق) هر دو از یک دستگاه فکری برآمده و هر دو جزو خانواده اشاعره اند. اما خاستگاه معرفتی آن دو از یکدیگر متمایز شده است. از این رو، قلمرو دلالت معنا و کارکرد زبان در آثار ایشان- کشف المحجوب و سوانح العشاق- متفاوت است. «رویت» واژه ای کلامی و کلیدی در کشف-المحجوب است که با ورود به گفتمان عرفانی غزالی در پوشش استعاری «جمال» در می آید و انتقال از واقعیت به استعاره و از تک معنایی به چند معنایی صورت می گیرد. هجویری آشکارا و عریان به بحث رویت می پردازد اما غزالی از کارکردهای استعاری رویت بهره می گیرد: جمال و خوشه های تصویری مرتبط با آن یعنی انسان، دل، آفتاب، آینه و جز آن. در این مقاله، به دیدگاه-های این دو عارف در باب «رویت» و سبک بازتاب آن در دو متن کشف المحجوب و سوانح-العشاق پرداخته می شود..
  کلیدواژگان: هجویری، احمد غزالی، کشف المحجوب، سوانح العشاق رویت، جمال، دلالت معنایی
 • سوسن آل رسول*، فهیمه صادقی قهرودی صفحه 31
  صراط مستقیم هدف و مقصدی است که انسان به تعلیم الهی، هدایت به آن را حداقل ده بار در شبانه روز از خداوند طلب می کند. صراط مستقیم راهی است که خود مقصد است و کمال و حقیقت انسان، در آن راه بودن است. مقاله حاضر نتیجه پژوهشی در متن آیات قرآنی است که اثبات انطباق حقیقت عرفانی انسان کامل (همان امام معصوم در تفکر شیعی) با صراط مستقیم را بدون ارجاع مستقیم به آراء عرفا می نماید. دراین راستا از روش تفسیری قرآن به قرآن وتدبر در آیات با استناد به منابع کتابخانه ای استفاده می شود. در نهایت با 9 دلیل به این نتیجه می رسد که لطف و رحمت خاص خداوند تعلق گرفته تا از میان بشر بندگان حقیقی خویش را که در ذات خدا فانی و در بقاء او باقی شده اند، برگزیده و با علمی از جنس علم خود، آنان را مخصوص و به زیور عصمت متصف ساخته تا عموم بندگان را برای وصول به ولایت خویش؛ به تبعیت و اطاعت و ولایت آنان امر فرماید. این واصلان حقیقی که دارای جاذبه ولایی شده و قدرت تصرف یافته و شاهدان بر اعمال و قلوب اند، دارندگان مقام امامت و هادیان به امر الهی هستند. فقط اینان اند که هادی بشر به سوی ولایت الهی می باشند.
  کلیدواژگان: صراط مستقیم، هدایت، امام، انسان کامل، ولایت
 • فاطمه عسکری*، سید حسین سیدی صفحه 51
  حقیقت انسان به لحاظ ادراک و آگاهی دریایی عمیق و ژرف است که انسان بالقوه توانایی دست یابی به دیگر سطوح آگاهی و ادراک را دارد و چگونگی بازتاب و بحث در آن از جایگاه گسترده و وسیعی در میان تعابیر و مفاهیم گوناگون قرآنی، و به ویژه در زمینه ادبیات عرفان اسلامی برخوردار است. در برخی از شواهدی از آثار ادیبان و سالکان، واژگانی چون: «سبع هشتم» دیده می شود که تاکنون چگونگی معنای اصطلاحی و مفهومی آن محل بحث و اختلاف بوده است. از طرف دیگر، بررسی این مدخل، به عنوان یک اصطلاح عرفانی و ادبی مورد توجه و تحقیق فرهنگ نامه های اصطلاحی و عرفانی نبوده است. هدف از این تحقیق، آن است که با مطالعه نمونه موردی در معنای لغوی، و به ویژه اصطلاحی و مفهومی مدخل «سبع هشتم» و نیز اثبات و تحلیل چگونگی جایگاه آن در زمینه ادبیات عرفانی، بتواند به نوعی اهمیت توجه و ذکر این مدخل را در فرهنگ نامه ها و لغت نامه ها، به ویژه در زمینه اصطلاحات عرفانی معاصر متذکر شود.
  کلیدواژگان: سبع هشتم، تفسیر انفسی، تاویل خود، ادراک و آگاهی، تعقل قلبی
 • کورس کریم پسندی* صفحه 81
  یکی از مبانی دستگاه فکری عطار در عرفان، موضوع درد می باشد. عطار درد را رهبر آدمی، بیدار کننده روح و زایش گر معرفی می کند. در نقطه مقابل آن، بی دردی را باعث خود بینی، غفلت و بی خبری می داند. این مقاله نگاهی است به طرح موضوع درد در آثار عطار، و سیری است در اشارات مل برانگیز این عارف بزرگ در خصوص درد و اهمیت آن، انواع درد، عوامل درمان کننده درد، فواید و اثرات درد، عوارض بی دردی، و این که انسان ها باید درد و سوزی در درون داشته باشند تا به سر منزل مقصود رهنمون گردند. امید است که پیروی از اندیشه های بلند معنوی عطار، درد مردم عصر حاضر را که بی دردی است درمان کند و روزنه ای از نجات و رستگاری را به روی بشر بگشاید.
  کلیدواژگان: عطار، شعر، نثر، درد
 • سید حسن سیدترابی*، یحیی رمضانی پارگامی صفحه 101
  است و آلوده به معصیت بودن در همه عمر مختص شیطان و توبه و بازگشت از عصیان وگناه پیشه آدم (ع) و انسان هاست. گفتمان عصیان و توبه حضرت آدم نیز یکی از موضوعات خواندنی و پر رمز و راز عرفان اسلامی است وعرفا و شعرای بزرگ عارف مسلک با استناد به آیات و روایات و احادیث منقول از پیامبر و اقوال جانشینان و تابعین آن حضرت به تاویل عرفانی آن پرداخته اند. این موضوع در مکتب عرفان ذوقی جلوه های گوناگونی به خود گرفته است. عرفا حماسه عصیان و توبه آدم (ع) را از زمینه های نیل به کمال جویی انسان دانسته و با تعابیر شاعرانه و عارفانه در پی تاویل آن برآمده اند. از جمله مولانا عصیان و توبه آدم (ع) را در مسیرتکامل وی به طور خاص و عامل ترقی بشر به طور عام تعبیر کرده است. این مقاله در پی آن است که تعابیر این بزرگان را به پیشگاه قرآن ببرد و با سنجه این دفتر الهی و وحی نامه مصون و محفوظ آسمانی بسنجد.
  کلیدواژگان: آدم (ع)، عصیان، توبه، قرآن مجید، عرفان، تاویل ذوقی
 • علی رمضانی*، مریم محمدزاده، رسول عبادی صفحه 119
  اساس جهان بینی و محوری ترین مفهوم در نزد فرقه حروفیه این است که انسان می تواند مظهر و صورت مجسم خداوند باشد. تلاش حروفیه و کل عرفان سیدعمادالدین نسیمی به عنوان مبارزترین، داناترین و موفق ترین متفکر و شاعر این فرقه مبتنی بر یک رکن اساسی است آن انسان و شناخت نیروهای خلاق اوست. جایگاه انسان در نزد نسیمی بسیار رفیع است؛ خدا یا هیچ چیز دیگر را نمی توان شناخت مگر از طریق انسان.
  در این نوشتار با آوردن نمونه هایی در قالب عناوین: اسم اعظم، عالم صغیر، قرآن مجسم و سبع المثانی، لوح محفوظ، کتاب الله ناطق، گنج مخفی، کن فکان، ذات اشیا، اسم و مسما، نفس رحمانی، شاهد زیبا، اناالحق نسیمی و...به تبین اندیشه های انسان شناسی سیدعمادالدین نسیمی یکی از شگفت انگیزترین چهره های ادبی سرزمین مان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حروفیه، نسیمی، انسان، چهره انسان، تجلی خدا
 • یلدا بابایی* صفحه 145
  تصوف ماخوذ از تازی به نام مذهب طایفه ای است از اهل حقیقت که از خواهش نفسانی پاک شده و اشیای عالم را مظهر حق می دانند. تصوف از نخستین روزهای پیدایش خود تا قرن پنجم دستخوش تغییر و تحولات بسیاری قرار گرفت. گاهی دچار پیشرفت و گاهی دچار رکود می شد. تصوف در روزگار خود فراز و نشیب های بسیاری دید و صوفیان بسیاری عمر خود را وقف آن نمودند.
  این پژوهش با روشی تحلیلی تصوف و تحولات آن را از قرن اول تا قرن پنجم مورد مطالعه قرار می دهد تا بر این مطلب تاکید کند که واژه تصوف و صوفی از قرن دوم هجری قمری وارد فرهنگ اسلامی شد و قرن سوم دوران طلایی تصوف به شمار می رود. در این قرن تاسیس خانقاه، پشمینه پوشی و فرقه ای شدن رایج شد. در قرن چهارم نظامی کلی برای تصوف به وجود آمد. شعر در کنار نثر در قرن پنجم برای بیان عقاید صوفیان به کار گرفته شد و صوفیان از آزادی بیان برخوردارشدند.
  کلیدواژگان: تصوف، صوفی، خانقاه، پشمینه پوشی
 • محمدرضا کرمی پور*، نقی کمالی صفحه 161
  عرفان چه در مفهوم عام و چه در معنای خاص از ابتدای ظهور در ایران ابتدا به شیوه آموزش ضمنی از پیر به جوان و شیخ و مراد به شاب و مرید در مجامع عمومی و در گفتگوهای روزمره انتقال یافته و در ذهن و قلب مردم نفوذ نموده با پیدایش دین اسلام و تربیت عارفان بزرگی چون- خواجه نصیرالدین طوسی، سعدی، حکیم ابوعلی سینا، شیخ اشراق و صدرا در طول ادوار مختلف آموزش های رسمی به صورت مستقیم از لحاظ علمی و عملی را ترویج نموده، شاگردانی را با استفاده از مجموعه رویکردهای تربیتی رفتارگرایی، شناخت گرایی، انسان گرایی و اجتماعی به محیط آموزشی آورده به سلاح علم و عمل تجهیز نموده و تحویل جامعه ایرانی داده اند. پژوهشگران در این مقاله ضمن بررسی نظریه های تربیتی و کاربرد آن ها در عرفان در جهت آموزش و پرورش جوانان، انسان ها را به کسب دانش و سیر و سلوک با ابنای بشر و همنوعان خویش در کره خاکی تشویق نموده اند تا عرفان نظری را با استفاده از نظریه های تربیتی که راهنمای عمل می باشند به عمل تبدیل نمایند.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، دانش نظری، معرفت توحیدی
 • فریبا تاج میرعالی*، حمید محمودیان، علی اکبر افراسیابپور صفحه 181
  یکی از ویژگی های مشترک در دین اسلام و یهود موضوع عرش می باشد که در این تحقیق به شناخت و تشابهات و تفاوت آن در این دو دین می پردازیم. در عرفان اسلامی موضوع عرش، بسیار دقیق در آموزه های قرآنی روشن گردیده است و دیدگاه برخی از بزرگان صوفیه درباره عرش بدانجا رسید که عرش را قلب مومن می دانند و استوای الهی را بر این عرش حضور خداوند در دل مومن می انگارند و قلب انسان کامل را عرش الرحمن معرفی می کنند. عرفان مرکبه (عرفان عرشی) قدیمی ترین نوع عرفان بوده است که روح برای بازگشت به اصل خدایی باید از هفت آسمان یا هفت قصر یا هفت فلک عبور کند که نهایتا شهود خداوند بر عشر یا «ارابه» می انجامد. سالک در جستجوی خدا مانند شاهد درگاه شاهانه باید از راه ها و تالارهای باشکوه عبور کند تا به شهود عرش الهی نایل شود. کسی که مشتاق ورود به عرش و قصرهای ملائکه است می بایست روزهای متوالی روزه دار باشد و سرش را بین دو زانو قرار دهد، و مزمورات و ادعیه روحانی و سروده های ربانی تلاوت کند و در عرفان یهود توصیف انسان وار پروردار در آن بسیار مشهود است.
  کلیدواژگان: عرش، عرفان، اسلام، یهود، مرکبه، قبالا، حسیدیسم
 • اکبر حسین پور*، مسلم احمدی صفحه 207
  در این مقاله سعی شده است به استناد آراء ابن عربی، پیروان او و نیز متفکرانی که در اندیشه های او کاوش کرده اند چگونگی آفرینش جهان و به تبع آن انسان، و همچنین بازگشت مجدد این موجود که اصل و خلاصه عالم محسوب می شود به مبدا آفرینش بررسی گردد. حاصل این تحقیق به ما نشان می دهد بازگشت انسان به حقیقت از دیدگاه ابن عربی، فقط با شناسایی خود و جهان امکان پذیر است؛ زیرا از دیدگاه او که جدای از نظر عرفای متقدم تر و اصیل نمی تواند باشد عالم تجلی اسما و صفات الهی است که این صفات به صورت خلاصه (فشرده شده) در آخرین موجود هستی، انسان، بالقوه موجود است؛ بنابراین شناخت انسان برابر با شناخت جهان و حقیقت خواهد بود که ما در این نوشته با چگونگی این شناخت تدریجی و هم زمان انسان و خدا آشنا می شویم.
  کلیدواژگان: حقیقت، حقیقت محمدیه، انسان کامل، معرفت
|
 • Mahin Panaahi*, Tahere Karimi Page 13
  Abu-Hasan Ali Ibn Othmaan Hojwiri (470) and Ahmad Ghazzaali (520), both arose from the same intellectual system and were both from the 'Ashari family. But their origins of consciousness are distinguished from each other. Thus, the territory of semantic implications and language use are different in their works – Kashf Al-Mahjub (the discovery of the Veiled) and Sawaaneh Al-Oshshaq (the Resumes of the Lovers). Royat or Observation is a key and verbal term in Kashf Al-Mahjub which went under the metaphoric veil of Jamaal (beauty) by entering into Ghazzaali's spiritual discourse; and the transfer happened from reality to metaphor and from one-meaning to poly-meaning. Hojwiri discusses Observation clearly and barely, but Ghazzaali takes advantages from metaphoric use of Observation: Jamaal and visual cluster in it; that is, man, heart, sun, mirror etc.This paper deals with these two mystic's point of views about Observation and the style of which is reflected in the two texts -- KashfAlmahjub and Sawaaneh Al-Oshshaaq.
  Keywords: Abu OthmaanHojwiri, Ahmad Ghazzaali, KashfAlmahjub(the discovery of the Veiled), SavanehAloshshaaq(the Resumes of the Lovers), Royat (Observation), Jamaal (beauty), Semantic implications
 • Sousan Ale Rasoul*, Fahimeh Sadeghi Ghahroudi Page 31
  The right path is a target and destination for which human being prays God for the relevant training and direction. It is a path which being in line with constitutes the destination and real entity and perfection of mankind. The present paper is the result of a research on the verses of Koran that proves the real mystical matching of a perfect man (same as chaste Imam in Shiite thinking) with the right path without direct reference to mystical ideas. To this end, the interpretation of the Koran after the Koran, as well as contemplation over the verses documented by the library sources are applied. In the end, by means of nine evidences it is concluded that the exclusive mercy and favor of God are bestowed to human being so that out of them the real human creatures are selected to be mortal within the entity of God and everlasting upon His existence, and has made them special through their own knowledge and has adorned them with chastity so that the whole human creatures should abide by their province so as to get connected to His own province. These authentic connected human beings who own provincial attraction and are able to capture and witness the actions and inner heart of others hold the status of divine directors and Imams. The holy Koran introduces them with the adjectives including grace given, pious, truthful, martyrs, purified, chieftain, and the most loyal, and as long as human being exists, only these individuals are the human leaders toward the divine province. As a result, the chaste Imam is a comprehensive emblem of the right path.
  Keywords: Right path, direction, Imam, perfect man, province
 • Fatemeh Askari*, Seyyed Hossein Seyyedi Page 51
  The human’s fact resembles a deep sea, and human is potentially capable of attaining other levels of understanding; it includes the different Quranic interpretations especially in the Islamic mystical literature. It is also visible in Eighth Chapter; there is a different term, literary terms; there is no mystical, term in an encyclopedia. The goal of the study is to find out examples, terms, and concepts about the “eighth chapter” in order to prove its position in the mystical, literary field. Therefore, it is necessary to refer to the encyclopedia of mystical terms. On the other hand, the study of concepts and terms can connect the science of “word” with other sciences, especially “mystical literature”. This study is to examine the concept of “eighth chapter” to differentiate the various ideas. Actually, the reference is one of “heartly reflection” in the Quranic, mystical field, Besides, there are other types of interpretations including “Anfosi interpretations”, “self-perception interpretation” or “self-interpretations”; hence there are two aspects in the study as follows:Evidences on the “Eighth chapter” meaning to differentiate the various ideas; the analysis to define the concept and term of the “Eighth chapter” in mystical literature and Quranic concepts.
  Keywords: Eighth chapter, Anfosi interpretation, Self, interpretation, perception, knowledge, heartily reflection
 • Korus Karim Pasandi* Page 81
  One of the significant subjects visible in Attar’s works is the subject of pain. Attar introduces pain as the human leader, awakener of the spirit and generator. On the contrary, he considers painlessness as the cause of the egoism, ignorance and unawareness. This article is a glance at designing the subject of pain in the Attar’s works and a movement or circulation in the deliberative hints by this great gnostic regarding pain and its significance, kinds of pain, pain healing factors, benefits and effects of pain, outcomes of painlessness, and that the human beings must have pain and grief inside so that they could be guided toward the final destination. It is hoped that following Attar’s high spiritual thoughts could cure the pain of the contemporary people who are painless and could open the door of rescue and salvation for human being.
  Keywords: Attar, Verse, Prose, Pain
 • Seyyed Hasan Seyyed Torabi*, Yahya Ramazani Pargami Page 101
  Islamic mystics believe that, being “innocent” and escaping from “sin” just belongs to angels from the beginning to the end of the universe. At the same time, evil is sinful and guilty and repentance belongs to human beings. Adam's sin and his repentance is one of the interesting subjects of Islamic mystics and their poetry, and mystics have interpreted that based on the story and narratives said by the Prophet and his substitutes and followers. This matter has many aspects in intuition mystic school. Some believe that Adam's sin and his repentance is a way for human to achieve perfection, so they have expressed their thoughts through poems. Mowlana expresses Adam's sin and his repentance as a perfection tool, especially as an improvement one in general. This paper tries to compare these thoughts and poems with the Quran, the divine and holly benchmark.
  Keywords: Adam, Sin, repentance, Holly Quran, mystic, intuitive expression
 • Ali Ramazani*, Maryam Mohammadzadeh, Rasoul Ebadi Page 119
  One of the most important views put forward by Hurufieh sect is that man can be the symbol of God. They have tried to analyze man in all its facets, and Nasimi as a brave poet has done the same. Nothing can be found in his works to be irrelevant to man's creativity and investigation. The aim of this paper is to familiarize readers with human related studies of his works.
  Keywords: Hourufieh, Nasimi, human, human face, reflecting point of God
 • Yalda Babaei* Page 145
  The word Sufism is derived from Arabic and is the name of a tribe’s religion from the fact that it has been purified from ego and knows the objects of universe as a manifestation of God. From the first days of its creation until the fifth century, Sufism has undergone several changes. Sometimes it progressed and some other time it became inactivated. Sufism underwent through up and downs during its contemporary age and many Sufis dedicated their life to it. This survey studies Sufism and its changes from the first until the fifth centuries with an analytical method in order to emphasize the issue that the words Sufism and Sufi had entered in Islamic culture from the second century AH and the third century is accounted as the golden age of Sufism. Monastery establishment, woolen goods covering and sectarianism were common within this century. In the fourth century a general structure was created for Sufism. Not only were Poem and prose used for expressing Sufi’s ideas in the fifth century, but also Sufis benefited from the expression of freedom.
  Keywords: Sufism, Sufi, Monastery, Wool goods covering
 • Mohammad Reza Karamipour*, Naqi Kamali Page 161
  Theosophy in a general sense and in a special one was taught through informal method by the elder to the young; it influenced on the people's minds and hearts. After the appearance of Islam, the great theosophers like Nasirradin Tousi, Avicena, sheikhe eshragh, molla sadra were trained theoretically and practically and formal education was developed in Iran. Educational theories such as behaviorism, cognitivism, humanism and socialism have always been the guides to action for theosophers as instructors. Researchers by studying educational approaches and their applications have encouraged people to obtain knowledge and turn it into action to make peace in the world.
  Keywords: Islamic theosophy, theoretical knowledge, unity cognition
 • Fariba Taj, Mir, Ali*, Hamid Mahmoodiyan, Ali, Akbar Afrasiyabpour Page 181
  Islam and Judaism have mutal aspects, out of which is "heaven" or "arsh" in Arabic. In the present study, similarities and differences about that are explored. The subject has been clarified by Islamic and Jewish mystics.In the Islamic literature, it is believed that heaven is the heart of the believers and God dominance is on this heaven. It also indicates that the heart of a perfect man is the heaven (arsh) of God. There are several meanings for "heaven" in Quran including: throne, God place on divine place that has been based on water. According to Merkabah, which is the oldest version of Jewish mysticism, the soul (mind) in returning to its origin, should pass through seven heavens or seven castles or skies, the divine intuition has be attained for mystic. The follower, in seeking Lord, should walk in the royal doorways and mystic chambers.He, then, is eager to enter heaven castles of Angles, should quickly and continuously say Psalm, spiritual prayers and hymn. Sometimes, in Jewish texts, we see that God is described as human and is personified.
  Keywords: heaven, mysticism, Islam, Jew, Merkabah, kabala, Hasidism
 • Akbar Hosseinpour*, Moslem Ahmadi Page 207
  In this paper, it is tried to examine the circumstance of the creation of the world and man, and also his return, according to the opinions of Ibn Arabi, his followers and also the thinkers that investigate in his thoughts. The results show that the return of man to the truth, from the view point of Ibn Arabi, is just possible by recognizing yourself and the world, because in his view point, the world manifests the names and attributes of God, that these attributes are in Man, potentially. Then, recognizing the Man helps to recognize the world and the truth that in this paper, we will recognize God and Man.
  Keywords: Truth, Idea of Mohammed, Perfect Man, Knowledge