فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال یازدهم شماره 15 (بهار 1392)
 • سال یازدهم شماره 15 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمیدرضا فرضی، فرناز فخیمی فاریابی صفحه 7
  ریخت شناسی قصه های عامیانه در سال 1928م. توسط فرمالیست روسی «ولادیمیر پراپ» آغاز شد، اساس کار وی بر پایه اعمال شخصیت های قصه نهاده شده است و در سال های اخیر، یکی از شیوه های رایج در تحلیل ساختاری قصه ها بوده است. در این مقاله، هفت خوان اسفندیار که از جمله قصه های پرماجرای شاهنامه فردوسی است و موضوع آن یاری رساندن اسفندیار به خواهرانش از بند خاقان چین است، مورد بررسی قرار گرفته است؛ برای این منظور ابتدا مقدمه ای درباره تعریف و تبیین ریخت شناسی، پیشینه تحقیق و معرفی هفت خوان اسفندیار مطرح شده؛ سپس قصه بر اساس الگوی پراپ مانند: وضعیت آغازین، غیبت، کسب خبر و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت فرم داستانی شامل: پی رنگ، زاویه دید، زمان و مکان و... بررسی شده است. این پژوهش بیان گر این است که هفت خوان اسفندیار تا حدود زیادی ویژگی قصه های عامیانه را دارا است و به الگوی ساختاری موافق با الگوی پراپ دست یافته شده است.
  کلیدواژگان: ریخت شناسی، ساختار، پراپ، شاهنامه، هفت خوان اسفندیار
 • حسن گودرزی لمراسکی، مریم پارسا صفحه 31
  مینی مالیسم از مهم ترین حرکت های هنری پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید که روندی نو در داستان نویسی را پدید آورد؛ روح انسان معاصر خسته از صنعت و تکنولوژی همواره در جستجوی آرامش، زیبایی و سادگی نهفته در آثار هنری است و مینی مالیسم شاید بهترین فضا را برای برطرف کردن این نیازها فراهم کند. آرمان مینی مالیست ها، گرایش به سادگی و بی رغبتی به زندگی است که این قضیه را می توان در گذشته ادبی ایران نیز، جست و جو کرد؛ چراکه آثار بزرگ ادبی کلاسیک ایران با داشتن هنری زنده و زایا، بستری مناسب برای یافتن سرچشمه هنرهای نو هستند. یکی از این آثار، اثر داستانی کلیله و دمنه است. ایجاز و کوتاهی بسیاری از داستان های کلیله و دمنه، سادگی و حقیقت نمایی، تمامیت و کمال و... در آنها ویژگی هایی است که ذهن را به سمت یافتن ریشه های مینی مالیسم در ادب کلاسیک سوق می-دهد. این مقاله بر آن است که ریشه های هنر مینی مالیسم را در داستان های کلیله و دمنه بیابد؛ چرا که با این بررسی، می توان به درک تازه ای از آثار ادبی گذشته به خصوص «داستان ها و داستانک ها» رسید. برای دستیابی به این هدف، ابتدا به طور اجمالی به مینی مالیسم و جایگاه آن در داستان نویسی اشاره می شود سپس داستان های منتخبی از کلیله و دمنه، بر اساس ویژگی-های مینی مالیستی با روش تحلیل محتوا، بررسی می گردد. با بیان شباهت ها و تفاوت های داستان های کلیله و دمنه با هنر مینی مالیسم، به این نتیجه می رسیم که داستان های کلیله و دمنه شباهت بسیاری به مینی مالیسم دارند؛ اگرچه به طور قطع نمی توان آن ها را مینی مال قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: مینی مالیسم_داستان_کلیله و دمنه_شباهت ها و تفاوت ها
 • شاهرخ حکمت، آرزو حیدری صفحه 55
  ساختار زبان شعری شفیعی کدکنی، نشانگر توان ابداع و خلاقیت هنری اوست. شفیعی با رعایت دو اصل جمال شناسی و اصل رسانگی و ایصال توانسته است علاوه بر گسترش زبان از دیدگاه زیباشناسی، به نوعی از آشنایی زدایی و گسترش ساختارهای نحوی دست یابد. شفیعی کدکنی از طریق نوآوری در کاربرد حروف، ابداع و خلق واژگان جدید، تغییر در بافت و نحو کلام، رویکرد به ساخت محاوره و توجه به آواها، توانسته است به فرایند برجسته سازی و زیباآفرینی در زبان شعر خود دست یابد. پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل این نوآوری ها در شعر شفیعی کدکنی می پردازد.
  کلیدواژگان: شفیعی کدکنی، نوآوری زبانی، ابداع، خلق واژگان، ترکیب های جدید
 • فاطمه ایبک آبادی، محمد مولایی صفحه 81
  ادبیات شفاهی زیربنای فرهنگی هر قوم و پایه ادبیات مکتوب هر ملتی است که توجه به زیبایی های ادبی نهفته در آن موجب باروری و غنی تر کردن فرهنگ و ادب هر کشور می گردد. لالایی ها بخش قابل توجهی از ادبیات شفاهی را تشکیل می دهند که با طبیعت و زندگی مردم پیوندی عمیق یافته اند و نشان دهنده ابعاد مختلف فرهنگ مادی و معنوی آنان می باشند. در پژوهش حاضر که بر روی 700 مصراع لالایی ایرانی و 700 مصراع اله تاجیکی انجام گردیده، ضمن اشاره ای کوتاه به مفهوم ادبیات عامیانه و ارائه توضیحاتی پیرامون واژه لالایی در ایران و تاجیکستان، جنبه های زیبایی شناسی لالایی ها و اله ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: لالایی، اله های تاجیکستان، ادبیات شفاهی، ادبیات تطبیقی
 • محمود طاووسی، نسیم محمودزاده صفحه 103
  تحلیل عناصر داستان بر اساس نظریه های ادبی از چند جهت لازم است، نقد ادبی روشمند می شود، امکان بازیابی و ارزش یابی متون کهن ادبیات فارسی فراهم می شود، صحنه نقد و نظر از شوائب پاک می شود و معیار های علمی هدایت گر فرضیه ها و ادعا ها خواهد بود.
  در جستار حاضر می کوشیم تا داستان گنبد سیاه (روز شنبه) از منظومه هفت پیکر نظامی را بر پایه آرای ساختارگرایان روایت (پراپ، گریماس، تودوروف و برمون) تجزیه و تحلیل کنیم. واکاوی عناصر داستانی شخصیت، نقش و نشانه و روابط میان آن ها ما را در درک بیشتر انسجام معنایی و ساختار روایت قصه و نظام فکری روایتگر آن یاری می کند.
  کلیدواژگان: هفت پیکر، داستان گنبد سیاه (روز شنبه)، ساختارگرایان، نقد ادبی
 • رضا صادقی شهپر، الهه مهدی نژاد صفحه 125
  تشبیه و استعاره از اصلی ترین عناصر صور خیال هستند که شاعران به مدد آن ها می توانند احساسات خود را بهتر مجسم کنند. معشوق از موضوعاتی است که در شعر فارسی و خصوصا غزل بسیار مورد توجه بوده است. خواجو و حافظ در غزلیات خود، زیبایی های معشوق را با تشبیه ها و استعاره های گوناگون به تصویر کشیده اند. در این مقاله تشبیه ها و استعاره های مربوط به معشوق و سیمای ظاهری او در شعر خواجو و حافظ، بررسی شده و در پایان تشبیه ها و استعاره های پر بسامد در وصف معشوق بر روی نمودار مشخص شده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که تشبیه ها و استعاره های دو شاعر دربار معشوق غالبا به مشابه هم بوده و توصیف هایی که از معشوق کرده اند در بیشتر موارد کلیشه ای و غیربدیع است.
  کلیدواژگان: معشوق، غزل، تشبیه، استعاره، خواجو، حافظ
 • مهدی دریایی، حسن ذوالفقاری صفحه 147
  قاسم کشکولی نویسنده ای نوآور است که داستان هایش ساختی مدرن و سویه هایی پسامدرن دارند. او نویسنده ای تجربه گر است که در بند قراردادهای مالوف داستان نویسی نیست. کشکولی، بازی های زبانی و اشکال بیانی تازه را به شیوه ای متقاعدکننده در آثارش به کار می بندد. مجموعه داستان «زن در پیاده رو راه می رود» (1388، ثالث) از این نویسنده، متشکل از هشت داستان کوتاه با تکنیک های روایی متفاوت است. داستان هفتم (عصیان یک بزاز لنگرودی) داستان پیرمردی است که مثل هر روز راس ساعتی خاص از خواب بلند می شود / نمی شود و کارهای تکراری هر روزه را با یادی از درگذشتگان اطرافش انجام می دهد. تعلیقی شگرف در پیرنگ این داستان و در ساختار آن وجود دارد. نقد ادبی به ویژه درد هه های اخیر، هرچه بیشتر خصلتی بین رشته ای یافته و به عبارت دیگر بسیاری از اصول و روش های خود را از سایر علوم انسانی به عاریت گرفته است. نگارندگان در این مقاله کوشیده اند علاوه بر معرفی عناصر داستان، با استفاده از طرح نظری آلبرت سیبیاک به عنوان معتبرترین نشانه شناس سال های جاری و با کمک گرفتن از آرای سوسور، به طبقه بندی انواع نشانه ها به شش دسته علامت ها، دردنما ها، نمایه ها، شمایل ها، نمادها و نام ها و همچنین با استفاده از الگوی ششگانه کارکردهای نشانه، مطرح شده توسط رومن یاکوبسن و چارلز سندرس پیرس به تحلیل نشانه شناسیک این اثر بپردازند.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، انواع نشانه، کارکردهای نشانه، عناصر داستان، عصیان یک بزاز لنگرودی
|
 • Dr. Hamidreza Farzi, Farnaz Fakhimi Faryabi Page 7
  Morphology of folk tales in 1928 by Russian formalist" Vladimir propp" began his work based on the characters and the story has been placed in recent years, one of the most common methods in structural analysis of stories. In this article" haft khane Esfandyar" that shahnameye ferdosi’s, including tales adventurous and it’s subject about helping sister’s by Esfandyar from Khagane Chin chain’s, has been studied; for this purpose, an introduction and explanation about the morphology, background research and introduce haft khane Esfandyar, the stories based on propp’s model as initial conditions, absenteeism, business news and … been analyzed and finally a story form, including: The color,angle,time and place and… has been investigated.This study suggests that haft khane Esfandyar has a largely folk tales features and structural patterns agree with propp’s pattern has been found.
  Keywords: morphology, structure, Propp, Shahname, haft khan, rostam
 • Dr. Hasan Goodarzi Lemraski, Maryam Parsa Page 31
  Minimalism is reckoned of the most important art movements after world war II which has made a new procedure is story writing: contemporary human’s spirit, is weary of industry years and technology, is consistently seeking for tranquility, beauty and simplicity occulted within the art works, and perhaps minimalism provides the best environment to meet these requirements. The aim of minimalists is tendency to simplicity and having no relish to live that we can search this issue in the past literary of Iran, since great classic literally of Iran by having a live and productive art, is a suitable bed for finding sources of new arts. One of these works story-shape work of Kelile and Demne. Brevity and shortness of most stories of Kelile and Demne, simplicity and reality, integrity and perfection and … in them are attributes that lead mind toward finding minimalism roots in the classic literally. This article tries to discover the roots of minimalism in the stories of Kelile and Demne, so with this study we can reach a new perception of the past art works, specially “stories and short stories”. To achieve this aim, at first it briefly referred to minimalist and its place in story writing, then on the basis of minimalistic characteristics and content analysis, selected stories are investigated. By declaring the similarities and differences between stories of Kelile and Demne and minimalism art, we conclude that stories of Kelile and Demne hove a lot of similarities with minimalism; although we cannot absolutely figure them minimal.
  Keywords: Minimalism, Kelile, Demne, Similarities, differences
 • Dr. Shahrokh Hekmat, Arezo Heidari Page 55
  Shafie kadkani 's poetic language structure is reflecting his innovation and artistic creativity. He respects both the principles of beauty and obviously knowing principle. He has managed the development of language from the aesthetic point of view achieve the new meaning against the old meaning. He did this work through innovation in the use of words inventing and creating words and new combination, words in context and syntax and approach to creating interactive and regard to sounds and he achieved to his highlighting and beautiful creation in own poetical language. Recent investigation investigation investigating such innovation in poem's shafiI kadkani.
  Keywords: shfii kadkani, linguistic, innovation, innovation creating words, new combination
 • Fatemeh Eybakabadi*, Mohammad Molaei Page 81
  Oral Literature is cultural foundation of every tribe and the base of written literature of each nation, and paying attention to its hidden literal beauty causes fertilization and enrichment of culture and literature of every country. Lullabies makes up a significant part of oral literature that has a deep connection to the nature and people’s life and indicates their various spiritual and material dimensions. In the present study 700 Persian and 700 Tajik hemistich lullabies were analyzed. In addition of a brief reference to the folk literature and presentation of explanations about the meaning of term of lullaby in Iran and Tajikistan, aesthetic aspects of lullabies are also analyzed.
  Keywords: literal aesthetics, Iranian lullabies, Tajik lullabies, literal highlighting
 • Dr. Mahmood Tavoosi*, Nasim Mahmood Zadeh Page 103
  The structuralism school is followed up with a review of solidarity within th context and coherence between them to engage analyze a literary work.A part of the literature that structuralisms are analyising on it, it's "Folk tales".Vladmayerpropp is the most important person in this context that offered morphology design of stories.he believed to both the role and character.in this study, seven stories of Haft peykar has been studied by Propp views and his critics.during this seven stories, the hero has the greatest role and his complementary character is generous.only 23 of his total 31 special role, repeats during the stories.stories of major events, sepecially in two-thirds and one-thirds have symptoms. the symptoms often is about characters and the tale use less than area symptoms in his description applies.The model based on story narrated Grymas except saturday, textured story of a negative situation into a positive situation. with this analysis the end of every story will end well that transfer to contact much more lyrical aspects.
  Keywords: Haft peykarenezami, structuralism, criticism, the story elements, black dome story(Gonbadesyah story), special role, narrative structure
 • Dr. Reza Sadeghi Shahpar *, Elahe Mehdinejad Page 125
  Simile and metaphor are among the most important elements of Fantasy by which the poets can imagine their Feeling and emotion better.sweetheart is the topic which has been Concentrated and paid attention in Persian poem and especially Sonnet.Hafez and Khajoo pictures and illustrated the beauty of the Sweetheart by using Similes and metaphors in their Sonnets.In this article, the Similes and metaphors related to the Sweetheart and her appearance have been surveyed and analyzed, and Finally the popular Similes and metaphors in the description of the sweetheart have been illustrated on the diagram.the result of the surveys shows that the Similes and metaphors of both poets about the sweetheart have been nearly the same, and their description and illustration about the sweetheart have Similar and repetitive a cliché in most cases.
  Keywords: Sweetheart, Sonnet, Simile, Metaphor, Khajoo, Hafez
 • Mehdi Daryaei*, Dr. Hasan Zolfagari Page 147
  Ghasem Kashkouli is an innovative writer whose stories benefit from modern constructs and post-modern tendencies. Being an experimentalist, he does not generally conform to writings common conventions. Kashkouli convincingly applies word plays and neologies in his works. His “The Woman Walks in the Sidewalk” collection of stories (Saless, 1388) is composed of eight short stories with distinct narrative techniques. The 7th story of this collection – The Sin of A Cloth-dealer from Langeroud – is about an old man who just like every day wakes up / doesn’t wake up, and does the daily routines, remembering his late relatives. There is a considerable suspense in the story setting and its structure. Recently, more than ever, literary criticism has become of an interdisciplinary nature. In other words, it has adopted many of its principles and procedures from other disciplines in Humanities. The writer of the present paper has tried to investigate the elements of the story. He has also attempted to classify the Signs into six categories of signs, symptoms, indexes, icons, symbols, and names, utilizing the theoretical model of Albert Cebeok, as one of the most prominent figures in study of signs, and Ferdinand de Saussure ideas. He has further tackled the symbolic analysis of the story using the six token functions proposed by Roman Jakobson, and Charles Sanders Peirce.
  Keywords: Semiotics_Types of Signs_Sign functions_the elements of the story_The Sin of A Cloth_dealer from Langeroud_Ghasem Kashkouli