فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 69 (بهار 1393)
 • پیاپی 69 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد واقفی، نرگس مقدسی* صفحه 1
  کنترل فرسایش در مناطق ساحلی، امری ضروری می باشد. در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر منطقه ساحلی لیان که دارای چشم اندازهای طبیعی زیبایی است،در حال تخریب می باشد.هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سازه آب شکن درمنطقه است. با استفاده از نرم افزار MIKE21، نوار ساحلی لیان مدل سازی شده و به روش سعی و خطا سازه های آب شکن با طول های متفاوت در مکان های مختلف از سایت قرار داده شده و میزان رسوب گذاری و فرسایش در هر حالت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که استفاده از آب شکن به عنوان سازه حفاظت ساحلی، اگر با مطالعه دقیق انجام نشود، می تواند اثرات مخربی در پایین دست سازه ایجاد کند. طول آبشکن ها و محل ونحوه قرارگیری آنها نسبت به خط ساحل و یکدیگر، بر رسوب گذاری و فرسایش منطقه و حجم آن تاثیر دارد.مدلسازی کمک می کند که با توجه به نوع کاربری منطقه سازه مناسب و محل آن انتخاب شود. بعنوان مثال در نقطه 150 از خط نوار ساحلی پس از قرار دادن دو سازه آبشکن به طول 500 متر، پس از 20 سال تقریبا 120 متر فرسایش رخ خواهد داد. در حالتی که با افزایش طول آبشکن به 850 متر میزان فرسایش این نقطه به 23 متر خواهد رسید. در نقطه 85 از نوار خط ساحل پس از قرار دادن دو سازه آبشکن به طول 500 متر، با گذشت 20 سال تقریبا 275 متر رسوب گذاری خواهیم داشت. اگر طول آبشکن به 850 متر افزایش یابد، 258 متر رسوب گذاری داریم.
  کلیدواژگان: فرسایش، رسوب، سازه حفاظت ساحلی، آب شکن، نرم افزار MIKE21
 • کیومرث محمودی*، محمدجواد کتابداری، مصباح سایبانی صفحه 17
  کسب اطلاعات از وضعیت نظامی و امنیتی دشمن یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که همواره در امور دفاعی مورد توجه قرار می گیرد. یکی از منابع مهم کسب اطلاعات، نفوذ به پایگاه های داده و شبکه های کامپیوتری استفاده شده در سیستم های دفاعی است. از این رو این شبکه ها همواره در معرض حملات سایبری دشمن می باشند. به همین دلیل حفظ امنیت آنها یک امر حیاتی به شمار می آید. امروزه استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ به منظور حفظ امنیت سیستم ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. یکی از شاخه های تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری، استفاده از روش های تشخیص ناهنجاری در داده های شبکه است. این روش ها با مقایسه شرایط عادی سیستم با شرایط مشاهده شده، به منظور تشخیص تفاوت های حاد که معمولا در صورت بروز حملات رخ می دهد، نفوذ به شبکه را تشخیص می دهند. وضعیت رفتاری، وضعیت ارتباطات، تعداد مشترکین و درخواست های معمول مشترکین و نیز مناسبات نرم افزاری و سخت افزاری در جریان، از این دسته اند. در این مقاله روش ضریب داده پرت محلی (Local Outlier Factor)، به عنوان یکی از روش های مبتنی بر یادگیری ماشین که از آن می توان جهت شناسایی نفوذ به شبکه های کامپیوتری استفاده کرد، معرفی شده است. همچنین نحوه بکارگیری آن در یک مطالعه موردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سیستم های دفاعی، امنیت شبکه های کامپیوتری، شناسایی ناهنجاری، تشخیص نفوذ، روش ضریب داده پرت محلی
 • علی شعبانی*، مرتضی حاجی محمدی، سید محمدعلوی صفحه 28
  ویژگی های منحصر به فرد و امکان انتشار آسان سیگنال های صوتی در محیط زیرآب، امکان شناسایی و رد گیری اهداف زیر آبی بوسیله آنها را فراهم می کند. از جمله کاربردهای پدافندی سیگنال صوتی در حوزه ی دریا می توان استفاده از سونار برای شناسایی غواص به منظور جلوگیری از نفوذ غواصان در نیروگاه های ساحلی و همچنین حفاظت از تجهیزات بندرگاهی و... را نام برد. برای این مقصود شناسایی صحیح غواص از سایر اهداف زیر آبی مانند: دلفین ها و توده ماهی ها اهمیت می یابد. دراین مقاله با استفاده از کلاس بندی اهداف به روش ماشین بردار پشتیبان برای شناسایی غواص از دو ویژگی قدرت هدف[1]وسرعت هدف بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده ی آن است که دقت شناسایی غواص درروش مذکور نسبت به حالتی که تنها از قدرت هدف برای شناسایی استفاده می شود تا حد زیادی بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: سونار، شناسایی غواص، ماشین بردارپشتیبان(SVM)، کلاس بندی اهداف، قدرت هدف (TS)
 • سیدعلی حسینی مرادی*، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی صفحه 39
  در این مقاله سعی شده است جهت رادار گریز شدن تجهیزات موشکی و راداری از دید رادارهای دیگر توان جذبی امواج الکترومغناطیسی باند x در لایه و تیغه های پلاسمایی مغناطیسی و غیرمغناطیسی در انعکاس های متوالی بررسی شوند. در این تحقیق توان جذبی، عبوری و منعکس شده با روش اسنل دکارت برای حالت های مختلف مطالعه می شوند. به این صورت که یک موج تک فام با قطبش مشخص را به طور عمود و یا مایل به سطح لایه و تیغه های پلاسمایی تابانده و مقدار توان تلفاتی، عبوری و انعکاسی در لایه و تیغه پلاسمایی برای این طیف محاسبه می گردند؛ سپس با درنظر گرفتن انعکاس های متوالی توان تلفات، عبور و انعکاس محاسبه گردیده و نمودار تغییرات این توان ها نسبت به زاویه فرودی، میدان مغناطیسی خارجی، فرکانس موج الکترومغناطیسی ورودی و ضخامت تیغه و لایه پلاسمایی و دیگر پارامترهای مهم ترسیم می شوند. نهایتا در مورد نتایج و شرایط بهینه برای کاربردهای مختلف بحث نموده و پیشنهاداتی ارائه داده می شوند.
  کلیدواژگان: رادار گریز، انعکاس های متوالی، باندx، تجهیزات موشکی، لایه پلاسمایی
 • فرید خوش الحان، طاهر کلانتری* صفحه 45
  این مقاله، انواع مدل های مسیریابی وزمان بندی کشتی در حمل ونقل دریائی را مورد بررسی وتوصیف قرارداده است. هدف از این مسئله، شناسائی عوامل تاثیرگذار در طراحی ساختار ریاضی مدل های مسیریابی وزمان بندی کشتی(تابع هدف، محدودیت ها و متغیرهای تصمیم) می باشد. که به تفکیک عوامل اصلی شامل ناوگان، بنادر و محموله و عوامل فرعی شامل طول و عرض کشتی، ظرفیت ناوگان، شرایط مسیرحمل ونقل، حجم محموله و غیره می باشد. تا براساس این عوامل بتوان ضمن طراحی مناسب این مدل ها، موانع و مشکلات تکنیکی و فیزیکی مطرح در مسائل زمان بندی و مسیریابی کشتی را حل کرد.
  کلیدواژگان: ناوگان، مسیریابی و زمان بندی کشتی، حمل و نقل دریائی، بارگیری و تخلیه بار
 • سعیدرضا محب پور*، پرویز ملک زاده، حمزه رهیده صفحه 53
  تقاضای صنعت کشتی سازی برای کشتی ها و شناورهایی با راندمان بالاتر، سرعت بیشتر، وزن سبکتر و همچنین هزینه پایین تر به شدت به طراحی سازه ای کشتی وابسته است. از آنجایی که وجود ارتعاشات در سازه ها به عنوان یکی از پدیده های مرتبط با سازه کشتی باعث پدیده خستگی در اجزا و در نتیجه کاهش راندمان آنها می شود، این پدیده آثار مخربی به دنبال خواهد داشت، بنابراین مطالعه ارتعاشی کشتی ها امر مهمی می باشد. با دانستن مقادیر فرکانس های طبیعی یک شناور می توان مکان قرارگیری تجهیزات را بر روی آن بهینه نمود. در این مقاله به روش اجزا محدود و با استفاده از نرم افزار MAESTRO آنالیز مودال بر روی یک شناور تندرو که بر اساس آیین نامه ABS طراحی شده است، انجام می شود. از دیگر تحلیل های انجام شده در این تحقیق بررسی تاثیر مکان قرار گیری موتورخانه بر روی فرکانس های طبیعی شناور طراحی شده می باشد که با تغییرات جانمایی موتورها، ژنراتورها، در محدوده های تعیین شده صورت می پذیرد و این فرآیند برای طول های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد در پایان جهت اعتبارسنجی مقاله نتایج تجربی مدل یک شناور ساخته شده در آزمایشگاه تست ارتعاشات با نتایج عددی آن که از نرم افزار MAESTRO بدست می آید، مقایسه می گردد.
  کلیدواژگان: ارتعاشات کشتی، فرکانس طبیعی، اجزا محدود، نرم افزار MAESTRO
|
 • N.Moghaddassi*, M.Vaghefi Page 1
  Erosion control in coastal areas, is imperative.Lian coastal area near the Bushehr nuclear power plant, which has a beautiful natural landscape, is being destroyed.The aim of this study is to evaluate the performance of groyn structures in the area.Using software MIKE21, Lian Shoreline is modeled. Trial and error method, groyn structures with different lengths in different areas of the site have been placed and sedimentation and erosion has been studied in each case.The results of this study indicate that the use of the groyn protecting the coastal beaches, if not done with careful study, can cause detrimental effects on downstream structures.The location of the groyn and the shoreline motion and position relative to each other, will affect on sedimentation and erosion and it’s volume.Modeling helps to choose the appropriate structures and it’s location for the site depending onareausage. For example, in point x=150 of the coastal line, after placing two groyn with length of 500 m, approximately 120 m of erosion will occur after 20 years.Although increasing the length of the breakwater to 850 meters, the erosion rate in this point reaches 23 meters. In point x=85 of the coastal line, after placing two groyn with length of 500 m, we have almost 275 meters deposition after 20 years. Although increasing the length of the breakwater to 850 meters, deposition will be 285 meters.
  Keywords: erosion, sedimentation, coastal protection structures, groyn, software MIKE21
 • K. Mahmoodi*, M.J. Ketabdari, M. Sayebani Page 17
  Information of the enemy's military and security affairs is always one of the important parameters which is considering for defense. One of the most important sources of information is intrusion to computer networks and data base of defense system. Hence, these networks are under constant cyberattacks of enemies. Therefore their protection is vital. Nowadays the use of intrusion detection systems to protect systems has been increased significantly. One branch of computer network intrusion detection is anomaly detection methods in data network. In order to detect the network intrusion, these methods compare the observed condition with the normal one to distinguish the differences in the incidence of acute attacks. Behavioral and relationship status, number of regular subscribers and their typical applications and routine hardware and software relations are of these kinds. In this paper, the Local Outlier Factor as one of the methods based on machine learning used for network intrusion detection, has been introduced.
  Keywords: Defense systems, Computer network security, Anomaly detection, Intrusion detection, Local Outlier Factor
 • A. Shabani*, S. M. Alavi, M. Hajimohammadi Page 28
  Unique features and the possibility of easy dissemination of acoustic signals in underwater environment provide the ability to identify and track the underwater targets. From defensive applications of acoustic signals in the sea domain, the following can be named: use of sonar for diver detection in order to prevent the diver’s entrance to harbor equipment plants, protection from the coastal power and so on…. Correct detection of diver from other underwater targets such as: dolphins and fish populations, is important for this purpose. In this paper, we took advantage of two features: target strength and speed of target for diver detection by using support vector machine classification method. The simulation results show that the accuracy of diver detection in this method greatly improved toward the state that only target strength is used for identify.
  Keywords: sonar, diver detection, support vector machine (SVM), targets classification, target strength (TS)
 • S.A. Hossini Moradi*, H. Ranjbar Askari, M. Rahimi Page 39
  In this article we have tried to stealth missile and radar equipment from other radars. X band electromagnetic waves in the plasma layer and blades that are magnetic and nonmagnetic in successive reflections are considered. power absorbed, transmitted and reflected are studied with Snell-Descartes method for different conditions. by considering the potential repercussions consecutive losses through reflection and how it is calculated, and the variation of the angle of incidence, external magnetic field, the frequency of the incoming electromagnetic wave and plasma layer thickness and other parameters are drawn blade. Finally, the results and the optimum conditions for various applications are discussed and recommendations.
  Keywords: Stealth, consecutive reflections, x band, equipment, missiles, plasma layer
 • F. Khoshalhan, T. Kalantari* Page 45
  This paper has studied the models of ship routing and scheduling in maritime transport. The purpose of this research is to identify factors influencing the design of mathematical models of ship routing and scheduling (objective function, constraints and decision variables). These factors include the main fleet, ports and cargo, ship subplot length and width, fleet capacity, routes of transportation, bulk cargo, and so on. According to these factors models are designed for routing, as well as technical and physical obstacles and problems to be solved in the field of ship routing and scheduling.
  Keywords: Fleet, ship routing, scheduling, maritime transport, loading, unloading times
 • S.R. Moheb Pour*, P. Malekzadeh, H. Rahideh Page 53
  The request for ships and vessels with higher efficiency, higher speed, less weight and also less cost, by shipyard industry, is highly depended on structural design. The vibration of structures, as one of the related phenomena to the structure of a ship, cause to fatigue in components and decreasing their efficiency. As the vibration will cause to destroying effects, studying the vibration of the ships is a critical affair. It is possible to optimize the place of equipment of a ship by knowing the natural frequencies of that ship. In this study, the modal analysis is done on a high speed craft that is designed based on the ABS rule, by using MAESTRO software and finite element method. One of the other analysis is done in this study, is the effect of engine room location of craft on global natural frequencies., that will be done by changing in engines, and generators placements in defined areas. Finally, due to the validation of the study, the experimental results of the model will be compared with the numerical results which are calculated by MAESTRO software in the vibration lab.
  Keywords: Maestro Software