فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 10 (بهار 1393)
 • پیاپی 10 (بهار 1393)
 • 156 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/02/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ح. ا. تنهایی، لیلا شعبانی صفحه 11
  بررسی واقعیت اجتماعی به روایت جامعه شناسی هرروزه و جامعه شناسی مردم فهم، اگرچه واقعیتی مسلم در دوران مدرنیته ی درگذار شناخته شده است، اما باور به جامعه شناسی طبیعت گرایانه که از مفاهیم مجرد در رویکردهای کلان و انتزاعی پرهیخته و به واقعیت طبیعی رخدادهای زندگی و با شیوه ی مطالعه ی مستقیم می پردازد، کمتر مورد بررسی درست قرار گرفته است. این مقاله، ضمن نگاهی انتقادی به قلمرو جامعه شناسی و نسبت معرفت شناختی آن با دوران های مدرنیته، مفهوم زیست جهان آدمی را به روایت تفسیرگرایی آمریکایی، به ویژه به رهبری هربرت بلومر، و با نگاهی به شعر معاصر ایرانی دنبال می کند.
  کلیدواژگان: زیست جهان، مدرنیته، ابژه، عین، روزمره، هرروزه
 • علی تاکی، غلامرضا آذری صفحه 19
  بهرام بیضایی از معدود نویسندگان و فیلمسازان مرد ایرانی است که در آثار خود چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن جایگاه ویژه ای برای شخصیت زن قائل شده است. زن در بیشتر آثار او شخصیتی مستقل، مستحکم و مصمم دارد. بیضایی با آشنایی ژرفی که از فرهنگ و اسطوره های ایران زمین دارد و با توجه به کهن الگوهای نهفته در آن، غنای خاصی به شخصیت های زن آثارش بخشیده است. این مقاله قصد دارد با تامل در برخی از آثار سینمایی این هنرمند- تنها در حیطه ی فیلم ها و فیلمنامه ها- مقام و موقعیت زن را در این آثار تا حدودی بکاود.
  کلیدواژگان: زن، بیضایی، آثار سینمایی
 • مرتضی منادی صفحه 37
  پارادیم ها یا دیدگاه ها و نظریه های مختلف علوم انسانی از جمله، رشته جامعه شناسی نگاه یکسانی به انسان ندارند. مجموعه تعدادی نظریه که در قالب یک رویکرد قرار دارند، پارادیم نامیده می شوند. تعدادی از این پارادیم ها، انسان را کاملا منفعل در مقابل قدرت نهادهای اجتماعی دانسته و وی را مطیع خواسته های جامعه می دانند. این پارادیم نظریه های کلاسیک حوزه جامعه شناسی را در بر می گیرد. پارادیم دیگر، انسان را فردی خود مختار و سوژه کامل در مقابل نهادهای اجتماعی و فرهنگ می دانند. در حالی که، رویکرد یا پارادیم سوم بر این باورند که انسان در نوسان بین اصالت جامعه (انسان مطیع و منفعل) و اصالت فرد (سوژه کامل) می باشد. نظریه های متاخر جامعه شناسی در چارچوب پارادیم سوم قرار دارند.
  علاوه بر نگاه مشخص به انسان مولفه های مهم دیگری نظیر، انتخاب موضوع، روش برخورد با موضوع، جایگاه پژوهشگر، ارتباط انسان با نهادهای اجتماعی، نقش نهادها و تعبیر فعالیت های جمعی همچون دین، مراسم مختلف یا هدیه و غیره باعث تفاوت بین این پارادیم ها است. یکی دیگر از این تفاوت ها که در این دیدگاه ها وجود دارد، اهمیت ندادن یا دادن به امر روزمره گی است که قصد کالبد شکافی آن را در مقاله حاضر داریم. بنابراین، سوژه و روزمره گی دو عامل مهم (در بین عوامل دیگر) تفاوت زا بین دیدگاه های جامعه شناسی یا پارادیم های حوزه جامعه شناسی هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
  کلیدواژگان: پارادیم، انسان، سوژه، روزمره گی، عادت واره و ضمیر
 • دکترمحمدرضا رسولی، حوریه حقیقی نیا صفحه 53
  در عصر جدید، که به واقع دوران پس از نظام های سنتی است، مفهوم «شیوه زندگی» معنای خاصی به خود می گیرد. هر چه نفوذ و کشش سنت کمتر می شود و هر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی و جهانی بازسازی می شود، افراد بیشتر ناچار می شوند که شیوه زندگی خود را از میان گزینه های مختلف انتخاب کنند.
  هدف این مقاله، شناسایی نوع سبک زندگی ارائه شده در سریال جراحت با توجه به دو نوع الگوی فرهنگی سنتی و مدرن، می باشد. جهت نیل به این هدف، از روش تحلیل محتوا و از تکنیک پرسشنامه معکوس استفاده شد. لازم به ذکر است که تمامی 27 قسمت سریال جراحت به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در سریال مورد مطالعه به ارائه الگوهای سنتی و معنوی بیش از الگوهای مدرن و مادی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تلویزیون، سریال ماه رمضان، سبک زندگی، الگوهای سنتی، مدرن
 • امیر مسعود امیرمظاهری، مجتبی عارضی، مرادعباس زاده توسلی صفحه 75
  روایت های زندگی روزمره به همان نسبت که بدیهی وآشناست، غریب، پیچیده ومبهم نیز هست. زیرا کنشگران اجتماعی فقط بخشی از ابعاد مفهومی آن را در جهان ذهنی و محیط اجتماعی می توانند در زندگی روزمره مشاهده و ادراک نمایند و گستره زیادی از این دسته از رویدادهای روزمره در عمیق ترین لایه های روان، ذهن انسان پنهان باقی می مانند ویا درصدی از آن نیز در قالب داستان، حکایت، شعر، فولکلور و امثالهم در چارچوب ساختارهای اجتماعی به گونه ای باز تولید، بازنمایی و بیان می شوند که به عبارتی مبین «عادت واره ها» و ته نشست های اجتماعی در یک امر معنایی واحد محسوب می شوند که علاوه بر بعد شناختی ومنطقی، تکانش های احساسی وعاطفی بخش زیادی از مفاهیم مطروحه در این روایت ها را در بر می گیرند. از همین رو، در میان همه رخ داد های روزمره زندگی در تمام ادوار تاریخ روایاتی بیشتر بازگو میشوند که قهرمان شان فاقد زندگی روزمره اند که البته این روایت بیشتر اوقات فراغت زندگی روزمره ما را پر می کنند.شروع مطالعه زندگی روزمره با روش شناسی مردم نگار بوده است و از منظر دیدگاه های پدیدارشناختی، مکتب انتقادی و پست مدرنیست این گونه روایت ها موردبررسی قرار گرفته است همچنین نمودار ساختارهای روایتی که شامل تضاد اصلی و تضاد های فرعی می باشد،تعدادی از آن در این گفتار مورد بحث قرارمی گیرند.
  کلیدواژگان: زندگی روزمره، روایت، داستان، واقعیت اجتماعی، بازنمایی و ادراک واقعیت
 • اسماعیل سعدی پور صفحه 83
  در دهه اخیر پژوهشگران زندگی نوجوانان را متاثر از شخصی سازی رسانه در محیطی چند رسانه ای می دانند. کودکان و نوجوانان امروز را می توان کودکان و نوجوانان دیجیتالی یا نسل اینترنت نامید. هدف از این مقاله بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر جامعه پذیری نوجوانان است. در این مقاله که با روش اسنادی انجام شده است با توجه به پژوهش های انجام شده اثرات مختلف مثبت و منفی رسانه ها و فناوری های نوین بر کودکان و نوجوانان از جمله تولیدکننده شدن به جای مصرف کننده بودن، کسب مهارت های زبانی و ریاضی، کاهش اضطراب اجتماعی، کاهش مدت زمان ارتباط با والدین و همسالان، کاهش سطح مشارکت در فعالیت های فوق برنامه و تفریحی، منزوی شدن، اعتیاد به اینترنت، اضافه وزن و... مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه در راستای تبیین اثرات رسانه ها بر جامعه پذیری کودکان و نوجوانان چهار اصل جایگزینی، یعنی اصل شباهت کارکردی، فعالیت های حاشیه ای، تغییر شکل و نزدیکی فیزیکی و اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
  نتیجه گیری اینکه اینترنت وارد زندگی روزمره نوجوانان شده است. استفاده از اینترنت به قیمت کاهش یافتن سایر فعالیت ها یا زمان اختصاص یافته به خانواده و دوستان تمام نمی شود، بلکه این فعالیت ها را با هم یکپارچه کرده و فضای بیشتری برای فعالیت آنها فراهم می کند. این یکپارچه سازی به فعالیت ها، منابع اطلاعاتی و روابط اجتماعی آنان تنوع می بخشد.
  کلیدواژگان: اینترنت، جامعه پذیری، جایگزینی، جانشین سازی و نوجوانان
 • شراره مهدی زاده، مژگان خوشنام صفحه 103
  برای شناخت هر چه عمیق تر پدیده های اجتماعی و نیز تکنولوژی های جدید ابتدا لازم است تا تمام ابعاد و جنبه های آن شناخته شود. این پژوهش به بررسی کاربردهای استفاده از تلفن همراه می پردازد و ابعاد استفاده از تلفن همراه را ازنظر گسر(2004) موردبررسی قرار می دهد. وی ابعاد استفاده از تلفن همراه را در میزان استفاده از آن، قلمرو و گستردگی استفاده و تنوع موارد استفاده از تلفن همراه می داند. تحقیق حاضر از روش تحقیق پیمایشی به مطالعه موضوع می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های شهر یزد است که تعداد 42426 دانشجو می باشند. سپس با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970) 384 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دانشگاه های موردمطالعه شامل دانشگاه سراسری یزد، علوم پزشکی یزد، جامع علمی-کاربردی یزد، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد و فنی و حرفه ای بوده است. در این پژوهش از شیوه نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه بندی استفاده شد.
  نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان تقریبا یکسان است و ابعاد استفاده از تلفن همراه (میزان استفاده، گستردگی استفاده، تنوع استفاده) با جنسیت، سن، مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه قوی نشان نداد و گویا تلفن همراه و استفاده از آن در حال فراگیر شدن است.
  کلیدواژگان: استفاده از تلفن همراه، کاربردهای تلفن همراه، دانشجویان دانشگاه های شهر یزد
 • سهیل توانا، معصومه شفیعی صفحه 131
  ایده اصلی نوشتار حاضر این گزاره هانری لوفور است که فضا یک تولید اجتماعی است. این ادعا خط بطلانی است بر نگاه سنتی به فضا که آن را صرفا چارچوب و محتوایی برای پر شدن توسط پدیده های اجتماعی مینگریست.اما فضا در نظر افرادی چون لوفور یک فضای اقلیدسی صرف نیست بلکه با قدرت، جامعه و مناسبات تولید رابطه تنگاتنگی دارد و همچنین بین فضا و جامعه رابطه دوسوی های برقرار است. در این نوشتار سعی شده است معنای اجتماعی بودن تولید فضا از خلال توضیح سه گانه فضایی لوفور (فضای دریافته،فضای پنداشته و فضای زیسته) توضیح داده شود.
  کلیدواژگان: هانری لوفور، فضا، فضای دریافته، فضای پنداشته، فضای زیسته
|
 • H.A.Tanhaei, Leila Shaabani Page 11
  In recent decade, researchers know that adolescen's life impressed by media privatization of multimedia enviroment. Nowdays we can call children and adolescent to digital or internet generation. The gole of this article is investigation effects of using intrnet on adolescent sociability. In this article that done with documentary method with attention to researches, different positive and negative effects of media and new technology on children and adolescent was studied, such as, be producer instead of be user, acquire language and math skills, reduce of social anxiety, reducing time of communicate with parents and peers, reducing participate in intertainment activities, be lonely, addiction to internet, over weight and …. Continuing about media effects on children and adolescent sociability is studied and criticized with 4 substitution principle, means functional similarity, marginal activities, form changing and social and physical nearness.In coclusion, intrnet is entered to adolescents daily's life. Using of internet isnt cause of reducing the other activities or reducing time of allocate to family and friends but also integrate these activites and prepare more space for them.This integration variets activities, information sources and social relationships.
  Keywords: internet, sociability, substitution, displacment, adolescents
 • Ali Taki, Gholam Reza Azari (Phd) Page 19
  Bahram Beizaei who is known as amerely of male Iranian writers and movie makers of more than 100 hundred screen plays, movies and theatrebefore and after revolution has shown the significant and social effectiveness of women in his works. In his products, women have a specific position and playing main role. These women have independent steady and intent character show off their ability to the men. Beizaei by the help of his own deep knowledge of Iranian culture and their myths and by the archetype, has shown the beauty of women character. Our main goal in this paper is to dig some of movie works of this artist –only some movie and screen plays- about woman's position and status.
  Keywords: woman, Beizaei, movies, screen plays, narrative style.
 • Morteza Monadi Page 37
  Paradigm or perspective and theory of human sciences, including sociology degree not look identical to humans. Collection of theories that are in the form of an approach, called Paradigm. Some of these paradigms, the man is completely passive, and he understood the power of social institutions subordinated to the demands of the community know. The paradigm of classical field theory in sociology take place. Another paradigm, the human person and the subject completely autonomous social institutions and culture of the nation. While the third approach or paradigm believe that oscillates between the nobility of man (human being passive) and individualism (complete subject) is. In the context of recent theories of sociology are third paradigm. Besides the obvious person to look at another important component selection, the method of dealing with the issue of standing researcher of human communication with social institutions, the role of collaborative activities, such as religious institutions and interpretations, events or gifts and so makes the difference between these paradigms said. Thus, two important subjects of everyday life (among other factors) causing differences between the perspectives of sociology or sociological paradigms area are closely related to each other.
  Keywords: Paradigme, human, subject, evreyday life, habitus, conscient
 • Rasouli, M.R. (Phd), Haghighinia, H. (M.A) Page 53
  Concept of “Lifestyle” implies a specific definition nowadays, post traditional period. Less tradition influence and more reformation of daily life based on interactions of local and global factors, more people are forced to choose their lifestyle among a wide range of options. This research tries to identify type of lifestyle in Jerahat (Wound) TV Series with due consideration to two traditional and modern cultural patterns. To this aim, the research was conducted based on content analysis methodology and reverse questionnaire technique. Necessarily, all 27 episodes of Jerahat (Wound) TV Series were investigated. The results indicate that traditional and immaterial patterns were focused more than modern and material ones.
  Keywords: Television, Series of Ramadan, Life style, Traditional, Modern Patterns
 • Dr Amirmasoud Amirmazaheri, Mojtaba Arezi, Morad Abaszadeh Tavasoli Page 75
  The modern life seems to be simple and familiar as it appears complicated and uncertain because complicated and uncertain because the social actors can observe some of its conceptual aspects in the subjective world. This is while most narratives haven’t’ been expressed in deep psychological layers of the human mind.Some percentages of it have been represented through story, poems, folklore, myth and etc. In the other word, they express the habits and social dispositions. In addition to the cognitive aspect, the emotional momentum includes most of the concepts in the narratives.Among the routine events of the daily lives during all periods of the history, some narratives are told which cover our leisure times mostly. The study of routine life began with people based anthropology. The narratives. Have been Studied in terms of phenomenological views, critical school and postmodernism. Also, the diagrams of the narrative structure including major and minor conflicts have been discussed here.
  Keywords: daily life, narrative, story, social reality, representation
 • Dr. Esmaeil Sadipour Page 83
  In recent decade, researchers know that adolescen's life impressed by media privatization of multimedia enviroment. Nowdays we can call children and adolescent to digital or internet generation. The gole of this article is investigation effects of using intrnet on adolescent sociability. In this article that done with documentary method with attention to researches, different positive and negative effects of media and new technology on children and adolescent was studied, such as, be producer instead of be user, acquire language and math skills, reduce of social anxiety, reducing time of communicate with parents and peers, reducing participate in intertainment activities, be lonely, addiction to internet, over weight and …. Continuing about media effects on children and adolescent sociability is studied and criticized with 4 substitution principle, means functional similarity, marginal activities, form changing and social and physical nearness.In coclusion, intrnet is entered to adolescents daily's life. Using of internet isnt cause of reducing the other activities or reducing time of allocate to family and friends but also integrate these activites and prepare more space for them.This integration variets activities, information sources and social relationships.
  Keywords: internet, sociability, substitution, displacment, adolescents
 • Sharareh Mehdizadeh, Mojgan Khoshnam Page 103
  For a deeper understanding of the social phenomena and new technologies, firstly it is necessary to know all of their aspects. This study examines the implications of the use of the mobile phone and the aspects of the mobile phone in Geser's (2004) view. He mentioned mobile usage rate, scope and extent of use and the variety of usage as the dimensions of cell phone use. This study is conducted in a survey research method. The statistical population consisted 42426 students all studying in Yazd's universities. Kerjcie and Morgan (1970) table was used to determine the sample size and regarding the dispersion of statistical population, stratified random sampling was used and 380 students were selected as the study sample.In this study we used different universities of Yazd. The results show that the use of mobile phones among university students is almost identical and the aspects of the mobile phone (scope and extent of use and the variety of usage) with gender, age, education and marital status did not show a strong relationship. And rational use of the mobile phone has become widespread.
  Keywords: cell phone use, mobile applications, Yazd's universities students
 • Soheil Tavana, Masumeh Shafiei Page 131
  The main idea of this essay stems from Lefebvre’s belief that space is a social product. This idea, indeed, abandons the traditional perception of the space in which space was mere a framework to be filled with social phenomenon. Yet, unlike Cartesian geometry’s understanding of space, for Lefebvre space is in close relation with power, society and relations of production. Likewise, there is a dual relation between society and space. Hence, this article, through the explanation of Lefebvre’s threefold distinction between spatial practices, representations of space and spaces of representations, to discuss how Lefebvre conceives the production of space as a social process.
  Keywords: Henri Lefebvre, Space, Perceived Space, Conceived Space, Lived Space