فهرست مطالب

مطالعات زبان فرانسه - پیاپی 10 (Spring-Summer 2014)
 • پیاپی 10 (Spring-Summer 2014)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اعظم اسدنژاد، رویا لطافتی*، حسن فروغی، حمیدرضا شعیری صفحات 1-16
  در فرایند آموزش زبان فرانسه، یکی از اساسی ترین مهارت هایی که می باید فراگرفته شود، مهارت خواندن است. توسعه و گسترش استراتژی های خواندن و فراگیری برقراری ارتباط نوشتاری از اهداف این مهم می باشد. آموزش مهارت خواندن در ایران در بیشتر مواقع به گونه ای است که در خدمت دیگر مهارت ها به کار گرفته می شود. بنابراین، زبان آموزان چنین مهارتی را به درستی فرا نمی گیرند. در این مقاله به ترسیم استراتژی های اثربخش در ارتقا مهارت خواندن زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی می پردازیم. کسب مهارت خواندن از سوی زبان آموزان موجب استقلال آنها در دریافت مفاهیم متن می شود.
  کلیدواژگان: آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی، مهارت های یادگیری، استراتژی خواندن، آموزش صریح، کلاس خواندن
 • زینب رضوان طلب*، فریده علوی صفحات 17-36
  یکی از موثرترین رمان های جنگ الجزایر فرزندان جهان جدید می باشد که توسط آسیه جبار به رشته تحریر درآمده است. آسیه جبار در این اثر تصویری ملموس از زندگی ملت الجزایر در طول دوران جنگ ارائه می کند، و همچنین تلاش دارد تاثیرات عمیق جنگ را بر زندگی اقشار مختلف جامعه الجزایر نشان دهد. علاوه بر این، نویسنده رمان، ضمن تشریح سرنوشت شخصیت های متعدد داستان، و نگارش گفتگوهایی که بین آنان جریان دارد، تنوع و بعضا تقابل دیدگاه های مردم را در خصوص این جنگ منعکس می کند. این مقاله ابتدا ضمن اتخاد رویکردی روایی، به توصیف و تحلیل چگونگی نمودار شدن مسئله جنگ در نگارش ادبی، آسیه جبار می پردازد، و نشان میدهد این نویسنده مبدع سبک خاصی از نوشتار جنگ بوده، که خاصیتی بین رئالیسم و فیکسیونالیسم دارد. سپس، با رویکرد نقد جامعه شناختی، به تشریح ایدئولوژی آسیه جبار در خصوص جنگ پرداخته و اینگونه استنباط می کند که نویسنده به دور از مشروعیت بخشیدن به هرگونه جنگ و خونریزی، و یا مقدس و اسطوره ای دانستن جنگ آزادسازی الجزایر، به لزوم دفاع و مبارزه برای استقلال معتقد بوده است و ساختار و محتوای رمان وی نیز بازتابدهنده و محصول چنین بینشی می باشد.
  کلیدواژگان: آسیه جبار، فرزندان جهان جدید، جنگ، نمایش، واقع گرایی شاعرانه، واقع گرایی روان شناختی، ایدئولوژی، جامعه
 • نازیتا عظیمی میبدی*، ملیحه ضیایی صفحات 37-48
  بررسی پیشگویه در داستانهای کوتاه ولتر مورد مطالعه. کاندید و میکرو مگا چگونه کلمات نخستین یک داستان، خواننده را به مضمون آن هدایت می کند؟ چگونه نویسنده ذهن خواننده را به افق دوردستی که در حین خواندن با آن مواجه میشود، سوق می دهد؟ این نقش انکار ناپذیر را پیشگویه ایفا میکند. این مقاله بر این است که نشان دهد چگونه ولتربه عنوان داستان سرای بالقوه، از خلال قصه های، کاندید و میکرومگا، و به کمک پیشگویه های آن ها جوابگوی سوالات متعدد خوانندگان خواهد بود. بدین ترتیب که آنها از همان ابتدای داستان، با کشف ماجرای اصلی بتوانند دورنمایه داستان را استنباط کنند. مقاله حاضر در نظر دارد بررسی کند که ولتر از کدام تکنیک گرامری وغیره برای طرح نظرات هجو آمیز و طنز گونه خود استفاده کرده است.تا خواننده خود را مجذوب دنیای واقعی یا تخیلی مثلا سیاره ها یا حکایت های سفرنامه ای خارق العاده کند و این مهم را از طریق پیشگویه های داستان کوتاه، میسر می کند.
  کلیدواژگان: پیشگویه، داستان کوتاه، فرانسوا ولتر، کاندید، میکرومگا
 • ابوالقاسم غیاثی زارچ*، فاطمه یکتامرد صفحات 49-60
  ادبیات آینه ی جامعه است. در اجتماع انسانها در بستر مکانها با یکدیگر ملاقات می کنند. مکان ملاقات به عنوان مکانی اجتماعی انسانها را تحت تاثیر قرار داده و اعمال و احساسات آنها را کنترل می کند. این مکان که حضور قابل توجهی در دنیای ادبیات دارد، رفتار خاصی را بر می انگیزد که در همه ی آثار ادبی یکسان است. این ویژگی وجود ساختاری جهانی و اسطوره ای را برای این مکان نشان می دهد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی مکان ملاقات در در یاچه ی لامارتین، ساختار اسطوره ای این مکان را ثابت کند. در ابتدا، نظریه ی «مکان اجتماعی» دی مئو و بولئون، امکان بررسی نحوه ی تاثیر گذاری مکان ملاقات را برای ما فراهم می کند. سپس برای اثبات ساختار اسطوره ای مکان ملاقات از نقد اسطوره ای بهره می جوییم.
  کلیدواژگان: مکان اجتماعی، ملاقات، مکان ملاقات، شعر دریاچه، لامارتین، نقد اسطوره ای
 • صفحات 61-74
  آهنگ در تقلید ادبی واقعی است در عمل نوشتن که توانایی نویسنده برای ایجاد یک جهان داستانی را بیان درک شده است.در این راستا، تخیل است که در اینجا به دنبال، ارزش جستجو را دارد. در این رابطه، روش مورد استفاده برای ساخت این تصویر، اغلب با استفاده از برخی از قطعات موجود در واقعیت است. از این رو سوال از اثری از دومی که در ادبیات، از جمله تقلید رخ می دهد. پیگیری در معنای پیرس، به این ایده از شاخص اثر انگشت. اما آنچه مرز بین جسم طبیعی است«واقعی» و که تقلید ردیابی است؟
|
 • Azam Assadnejad, Roya Letafati *, Hassan Foroughi, Hamid Reza Shairi Pages 1-16
  In teaching French language، reading is one of the most important skills to be learned. To develop reading strategies and to acquire how to make written relationship are some of its objectives. In Iran، teaching reading skills is often applied for other skills. So، language learners do not acquire this skill appropriately. This article aims to deal with effective strategies in developing reading skills in French as a foreign language. Acquiring reading skills makes language learners independent in comprehending texts.
  Keywords: Teaching French as a Foreign Language, Reading Strategies, Explicit Teaching, Reading Classroom
 • Zeinab Rezvantalab *, Farideh Alavi Pages 17-36
  One of the most influential novels the Algerian war of independence is the Children of the New World written by Assia Djebar. In this literary work، she illustrates a truly tangible and vivid picture of Algerian community during the war، and tries to demonstrate the profound consequences of the war on people''s lives through describing the fate of multiple male and female characters in the story. Moreover، the author reflects the people''s diverse and sometimes contradictory opinions about this war by exhibiting a variety of personalities and clearly elucidating the dialogue that goes on between them. This article is aimed to adopt a narrative approach in describing and analyzing the emergence of the war issue in Assia Djebar''s literary text. We show that she can be considered as the inventor of a special type of war writing featuring a theme that combines realism and factionalism. We then take a sociological critical approach to represent Djebar''s ideology about the war، and conclude that she believes in inevitability of defense and struggling for independence، without legitimating any kind of war and assassination، or treating the Algerian''s liberation war as a sacred and mythical phenomena.
  Keywords: Assia Djebar, Children of the New World, war, spectacle, poetic realism, psychological realism, ideology, society
 • Nazita Azimi, Meibodi *, Malihe Ziaee Pages 37-48
  Incipit in the philosophic novels of François Voltaire Case study: Candide and Micromegas How the first words of a novel lead the reader to its contents? How the writers connect the readers mind with unexpected maters that he would face in his text? It is the incipit fulfills this inevitable role for guiding the reader. The purpose of recent study is findly answers to this questions and also demonstrating how Voltaire، as a storyteller، respond to different questions made by the reader with helping of incipit through the novels like Micromegas and Candide. The can also discover an important event or subject that makes clear a lot of bigger events forming the crux of a novel at the bigining of it. The present work consider to study by witch of the grammatical، technical or another methods Voltaire talks about his philosophy also the ironic and satirical themes when leads the reader on the ground or for example، when he brings in the fantasy world of imaginary planets، and through the incipit of extraordinary journeys stories.
  Keywords: incipit, tale, irony, Voltaire, Candide, Micromegas
 • Abolghasem Ghiasi Zarch *, Fatemeh Yeckta Mard Pages 49-60
  La littérature est le miroir de la société. Dans la société، les hommes se rencontrent au sein des espaces. L''espace de rencontre en tant qu''un espace social influence les gens et guide leurs sentiments et leurs actions. Cet espace qui a une présence remarquable dans la littérature، suscite un comportement particulier qui est identique dans toute œuvre littéraire. Ce qui montre l''existence d''une structure universelle et mythique pour cet espace. Ce travail de recherche a pour objectif de vérifier l''espace de rencontre dans Le Lac de Lamartine، afin de montrer la structure mythique de cet espace. D''abord، la théorie de «l''espace social» de Di Méo & Buléon، nous permet d''étudier la manière dont l''espace de rencontre influence les gens. Puis، afin de prouver la structure mythique de l''espace de rencontre، nous faisons appel à la mythocritique.
  Keywords: L\'espace social, La rencontre, Lespace de rencontre, Le Lac, La mythocritique
 • Gnayoro Jean Florent Romaric * Pages 61-74
  The trace of reality in literary imitation is perceived in the act of writing that expresses the ability of the author to create a fictional world. In this regard، imagination is here sought، is worth exploring. In this respect، the methodology used to construct this imaginary، often uses some fragments present in reality. Hence the question of the trace of the latter that occurs in literature، such imitation. Track within the meaning of Pierce، back to the idea of index fingerprint. But what is the boundary between the natural object «real» and that imitation is the trace?
  Keywords: trace, imitation, real, imaginary, literary, writing, language, subjectivity
 • Mojgan Mahdavi Zadeh * Pages 75-90
  A comparative study on «perfectionism» of Mowlânâ Jalâl Od-Dîn Rûmî، and that of Alfred de Vigny Abstract: Following one''s mind from within، leads us to dominate the circle of knowledge and approach the almighty God. In this respect، the comparative study on perfectionist nature of Mowlânâ Jalâl Od-Dîn Rûmî، a 13th-century Persian mystic poet، and that of Alfred de Vigny، French Stoic، romantic and mystic poet of the 19th century، it is completely normal that the path of being perfectionist for a westerner is thoroughly distinct from that adopted by an oriental. Nevertheless، given that the humble characters of every human being، such as honesty، sincerity، integrity، affection and choosing to be silent are popular all over the world and are something of no spatiotemporal dimensions، and given that the individuals should not be of the same ideology to have common moral and spiritual aspects، we sought to put aside diplopias and، while considering the divine uniqueness، and more focusing on the «coin itself» rather on the «two sides of coin». But، indeed، not having been affected by inhibiting and destructive obstacles in our path، how we can take step forward while protecting our soul and spirit and cleanse our soul from all impurities? By which practical way these two poets lead us towards perfectionism? These are the questions that we will encounter in the present paper and will try to give convincing answers to each one.
  Keywords: Mowlânâ, Vigny, romanticism, stoicism, comparative study on