فهرست مطالب

اسلام و سلامت - پیاپی 1 (بهار 1393)

نشریه اسلام و سلامت
پیاپی 1 (بهار 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحه 6
 • سیدعلی مظفرپور*، هدی شیرافکن، محمد تقوی، محدثه میرزاپور صفحات 10-15
  سابقه و هدف
  میل به استفاده از مکاتب طب طبیعی، توجهی جهانی است که مورد سفارش سازمان جهانی بهداشت، قرار گرفته است. با هدف رسیدن به یک مکتب طبی تلفیقی، نیاز به شناخت تفاوتهای مکاتب طب سنتی با طب رایج می باشد.
  مواد و روش ها
  با بررسی متون طب سنتی، مبانی پایه ای طب سنتی ایران بیان شده و با دیدگاه طب رایج، مقایسه شده است.
  یافته ها
  یکی از تفاوت ها، اعتقاد به یک سامانه هوشمند و یکپارچه از دیدگاه طب سنتی ایران، با عنوان قوه مدبره یا طبیعت، در بدن انسان است که کلیه اعضا و سیستم های بدن انسان را اداره می کند. طبیعت، طبیب اول است و شان پزشک، تنها کمک به این قوه مدبره است. در طب رایج، معادلی برای این مفهوم وجود ندارد. تفاوت دوم، اعتقاد به تفاوت های فردی بین انسانها (مزاج) و استفاده از آنها در امر حفظ سلامتی، تشخیص و درمان است. هم اکنون معادل دقیقی از این مفهوم در طب رایج وجود ندارد، ولی گسترش پزشکی فرد محور (personalized medicine) راهی در جهت نزدیک شدن به دیدگاه مشترک در این زمینه است.
  نتیجه گیری
  بهترین الگوی طب تلفیقی برای جامعه اسلامی ما، افزودن روش ها و ابزارهای طب رایج، در چارچوب مبانی اعتقادی طب سنتی ایران می باشد.
  کلیدواژگان: پزشکی سنتی، ایران، طبیعت، پزشکی فرد محور، طب تلفیقی
 • محمدهادی (بهروز) یدالله پور، سید غلامعلی جورسرایی* صفحات 16-23
  سابقه و هدف
  یکی از چالش های مهم عصر حاضر در علوم پزشکی، شبیه سازی انسان (Human Cloning) می باشد. این موضوع در میان پژوهشگران، فلاسفه اخلاق زیستی، عالمان دینی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت، سئوالات زیادی را به دنبال داشته است. از آنجایی که یکی از مهم ترین دلیل مخالفان شبیه سازی، تعارض و عدم سازگاری آن با کرامت انسانی است، این مطالعه به سازگاری و عدم تعارض شبیه سازی با کرامت انسانی، می پردازد.
  مواد و روش ها
  با طراحی این مطالعه بر اساس اطلاعات موجود، سعی شده تا کرامت انسانی با استفاده از آیات قرآن، احادیث، آراء عالمان دینی و الهی دانان، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین از مقالاتی که در زمینه شبیه سازی نظراتی را ارائه کرده بودند، استفاده لازم صورت پذیرفت.
  یافته ها
  از نگاه قرآن کریم، انسان صاحب کرامت ذاتی است. شبیه سازی، شرایط یکسانی را در حفظ کرامت جنین با مراحل لقاح خارج رحمی دارد. هویت ژنتیکی یکسان، ناقض هویت شخصی فرد نخواهد بود. در شبیه سازی، انحصار سیستم ژنتیکی به چالش کشیده می شود و ارتباط خاصی به شخصیت کلی انسان ندارد. شکل گیری شخصیت فرد شبیه سازی شده در محیط زندگی، کرامت انسانی او را نیز صیانت می کند. هیچ یک از فقهای شیعه، نقض کرامت انسان را دال بر حرمت شبیه سازی، اعلام نکرده اند. شبیه سازی انسان مغایرتی با کرامت او ندارد.
  نتیجه گیری
  با بررسی دقیق در مساله شبیه سازی، عدم تعارض آن با کرامت انسانی بدست می آید. ادله اخلاقی ارائه شده درمخالفت با شبیه سازی انسان، از اتقان لازم برخوردار نیست. به نظر می رسد دلیل محکم عقلی و نقلی در ناسازگاری شبیه سازی انسان با کرامت ذاتی او وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قرآن، اخلاق، کرامت انسانی، شبیه سازی
 • مهدی یوسفی*، هدی شیرافکن صفحات 24-28
  سابقه و هدف
  تغذیه یکی از مقولاتی است که در بسیاری از مکاتب طبی، سرفصلی خاص برای آن باز شده است. ارتباط بین غذا با روح، از مسائلی است که در جهان بینی توحیدی و عمدتا در مکتب اسلام به آن اشاره شده است. هدف از این مطالعه تبیین جایگاه و اهمیت غذا از منظر قرآن کریم است که از این رهگذر، توجه بیشتری به موضوع تغذیه معطوف گردد.
  مواد و روش ها
  با مراجعه به نسخ دیجیتال قرآن کریم و تفاسیر مرتبط و جستجوی واژ ه های مرتبط با تغذیه از جمله طعام، شراب، اکل و مشتقات آن، آیات مربوط جستجو شده و بر اساس ارتباط موضوعی و نظرات مفسرین، جمع بندی شدند.
  یافته ها
  در قرآن کریم درمجموع 48 بار از واژه طعام و مشتقات آن، 107 بار از واژه اکل و مشتقات آن و 39 بار از واژه شراب یاد شده که در بین آیات مرتبط با طعام، 6 بار به اصل کلی حلال بودن غذاها به صورت مستقیم اشاره شده و در بین تفاسیر مختلف اهمیت تغذیه جسم بر روح مورد تاکید قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  به زعم بسیاری از متفکرین و مفسرین، موضوع طعام فراتر از جنبه های مادی آن است و مقولاتی همچون سلامت روح از طریق کسب رزق حلال، علم اندوزی و تفکر در آفرینش انسان و غذا، تدبر در چگونگی شکل گیری غذا و تغییر و تحول آن در بدن انسان، همچنین استفاده از منابع غذایی طبیعی را می توان از ابعاد، اهمیت و جایگاه طعام تلقی نمود.
  کلیدواژگان: مواد غذایی، تغذیه، قرآن کریم، حلال، اسلام
 • حجت الاسلام عباس نیکزاد*، سید غلامعلی جورسرایی صفحات 29-37
  سابقه و هدف
  سقط به ختم حاملگی قبل از هفته بیستم، اطلاق می شود. سالانه حدود 80 هزار سقط در ایران انجام می پذیرد. بسیاری از مسائل اجتماعی مانند داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نامشروع بودن فرزند، زمینه مساعدی را برای سقط جنین فراهم نموده است. مکاتب مختلف دیدگاه ها و ایده های گوناگونی ارائه کرده اند. اسلام نیز به دلیل کرامتی که برای انسان در نظر گرفته، حتی برای مرحله انعقاد نطفه و قبل از دمیده شدن روح، ارزش خاصی قائل است. این مطالعه به دیدگاه اسلام، مخصوصا از منظر فقه شیعه، به موضوع سقط جنین می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، فتاوی عمده فقها و علمای معاصر شیعه، نظر فقهی حضرت امام خمینی و حضرت آیه الله خامنه ای و همچنین دیدگاه نگارنده در خصوص سقط جنین انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به احادیثی از پیامبر اسلام و آیات قرآن استناد شد. دیدگاه مکاتب مختلف اهل سنت، آیین یهودیت، آموزه های زرتشت و الهی دانان مسیحی نیز مد نظر قرار گرفت. ایده و آراء مکاتب غیر الهی مانند فمنیست ها، نگاه علمی متخصصین پزشکی و همچنین دلایل عقلی و عرفی، نیز از جمله مواردی بودند که در این تحقیق به آنها توجه گردید.
  یافته ها
  قاطبه فقهای اسلام، سقط جنین را در هر مرحله از تکون، در صورتی که دلیل موجهی برای آن وجود نداشته باشد، حرام و غیر شرعی می دانند. براساس قاعده نفی عسر و حرج، حرمت سقط در شرایطی منتفی بوده و باید از ضرر بزرگتر جلوگیری کرد و اساس آن قاعده تقدم اهم بر مهم است. با مزاحمت جنین در رحم، دلیل متقنی وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن، حق حیات را از مادر سلب نمود. در مزاحمت حیات جنین با ادامه حیات مادر، سقط جنین برای مادر مجاز خواهد بود. با قاعده نفی حرج حکم حرمت برداشته می شود و قاعده نفی حرج، بر همه احکام از جمله تقیه حکومت دارد.
  نتیجه گیری
  حرمت سقط جنین از دیدگاه اکثر فقها، یک مسئله مطلق نبوده و استثناء پذیر است. براساس قاعده نفی عسر و حرج، حکم حرمت سقط جنین برداشته می شود. مزاحمت جنین با حیات مادر نیز می تواند مجوزی برای سقط جنین باشد. توجه به آموزه های دینی و فقه شیعه، تبیین کننده راه درست خواهد بود.
  کلیدواژگان: انسان، سقط جنین، اسلام، فقه شیعه، حرمت
 • محمود خسروی، محمد پور مهدی، شقایق نوری بیات* صفحات 38-47
  سابقه و هدف
  اسلام برای بهداشت ارزش زیادی قائل شده و کمتر عمل مستحبی است که این اندازه از سوی دین ما مورد عنایت باشد. اما با وجود کثرت منابع در زمینه رعایت بهداشت دهان و دندان، هنوز هم جایگاه گفتارهای الهی در کتابها و مقالات علمی بسیار جزئی بوده است. لذا هدف ما در این مقاله کنکاش و بررسی روایات در این خصوص بوده است که شاید از این منظر نگرش و انگیزه احاد افراد جامعه در انجام این مهم ارتقا یابد.
  مواد و روش ها
  روش جمع آوری مطالب این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی است که با مطالعه منابع معتبر روایات و کتابهای حوزوی و نیز نرم افزارهای کامپیوتری در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم، مطالعات مشابه در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی و همچنین با بهره گیری از سایت های معتبر اینترنتی انجام یافته است.
  یافته ها
  در این مطالعه گزیده ایی از روایات تحت مقوله های مختلفی از جمله اهمیت پیشگیری و بهداشت، بوی بد دهان، آثار معنوی مسواک زدن، روش مسواک زدن، جنس و دیگر مواد بهداشتی دهان و همچنین تمیز کردن ناحیه بین دندانی مورد بررسی قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  دین اسلام رعایت بهداشت و پیشگیری در دهان و دندان را در تعالیم خود بر درمان مقدم داشته و دستورات زیادی در این زمینه ارائه نموده است. در علم دندانپزشکی امروزی هم رعایت بهداشت پیشگیری از بیماری ها از اهمیت بسیار بالائی برخوردار بوده که این نشانگر همسوئی و هم کلامی دین و علم است که همدیگر را نقض نکرده اند، بلکه با گذشت زمان و بدست آمدن یافته ها و کشفیات جدید روز به روز حکمت و دلائل دستورات دینی مشخص می گردد.
  کلیدواژگان: اسلام، دندانپزشکی پیشگیری، بهداشت دهان
 • محمدهادی یدالله پور، مهناز فاضلی کبریا* صفحات 48-75
  سابقه و هدف
  پژوهش ها نشان داده اند که بین معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی و سلامت، همبستگی وجود دارد، در دو سه دهه اخیر به نقش بعد معنوی در سلامت روان انسان توجه زیادی شده و معنویت را هم بخش دیگری از سلامت روان یا سلامت انسان دانسته اند، یکی از مولفه هایی که در ذومراتب بهداشت روان نقش کلیدی ایفاء می کند، هوش معنوی است. امروزه روانشناسان اهمیت توجه به علائق دینی و معنوی را خواه به طور کلی در کارهای خود و خواه به صورتی خاص تر، در محیط های روان درمانی مورد عنایت قرار می دهند. به همین سبب بررسی دقیق مفهوم هوش معنوی در اسلام و روانشناسی ضرورت دارد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر تلاش کرده است تا به تبیین مفهوم هوش معنوی در نگاه اسلام و روانشناسی بپردازد و از منابع معتبر اسلام چون قرآن و کتاب های معتبر روایی بهره گیرد و نیز دیدگاه های روانشناسان را مورد دقت و بررسی قرار داده است.
  یافته ها
  روانشناسی و اسلام در ارائه مفهوم دقیق هوش معنوی از یک تعابیر بهره نگرفته اند بلکه در تعابیر روانشناسان از برخی علائم و مشخصات برای بیان و تبیین آن استفاده شده است که در مفاهیم و آموزه های اسلامی از واژگان خاص در این خصوص استفاده شده است و نیز راهکارهای ارائه شده در برخی موارد از همگونی و همانندی برخوردارند و در برخی موارد از دیدگاه یکسانی برخوردار نیستند.
  نتیجه گیری
  بی تردید در راهکارهای پرورش هوش معنوی از منظر اسلام و روانشناسی مولفه های مشترک و همانند وجود دارد و در برخی زمینه ها هم راهکارهای متفاوتی در رشد و پرورش هوش معنوی مشاهده می شود که مطالعه حاضر نشان داد در پرتو تعالیم اسلامی می توان به رشد و شکوفایی و بالندگی بیشتر و پایدارتر در این حوزه دست یافت.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، اسلام، روانشناسی، مفهوم شناسی
|
 • Mozaffarpur Sa*, Shirafkan H., Taghavi M., Mirzapor M Pages 10-15
  Introduction
  Interest in the use of natural based medicines is a worldwide trend that is approved and ordered by the World Health Organization. It is necessary to recognize the differences between traditional and modern medicine schools for achieving an integrated medicine.
  Methods
  The first principles of the Iranian traditional medicine (ITM) were compared with modern medicine by studying the traditional medicine texts.
  Findings
  One of the differences is the existence of «administrator power» or «Nature» in human body from ITM approach that controls all systems and organs of the body. Nature is the first physician of everyone and physician’s duty is only helping and enforcing it. There is no equivalent for this concept in modern medicine. The second difference is the belief in individual differences among humans (Mizaj) and using it in protecting the health، diagnosis and treatment. Nowadays there is no exact equivalent of this concept in modern medicine، but the expansion of personalized medicine is a way to reach the common approach in this field.
  Conclusion
  The best pattern of integrated medicine for Islamic society is adding the methods and tools of modern medicine based on belief principles of traditional medicine.
  Keywords: Iranian traditional medicine, western modern medicine, principles, nature, personalized medicine, integrated medicine
 • Yadollah Pour Mh, Jorsaraei Ga* Pages 16-23
  Introduction
  One of the important challenges in medical sciences is human cloning nowadays. This subject makes many questions among the researches، bioethics philosophers، religious scholars especially Shia and Sunni jurists. Since one of the most important reason of human cloning opponents is its conflict and incompatibility with human munificence. This study aimed at investigating the adaptability and the lack of conflict between human cloning and munificence.
  Methods
  This study had been designed to evaluate the human munificence by using Quran، Traditions and the ideas of Religious Scholars and Theologians. In addition، the articles that had been presented comments on cloning were used in the present study.
  Findings
  From Quran point of view، the human being possesses inherent munificence. Cloning has the same situation in protection of embryo munificence with extra uterine fertilization process. The same genetic identity is not adversative of individual identity. In the cloning، the restriction of genetic system has been challenged and has not specific relationship with the general character of human. The formation of personality of cloning person in the environment protects human munificence. None of the Shia jurists has declared that cloning is the evidence of violation of human munificence. Human cloning has not conflict with his munificence.
  Conclusion
  The lack of conflict between cloning and munificence were obtained by exact investigation about this. Moral reasons that disagree with human cloning are not firm. It seems that there are not the traditional and rational reasons in incompatibility of human cloning with his inherent munificence.
  Keywords: Quran, Cloning, Organism, Islam, Personhood
 • Yousefi M.*, Shirafkan H Pages 24-28
  Introduction
  Nutrition is one of the issues which has a special chapter in many medical schools. The relationship between food and the spirit is one of the issues mentioned in monotheistic worldview mainly in Islam. The aim of this study was to determine the status and importance of food from the Qur''an view because more attention might be paid to the nutrition، hereby.
  Methods
  With reference to the digital versions of the Quran، to the related interpretations and to the search of terms related to nutrition، including food، wine، Alcohol and its derivatives، the related verses were collected based on related topics and the comments of commentators.
  Findings
  Totally، the word “Ta’am” (food) and its derivatives، “Akal” (eating) and the word “Sharab” (wine) have been repeated 48، 107 and 39 times، respectively. In addition، the general principle of lawful food (Halal) is directly pointed 6 times among verses related to food. Among different interpretations of the Quran، the importance of body feeding is emphasized than spirit feeding.
  Conclusion
  According to many scholars and commentators، the issue of food is beyond its material aspects. Issues such as spiritual health through lawful business، gaining knowledge and thinking in the creation of man and food، reflection on the food formation and its change in human body and the use of natural food sources can be considered as the dimensions of food importance and status.
  Keywords: Food, Nutrition, Holy Quran, Law (Halal), Islam
 • Nikzad A.*, Jorsaraei Ga Pages 29-37
  Introduction
  Abortion is the termination of pregnancy before the twentieth week. About 80 thousand abortions are annually performed in Iran. Many social issues such as having many children، asymmetry in sex، unintended pregnancy، or being illegitimate child have provided appropriate ground for abortion. Different schools have offered a variety of views and ideas. The conception phase and the stage before the soul is inspirited are of value to Islam due to the dignity of man. This study investigated the issue of abortion from the perspective of Islam especially Shi''a jurisprudence.
  Methods
  The religious verdicts of jurisconsult and Shia contemporary scholars، the religious jurisprudence ideas of Imam Khomeini and Ayatollah Ali Khamenei and the author''s perspective on human abortion were discussed and evaluated in this study. The traditions of Muhammad and the signs of Quran were also cited in the present study. The approach of different schools of Sunni، Judaism، the teachings of Zoroaster and Christian theologians were considered. The ideas of non-divine schools like feminists، the science view of medical specialists and the intellectual and common language reasons were addressed in this study.
  Findings
  The majority of Islamic jurisconsults believes that the abortion at any stage of the live is prohibited and is considered non-religious if there is no good reason for it. Abortion sanctity in some circumstances is prohibited according to the negation of hardship and sin rules and it should be prevented from the greater loss based on importance and priority rule. There is no strong reason to abort the pregnancy because of its harassment in the womb. Abortion is permissible for mother if the life of mother is at risk. The sanctity of the rule is removed by the negation of sin rule. The negation of sin rule is dominant on all provisions like dissimulation.
  Conclusion
  The sanctity of abortion is not absolute and has exception from the perspective of the majority of Islamic jurisconsults. The sanctity of abortion is removed according to the negation of hardship and sin rules. The harassment of pregnancy in the womb، which leads to danger of mother’s life، can be licensed for abortion. The religious teachings and Shia jurisprudence determine the right way.
  Keywords: Humane, Abortion, Islam, Shia jurisprudence, Value of Life, Babol University of Medical Sciences
 • Khosravi M., Pour Mehdi M., Nooribayat Sh* Pages 38-47
  Introduction
  Islam attributes the great value to health and there are not many recommended actions such this way. But despite of the presence of many resources on dental hygiene، it still has a very minor status in our divine books and scientific articles. This paper aimed at exploring and examining the narrations in this regard for perhaps all the attitude and motivation of individuals can be promoted in this matter.
  Methods
  In this study، the Sources were collected from Seminary School of Qom، Feizieh Seminary School of Mazandaran، narrative and scientific resources of Ayatollah Marashi Najafi Library، Qom، computer software in the Computer Research Center of Islamic Sciences In Qom، the use of similar studies in Tehran and Shahid Beheshti Universities.
  Findings
  In this study، a selection of narratives were investigated under different categories، including the importance of prevention and hygiene، stink breath، spiritual effects of brushing، brushing technique، other oral health materials and cleaning the interdental area as well.
  Conclusion
  Islam gives priority to oral hygiene and prevention from diseases in its recommendations and provides too many orders in this regard. Also، in modern dentistry، oral hygiene and prevention from diseases is very important issue. This indicates that not only religion and science are in harmony and do not violate each other but also new results and discoveries are identified in consistence with religious wisdom and reasons every day by passing time.
  Keywords: Islam, Preventive dentistry, Oral hygiene
 • Yadollahpour Mh, Fazeli Kebria M.* Pages 48-75
  Introduction
  Studies have shown that there is a relationship between the spirituality and life purpose، the life satisfaction and health. In the last two or three decades، spirituality pays much attention to the mental health and the spirituality has also been considered another part of mental health or human health. One of the factors that plays a key role in mental health is spiritual intelligence. Today، psychologists consider the importance of religious and spiritual concerns in their work، whether in general or more specific in the case of psychotherapy. Therefore، it is necessary to investigate carefully the concept of spiritual intelligence in Islam and psychology.
  Methods
  The aim of this study was to explain the concept of spiritual intelligence in Islam and psychology، to use the Islamic authentic sources such as Quran and the authentic books of hadith and to study the perspectives of psychologists carefully.
  Findings
  Psychology and Islam do not use only one concept to describe the exact meaning of spiritual intelligence but they use some symptoms and characteristics to its interpretations. The certain words and methods are used in Islamic teachings and concepts that have the homogeneity and similarity in some cases and sometimes there is no the same perspective.
  Conclusion
  Certainly there are common and similar elements in the strategies of spiritual intelligence growth in psychological and Islamic approaches. In some areas، there are different strategies in the growth of spiritual intelligence the present study showed that in the light of Islamic teachings can be achieved to more sustainable growth، development and prosperity.
  Keywords: Spiritual intelligence, Islam, Psychology, Concept