فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 18 (زمستان 1391)
 • پیاپی 18 (زمستان 1391)
 • 204 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آسیب شناسی مفهومی معاونان رییس جمهور: تعارض نظریه و عمل
  دکتر امیر اسلامی تبار صفحه 1
 • کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی های عمومی با تاکید بر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  دکتر محمد امامی، حمید شاکری صفحه 23
 • نگاهی به پیشینه تاریخی حقوق بشر و شهروند: تحلیل اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789 میلادی)
  دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، فرهاد طهماسبی پور صفحه 53
 • مطالعه تطبیقی نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها با تاکید بر قوانین انتخاباتی ایران
  دکتر رضا طجرلو، افسانه پهلوانلو صفحه 89
 • مصلحت - بانی دادرس: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت
  دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی صفحه 111
 • تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358 و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری
  دکتر نادر مردانی، حمید شاکری صفحه 131
 • آزادی آموزش به مثابه نتیجه مسوولیت اخلاقی والدین
  محمد منصوری بروجنی صفحه 177