آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۹
سیاست
۳

نگاه اصلاح طلبان

صدای واحدی از کارگزاران شنیده نمی شود
جواد امام / دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح طلب

پس از انتشارات صحبت های آقای کرباسچی در ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران سازندگی، حرف و حدیث های فراوانی حول و حوش این موضوع مطرح شد که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به رهبری جبهه اصلاحات، یعنی شخص آقای سیدمحمد خاتمی انتقادها و ایرادهایی وارد کرده است، اما باور ما این است که چنین برداشتی از سخنان آقای کرباسچی اشتباه بوده و این طور که برخی سعی کردند نشان دهند، نیست.

به نظر می رسد مخاطب اصلی و به اصطلاح روی سخن آقای کرباسچی، سمت آقای خاتمی نیست و از سوی دیگر اصلاح طلبان آقای خاتمی را به عنوان رهبر اصلاحات پذیرفته اند و آقای کرباسچی اگر نظر خاصی در این رابطه دارند، باید بدانند و بدانیم که ایشان در مقام سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح نیست.

همزمان نکته حائز اهمیت دیگر این است که چنانچه می دانیم صحبت های آقای کرباسچی، حتی لزوما نظرات و مواضع حزب کارگزاران سازندگی هم نیست؛ چراکه در حال حاضر، علاوه بر آنچه به نقل از آقای کرباسچی منتشر شده، صحبت های آقایان مرعشی و قوچانی و برخی دیگر از اعضای این تشکیلات نیز منتشر شده که به روشنی در نقطه مقابل سخنان آقای کرباسچی است و به نحوی 180 درجه مخالف آن است که این مساله نشان دهنده آن است که صدای واحدی از حزب کارگزاران شنیده نمی شود و لازم است این حزب، ابتدا تکلیفش را با خود و اعضایش روشن کند و بعد از آن، اقدام به موضع گیری در رابطه با فعالیت کلیت جریان اصلاحات یا تشکل ها و دیگر گروه های سیاسی کند.

فارغ از این مباحث، در حالت کلی می توان دریافت که صحبت های آقای کرباسچی مبنی بر این است که رهبری جبهه اصلاحات نیازمند یک رهبری تشکیلاتی است که به نظر می رسد این موضع را می توان شنید اما گویی ایشان از رهبری جدید برای جبهه اصلاحات نیز صحبت کرده اند که مساله حقیقتا موضوعیت ندارد.

در مجموع به نظر می رسد که نیاز است آقای کرباسچی پیش از هر چیز، ابتدا مواضع و دیدگاه های خود را مجددا تشریح کند تا سوءتفاهم های ایجادشده برطرف شود.

نقد را از خودمان شروع کنیم
احمد حکیمی پور / دبیرکل حزب اراده ملت ایران (حاما)

همزمان با انتشار صحبت های دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، واکنش ها و برداشت های مختلفی از سخنان آقای کرباسچی شده است و برخی حتی از آن با عنوان «عبور از آقای خاتمی» یاد کرده و این طور نتیجه گیری کردند که کارگزاران از اصلاحات یا آقای خاتمی عبور کرده است. با این همه اما باید بپذیریم که منظور آقای کرباسچی مساله عبور از خاتمی نیست. باتوجه به تجربه کار سیاسی بلندمدت آقای کرباسچی، چنین برداشت هایی از صحبت های ایشان ناروا و ناصحیح است؛ در حالی که ایشان بیشتر بر ساماندهی جریان اصلاحات تاکید داشته و هدف شان از بیان این مسائل، نقد درون گفتمانی اصلاحات بوده و نمی توان برداشت های منفی از این سخنان دریافت کرد. صحبت های ایشان یک مشکل دیرینه در درون اصلاحات است و کمتر به صورت جدی به این مسائل پرداخته شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است. فارغ از این مسائل اما صرف نظر از اینکه آقای کرباسچی از چه موضعی این مساله را مطرح کرده، مساله ای دیگری در این میان مطرح است و آن هم نقد عملکرد حزب کارگزاران در جبهه اصلاحات است. حزب کارگزاران مناسبات را به پشت پرده می کشاند و مناسبات محفلی را دنبال می کند؛ هرچند که خود آقای کرباسچی اینچنین رفتار و اخلاقی ندارد اما به هر حال عملکرد حزب کارگزاران در درون جبهه اصلاحات قابل نقد است. در نتیجه اگر قرار باشد جبهه اصلاحات و عملکردش نقد شود، بهتر است هر تشکل و حزب و هر فرد، ابتدا عملکرد خود را نقد کند. در مجموع به نظر می رسد که باید صحبت های آقای کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی را مثبت ارزیابی کنیم و به این مهم توجه داشته باشیم که این سخنان از منظری دلسوزانه مطرح شده و موضوع نقد درونی جریان و درون گفتمانی اصلاحات مطرح است. موضوعی که در جریان اصلاحات، مکررا از سال 1378 تاکنون مطرح بوده اما همیشه این آسیب شناسی به بهانه های نزدیک بودن به دوره های برگزاری انتخاباتی، سوءاستفاده رقیب و مسائلی از این دست به تعویق افتاده است. شخصا فکر می کنم در این بحث، به هیچ عنوان موضوع شخص، حزب و گروه خاصی مطرح نیست؛ چراکه جریان اصلاحات نیازمند نقد فرآیندی است تا نقد افراد؛ این فرآیندها هستند که باید آسیب شناسی شده و مورد اصلاح قرار گیرند. البته درخصوص صحبت های آقای کرباسچی بحث نحوه بازنشر آن توسط امیدنامه نیز مطرح است. باور ما این است که این شانتاژ رسانه ای در شرایط کنونی درست نبوده است. آن هم در حالی که متن صحبت های آقای کرباسچی آن طور که وانمود شد، منتشر نشده است.

کارگزاران از جریان اصلاح طلبی خارج نمی شود
محمد نیشابوری / سخنگوی حزب اسلامی کار

ما با دو مفهوم اصلاح طلبی و جبهه اصلاحات مواجهیم که دومی با عباراتی چون شورای عالی یا شورای هماهنگی توصیف می شود؛ عبارتی که نشان دهنده همگرایی احزاب اصلاح طلب در یک مسیر و یک راستاست که برای نیل به یک هدف مشترک گرد هم آمده اند. قاعدتا ما نمی توانیم حزب کارگزاران را از عرصه اصلاحات حذف کنیم؛ چراکه کارگزاران یک حزب اصلاح طلب محسوب می شود و قطعا جزو احزاب اصلاح طلب باقی خواهد ماند. اما اینکه بگوییم حزب کارگزاران احتمال دارد، از شورای عالی سیاستگذاری یا جبهه اصلاح طلبان خارج شود، این موضوع بعید نیست. این موضوع می تواند جمع بندی شورای سیاستگذاری کارگزاران و شخص آقای کرباسچی باشد. این یک تصمیم عجیب نیست. مختار هستند که از جبهه ای خارج شده یا با شرکای جدید یک جبهه دیگری را تشکیل دهند. البته باید بررسی کنیم که این فرمایش آقای کرباسچی نظر شخصی ایشان بوده یا تصمیم مجموعه آنها بوده است. انتقاداتی که آقای کرباسچی به مسائل کلان جبهه اصلاحات داشتند، پیش از این هم کارشناسان مختلف حوزه اصلاحات هم گفتند. از اردیبهشت ماه 96 بود که چنین انتقاداتی به دفعات مطرح شده بود. انتقادات بسیار تندتر از صحبت های کرباسچی به مجموعه مدیریت کلان جناح اصلاحات و به فراکسیون امید و لیست شوراها و... بوده و در حال حاضر آقای کرباسچی صرفا همان مباحث را کمی شفاف تر و صریح تر مطرح کردند. پیش از این هم آقایان عباس عبدی، علی رضا علوی تبار، سعید حجاریان و... انتقاداتی داشتند. اتفاقا آقای حجاریان بسیار تندتر از آقای کرباسچی، فراکسیون امید را نقد کرده بود؛ اما شاهد بازتابی که امروز صحبت های کرباسچی داشته در مورد سخنان آقای حجاریان نبودیم. این موضوع در چندماه گذشته مطرح شد که جبهه اصلاحات با یک ناامیدی روبه رو شده و سبب شد که این افراد به نقد و تحلیل آنچه تا الان اتفاق افتاده، بپردازند. بخشی از این صحبت ها نقد درون گفتمانی است و به نظر می رسد نظر آقای کرباسچی تا این اندازه تند و دامنه داری نیست و نمی توان در حال حکمی نسبت به صحبت های ایشان صادر کنیم و بگوییم که حزب کارگزاران از مجموعه جبهه اصلاحات خارج شده است. حزبی که اصلاح طلب است اگر از جبهه خارج شود، می خواهد چه کاری کند؟! قاعدتا باید باز هم در چرخه اصلاحات فعالیت کند. این گفت وگوها بیشتر نقد یکدیگر و پاسخ نقد مطرح شده است و بخشی از دموکراسی نیز همین گفت وگوهاست. باید اجازه دهیم افراد منتقد فراکسیون امید حرف های خود را بزنند و موافقان فراکسیون امید هم صحبت های خود را بیان کنند.