آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
سیاست: داخلی/خارجی
۲

سیاست فشار حداکثری برابر راهبرد مقاومت، زانو زد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار اعضای هیات رئیسه فراکسیون مقابله با تحریم مجلس و جمعی از فعالان این حوزه گفت: سیاست فشار حداکثری آمریکا که با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد ملی ایران دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو در آمد.

علی شمخانی افزود: مردم مقاوم ایران علی رغم تحمل فشار های سنگین اقتصادی، به دلیل آگاهی، بصیرت و هوشمندی، مغلوب این جنگ نشدند و دشمن را از دستیابی به اهدافش نا امید کردند.

وی با استقبال از ابتکار فراکسیون مقابله با تحریم برای ایجاد باشگاه کشور های تحریم شده و ورود فعال به عرصه مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا گفت: مقاومت، زمانی منجر به موفقیت می شود که با رویکرد فعالیت و تحرک مستمر همراه باشد و این اقدام می تواند گام موثری در مسیر تداوم راهبرد مقاومت فعال تلقی شود.