آرشیو یک‌شنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۴
صفحه آخر
۱۶
زنان

تغییرات اجتماعی در بستر جشنواره

موسسه نظر سنجی گالوپ گزارشی درباره 10 تغییر عمده ای که در مدت 50 سال برگزاری جشنواره موسیقی و هنر ووداستاک در نیویورک پدید آمده، به قلم لیدیا سعد، سردبیر ارشد، منتشر کرده است. برخی از نشریات نظیر یو اس ای تودی نیز در زمان برگزاری این جشنواره گزارش هایی درباره تغییر ریشه های این جشنواره و تغییر نگاه شرکت کنندگان در آن منتشر کرده بودند. این جشنواره که به تازگی  پنجاهمین سال برگزاری اش را پشت سر گذاشته است، بهانه ای شده تا به تغییرات اجتماعی سال های اخیر اجتماعی این کشور و زنان پرداخته شود. در واقع این جشنواره اهمیت چندانی ندارد و آن قدر کاتالیزوری مهم برای تغییر نبود. جنگ ویتنام، جنبش های زنان و حقوق مدنی، جنبش محیط زیست، پیشرفت های پزشکی برای تولد کودک و گسترش تلویزیون های خانگی فقط برخی از عواملی است که در دهه 1960 به تحولات اجتماعی کمک کرده است. با این حال ووداستاک نشانه ای از تغییرات اساسی اجتماعی زیرپوستی بود. تحلیل گالوپ نشان می دهد که در سال 1969 اکثر آمریکایی ها بسیار مذهبی بودند، از رابطه جنسی قبل از ازدواج ناراضی بودند و روی خوشی به ازدواج های نژادی نشان نمی دادند. نیمی با سقط جنین در سه ماهه اول مخالف بودند و احتمالا بسیاری فکر می کنند روابط همجنس گرایان باید غیرقانونی باشد. علاوه بر این تعصب علیه زنان و سیاه پوستان آن قدر گسترده بود که حتی احتمال انتخاب رئیس جمهور زن یا سیاه پوست به ذهن کسی نمی رسید و اکثر زنان ترجیح می دادند به جای کار کردن در خارج از خانه، خانه دار شوند. مواضع آمریکایی ها از آن زمان به بعد در این موارد تغییر کرده و در بعضی موارد به طور درخور توجهی تغییر رخ داده است. با این حال به جز کاهش دینداری و ترجیح خانواده های کوچک تر، این تغییرات پس از ووداستاک به طور ناگهانی اتفاق نیفتاد؛ بلکه در چند دهه تحول پیدا کرد. بسیاری ووداستاک را یکی از نقاط عطف موسیقی عامه می دانند و موسسانش این کنسرت را راهی جدید و راحت برای پیونددادن مردان تجارت به یکدیگر می دانستند. برای بررسی گذشته تغییرات اجتماعی توجه به تغییرات نسلی کاملا ضروری است؛ زیرا جوانان ووداستاک اکنون گروه سالمند هستند، درواقع  امروزه بیشتر مردم جامعه آمریکا از نسل ووداستاک و فرزندان آن تشکیل شده است. نظرسنجی درباره این جشنواره در واقع می تواند نمود تغییرات اجتماعی آمریکا باشد.