آرشیو سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۸
هنر
۱۰

پیوند زمان در نمایشگاه عکس سعید صادقی

عذرا فراهانی

عکس هایش تو را به جنگ پرتاب می کند، به وسط جنگ، به خون، به گلوله و به ویرانی. عکس های سعید صادقی را می گویم. همویی که سال های جنگ دوربین به دست در جبهه ها حاضر شد و دوشادوش رزمندگان حرکت کرد. گاهی پشت سرشان بود تا آرام و پاورچین فتوحات رزمنده ها را به ثبت برساند و لبخند فتح یک سنگر را جاودانه کند. گاهی در روبه رویشان قرار می گرفت تا قامت به خون افتاده ای را در کادر دوربین جا دهد برای روز مبادا. حالا سال هاست روز مبادای سعید سر آمده و هر چند وقت یک بار کوله سفر می بندد و به دنبال صاحبان این عکس ها از این شهر به آن شهر و از این روستا به آن روستا. بی آنکه همراهی داشته باشد یا تشریفاتی در پس و پیشش باشد. بدون هیچ مزد و پاداشی. تنها عشق و علاقه به او فرمان می دهد. خودش که می گوید: هر وقت دل تنگ خوبی ها می شوم و دلم هوای صداقت و خلوص می کند، سراغ عکس ها می روم و به چهره هایی خیره می شوم که روزگاری در خواب و بیداری هم نفسشان بوده ام. آنان با زبان تصویر با من سخن می گویند و اوقاتم را غنا می بخشند و از ترس و اضطرابم می کاهند. حالا او نمایشگاه متفاوتی به پا کرده است، در تالار پاییز خانه هنرمندان؛ عکس های جدید و امروزی از رزمندگانی که چند دهه پیش سوژه عکس های او بودند وسط خون و آتش. حالا این رزمندگان که غبار زمان بر چهره هایشان نشسته است، دوباره در فریم های سعید جا گرفته اند با چاشنی عکس های قبلی. مردان و زنانی که خود را به آب و آتش می زدند تا بتوانند از این مرز و بوم دفاع کنند. اکنون برخی از آنها همراه با خانواده مقابل دوربین سعید جا گرفته اند. برخی در خانه های ساده و روستایی شان و برخی دیگر در مغازه ای کوچک. حالا یکی معلم بازنشسته است و یکی سال هاست از ویلچرش جدا نشده؛ اما برخی دیگر با همان ترکیب قبلی، عکس ها را در دست گرفته اند تا این عکاس، سی و چند سال پیش را با امروز پیوند بزند. مادری پیر با پسرش در یک قاب با عکسی که در ایام جنگ، مادر جوان داشت برای پسر سربند می بست تا او را راهی جبهه کند. در این عکس ها می توان تاریخ چند دهه را دید. عکس ها و شناسنامه هایی که سعید صادقی برایشان گذاشته است، تاریخ را به ما یادآور می شود. یکی معلم شده و دیگری تراشکار و چند نفر دست فروش شده اند و برخی در مشاغل آزاد دیگر فعالیت می کنند. همین و دیگر هیچ.

سعید صادقی در 34 عملیات دفاع مقدس حضور داشته و توانسته لحظات نابی از این دوران را ثبت کند. برخی از صاحبان عکس های سعید صادقی (مربوط به دوران دفاع مقدس) شهید شده اند که شناسایی خانواده های این شهدا و برخورد سعید صادقی با آنها حکایتی دیگر دارد. حکایتی که باید سعید را به نوشتن آنها تشویق و ترغیب کرد.

در این نمایشگاه 22 فریم رنگی از رزمندگان سال های دفاع مقدس به نمایش درآمده است.