آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
زندگی: ایران
۱۶

مجموعه درختان کهنسال بافت تاریخی میامی ثبت ملی شد

به تازگی یک مجموعه از درختان کهنسال ارزش ثبت در فهرست طبیعی ملی کشورمان را پیدا کردند؛ درختان کهنسال بافت تاریخی میامی در استان سمنان. خبری که ما آن را از قول محمدصادق رضویان، مسوول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی برایتان نقل می کنیم.

این درختان کهنسال در بافت تاریخی شهر میامی در فاصله کمی از آب انبار و کاروانسرای تاریخی، مسجد و عمارت آقایان و ابتدای خیابان ولی عصر(عج) واقع شده اند.  رضویان می گوید: از دیرباز در کوچه باغ ها در کنار جوی های آب، درختانی را می کاشتند تا هم محلی برای استراحت عابران و ساکنان باشد، هم آبی که جذب زمین می شود بیهوده تلف نشود. این درختان کهنسال در باور عمومی مردم شهر میامی دارای قدمت 300-200ساله براساس سوابق هستند و با آن تنه قطور و استوار و شاخه های گشوده، جلوه خاصی در بافت تاریخی شهر ایجاد کرده و ارزش خاصی نزد مردم منطقه دارند.