آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
شهرستان ها
۷

برج فناوری هرمز در بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس- خبرنگار کیهان: در مراسمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برج فناوری هرمز در بندرعباس افتتاح شد.

استاندار هرمزگان در حاشیه مراسم افتتاح برج فناوری هرمز، اظهار داشت: فضای مناسبی که ساختمان برج فناوری هرمز برای اجتماع شرکت های دانش بنیان مهیا کرده است، بسیار مهم و ارزشمند است.

فریدون همتی عنوان کرد: هم فکری و اجتماع شرکت های دانش بنیان در یک مکان و یک ساختمان در تحقق توسعه پایدار استان هرمزگان بسیار اثر گذار خواهد بود.

وی بیان داشت: ارتباط واحدهای تولیدی در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری، خدمات و شرکت های دانش بنیانی که در پارک و برج علم و فناوری مستقر هستند، مهم است.

یادآور می شود؛ برج فناوری هرمز با 68 واحد کارگاهی و اداری از جمله شرکت های دانش بنیان با اعتبار 70 میلیارد ریال و زیر بنای چهار هزار و 153 مترمربع به بهره برداری رسید.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: دریا یک منبع بزرگ برای تولید ثروت است و جهت گیری اقتصاد دانش بنیان در هرمزگان باید دریامحور باشد.

وی افزود: استان هرمزگان ظرفیت های بسیار خوبی به لحاظ سرزمینی و نیروی انسانی به خصوص در حوزه دریا دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان استان هرمزگان در سال های اخیر افزایش بسیار خوبی یافته است و این شرکت ها با ایده های خوب خود می توانند طرح های مناسبی را برای توسعه کسب و کار و اشتغال در هرمزگان اجرا کنند.