آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۷
صفحه آخر
۱۲
کتابخانه

فرهنگ بصری شیعیان دوازده امامی در دوره قاجار

کتاب «فرهنگ بصری شیعیان دوازده امامی در دوره قاجار» نوشته  اولریش مارزلف و ترجمه مصطفی لعل شاطری توسط انتشارات مرندیز منتشر شد.این کتاب پژوهشی اولریش مارزلف که تا حد زیادی به بیان مفهوم و مصداق های فرهنگ بصری مورد توجه شیعیان در حوزه های گوناگون نقاشی های دوره قاجار اشاره دارد، با ترجمه مصطفی لعل شاطری منتشر شد. بسط و گسترش مطالعه در زمینه تاریخ هنر، یکی از موضوعات حائز اهمیت در راستای دستیابی به گزاره های صحیح و دقیق و نیز رفع خلاهای اطلاعاتی و شکاف های معرفتی در حوزه فرهنگ و تمدن هر جامعه در دوره های زمانی گوناگون محسوب می شود. در این بین فرهنگ شیعی، یکی از وجوه قابل توجه در عرصه پژوهش تاریخ هنر ایران است و دوره قاجار به عنوان عصری حائز اهمیت قلمداد می گردد، چراکه در یک کنش و تعامل چندگانه میان هنرمندان، حامیان و مخاطبان آثار هنری، بیش از پیش باورهای شیعی بروز یافت. این جلوه نمایی تا حد زیادی در هنر نقاشی و از طریق رسانه های جمعی در گونه های مختلف آن ازجمله نقاشی دیواری، نقاشی بر روی کاشی، نقاشی پشت شیشه، نقاشی بر روی پرده و نقاشی های چاپ سنگی در اختیار اقشار گوناگون قرار گرفت.هرچند بررسی هنر دوره قاجار یکی از موضوعات مورد توجه محققان داخلی و خارجی در چند دهه اخیر محسوب می شود، اما تاکنون به صورت متمرکز به بیان مهم ترین ویژگی های فرهنگ بصری شیعی در این دوره به شیوه منسجم پرداخته نشده است. در این راستا، اثر پیش رو که یکی از جدیدترین پژوهش های پروفسور اولریش مارزلف (انتشار یافته در 2019م) است که تا حد زیادی به بیان مفهوم و مصداق های فرهنگ بصری مورد توجه شیعیان در حوزه های گوناگون نقاشی های دوره قاجار اشاره  کرده و زمینه لازم برای پژوهش های بعدی را فراهم آورده است. کتاب «فرهنگ بصری: شیعیان دوازده امامی در دوره قاجار» در قطع رقعی، 100 صفحه (گلاسه و تمام رنگی)، به شمارگان هزار نسخه و به قیمت 25هزار تومان از سوی انتشارات مرندیز منتشر شده است.