آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
معارف
۷
چراغ راه

عالم حقیقی کیست؟

قال الامام الصادق(ع) فی قول الله عزوجل: «انما یخشی الله من عباده العلماء» (فاطر - 28) قال: یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله، و من لم یصدق فعله قوله، فلیس بعالم»

امام صادق(ع) در تفسیر کلام خدا در قرآن: «از میان بندگان خدا فقط علما در برابر خداوند خشوع می کنند» فرمود: این سخن خدا بدین معنا است.

علمایی که اعمال و کردارشان اقوال و سخنان آنان راتصدیق می کند و کسی که عملش، قول و سخنش را تصدیق نکند، اساسا عالم نیست.